PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Cesty ke spokojenému porodu

II.1. Možnosti u nás a jinde

"Porodnictví tvoří sice součást zdravotnických služeb, je ale specifické tím, že jeho klienty jsou v převážné míře zdraví lidé." (Mary Scheffer-Zwart)

"Základním právem občanů žijících ve svobodné demokratické společnosti je právo na informovaný výběr zdravotnických služeb." (Marsden Wagner)

Zatímco v České republice se prozatím naprostá většina dětí rodí v porodnicích, v západoevropských i zámořských demokratických státech mají nastávající rodiče při volbě místa porodu běžně k dispozici i další možnosti:

Porodní domy - představují jakýsi přechod mezi klasickou porodnicí a domácností rodičky. Nabízejí rodičům vlídné zacházení a příjemné domácké prostředí, ale zároveň disponují - pro případ nečekaného zádrhele - nejdůležitějšími prostředky odborné zdravotnické pomoci. Ty ale na první pohled nebývají vidět a jsou ukryty ve skříních či ve zvláštní místnosti. Bezpečnost pro případ větších komplikací je zajištěna smluvním vztahem s blízkou nemocnicí, a tedy možností rychlého převozu na porodní či operační sál.

Malá porodní centra - od porodních domů se liší zejména podstatně menším počtem personálu a skromnějším technickým vybavením. Nebývá výjimkou, že centrum vede jen jedna porodní asistentka, která nese plnou odpovědnost za porody i za včasné přivolání lékaře nebo přepravu do nemocnice, nastanou-li komplikace. Rodičky v těchto centrech navazují s personálem mimořádně osobní vztah a absolvují pečlivou předporodní přípravu. Porody tu probíhají ve velmi intimní atmosféře.

Porodní praxe - patří k vzácnější variantě alternativního porodnictví. Vznikají přímo při gynekologických ordinacích a zajišťují maximálně individuální kontakt porodníka s nastávajícími rodiči.

Porody doma - představují vyvrcholení snah o to, aby byl porod intimní rodinnou záležitostí probíhající v naprosto uvolněné atmosféře. Bezpečnost je zajištěna přítomností zkušené porodní asisentky a možností rychlého převozu do nemocnice.

Ambulantní porody - jde o jakýsi kompromis mezi přáním ženy dodržet nejpřísnější bezpečnostní požadavky při porodu, avšak záhy po něm pobývat v důvěrně známém domácím prostředí. Žena porodí v porodnici pod dohledem lékařů, ale záhy (nejčastěji do 24 hodin) odchází, takže veškerá poporodní péče je jí i novorozenci poskytována doma v podobě návštěv dětské sestry, lékaře - neonatologa a lékaře - porodníka. Telefonická konzultace je možná kdykoliv. Při vyhovující organizaci je možno všechny případné problémy řešit včas.

Žádná z výše uvedených variant není v České republice prozatím běžná. Pozvolna u nás přibývají pouze tzv. centra aktivního porodu, v zahraničí označovaná též jako "family rooms" nebo "birth centers inside hospitals". Jde o alternativní porodní pokojíky, v nichž na první pohled nic nepřipomíná nemocnici a vše je připraveno pro přirozený porod. Na první pohled se tato možnost jeví jako ideální, problémem však bývá neschopnost lékařů respektovat tato centra jako výsostná území zdravě rodících matek, o něž pečují výhradně porodní asistentky, duly a rodinní příslušníci. Neustálé spory mezi lékaři a porodními asistentkami se pak na celkové atmosféře odrážejí. Z tohoto pohledu se jeví porodní možnosti mimo nemocnici, ale zároveň v její bezprostřední blízkosti, jako více vyhovující.

Zároveň je zapotřebí říci, že nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím atmosféru při porodu je lidský faktor. Příjemné vnější prostředí je sice velmi podpůrné, ale ztrácí smysl, pokud není prodchnuto "filozofií přirozeného porodu".

Zpět na seznam kapitol Cesty ke spokojenému porodu

 

Blog Evy Labusové

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Hovory o vztazích v ČRo 6

Časopis Děti a myAZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt