PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Jak dlouho zůstat s dítětem doma?

Do mé rodinné poradny často přicházejí i těhotné ženy. Kromě předporodní přípravy řeší budoucí sladění péče o miminko s vlastní profesí. Kladou si zejména otázky, jak dlouho mají s dítětem zůstat doma a kdy, případně v jaké intenzitě, se opět vrátit do práce.

Podobné otázky jsou samozřejmě na místě. Slaďování je dnes životní nutností. Avšak plánovat návrat do práce příliš dopředu, ještě dříve, než se dítě vůbec narodí, nebývá směrodatné. Nelze totiž odhadnout, jak se postoje a názory ženy změní po té, co bude své miminko držet v náručí.

Stává se, že vytížené manažerky, které plánovaly návrat do kanceláře hned po šestinedělí, během této doby zjistí, že vše je jinak. Odvolají domluvenou chůvu, ke kanceláři se připojí nanejvýš z domova a o své dítě pečují na plný úvazek samy, protože se jim najednou nechce svěřit dítě do cizí péče. Jindy se naopak stane, že žena původně plánující tříletou mateřskou po několika měsících zjistí, že jí doma už všechno padá na hlavu, a kontakt s pracovištěm jí psychoterapeut nakonec nabídne jako součást terapie.

Hledání cest k vlastnímu řešení

Slaďování vždy představuje velkou výzvu, možnosti pro úspěšnou variantu ale naštěstí existují. Jen nejsou univerzální a každá rodina je musí hledat právě pro sebe. Než se najde ten správný model, chvíli to obvykle trvá. K nejdůležitějším nástrojům slaďování patří následující:

1. UPŘÍMNOST A OTEVŘENOST

Pár, který pečuje o miminko, především potřebuje sladit svou vzájemnou komunikaci. K té patří i vnitřní pravdivost obou zúčastněných stran. Na příklad se ptejme, podle jakého klíče došlo po porodu miminka k rozdělení nových rolí a péče o dítě? Jsou v nové situaci oba partneři spokojeni? Mnoho mužů dnes už nechce jen zaopatřovat rodinu. Mnoho žen už nechce jen pečovat o dítě. Nezbývá než uvažovat o férovém

2. ROZDĚLENÍ POVINNOSTÍ

Když se miminko narodí, je žena samozřejmě nenahraditelná, protože kojí a s dítětem vytváří po dobu kojení nedílnou jednotu (mluvíme o dyádě matka - dítě). Přesto nebo právě proto je velmi zapotřebí, aby praktické povinnosti spojené s péčí o miminko nezůstaly jen na ženě. Od samého začátku je třeba sdílet péči o domácnost a usilovat o zavedení stabilizující rutiny, zejména u pravidelně prováděných činností. Čas raného rodičovství je rozhodně časem, kdy se nemusíme stydět za přijetí pomoci. Dalším důležitým nástrojem proto bývá

3. ZAPOJENÍ PŘÍBUZNÝCH A PŘÁTEL DO POMOCNÉ NEBO DOKONCE ZÁCHRANNÉ SÍTĚ RODINY

Během šestinedělí potřebují matka a dítě hodně času pro regeneraci po porodu a pro vzájemné sblížení. Čím nerušeněji toto sbližování probíhá, tím lépe si matka a dítě obvykle rozumějí. Signály, které dítě vydává pro uspokojení svých potřeb - včetně pláče - jsou totiž pro matku srozumitelnější. V každém případě je nutné počítat s tím, že příchod (dalšího) dítěte znamená v životě páru (rodiny) vždy začátek nového letopočtu. A že k lepší vzájemné souhře napomáhá i

4. SCHOPNOST FLEXIBILITY A ROZLOUČENÍ SE S PERFEKCIONISMEM

Platí, že nejlepší je nepřítelem dobrého. Přehnané nároky na okolí i na sebe představují v raném rodičovství cestu do pekel. Stejně jako neschopnost přijmout, že starý způsob života bere po porodu za své. Souboje se smutky a stesky po někdejší bezstarostnosti lze brát jako souboje o vlastní dospělost, k níž nás narození potomků spolehlivě vede. Ano, přijdou i velmi nevítané a krizové situace a někdy nezbývá než prostě jen vydržet. Lépe vše zvládneme, když budeme důsledně myslet také na

5. HUMOR A DOBÍJENÍ VLASTNÍCH BATEREK

Přestože s příchodem dítěte platí náročná rovnice "miminko bere - rodiče dávají", je-li to jen trochu možné, nelze než novopečeným rodičům doporučit, aby přiměřeně mysleli i na sebe samé a na obnovu vlastních sil. A také na svůj partnerský vztah. Ten prochází po porodu velkými změnami. Sexualita na čas ustupuje do pozadí a je třeba hledat jiné cesty, jak si vyjádřit pozornost a lásku. Velkým rizikem jsou nereálná očekávání, která v tomto ohledu páry mívají. Proto raději připomeňme: Péče o miminko je velmi náročná záležitost a běžně si při ní sáhneme na dno svých sil. Po nelehkých chvílích ale zase přicházejí ty slunečné, kdy radost z dítěte dává zapomenout na všechna příkoří. Balancování mezi oběma póly a připravenost k odpouštění patří k důležitým rodičovským (a partnerským) kompetencím. Pokud nám dosud scházejí, berme příchod dítěte jako příležitost k rozvíjení dosud neuplatňovaných vlastností a schopností.

Rodičovství - nečekaná příležitost k sebepoznání

Rodičovství a pobytu doma s miminkem lze jistě využít ke zvědomění způsobilosti, které se právě na rodičovské dovolené prohlubují. Naštěstí i rodičovství zraje a zdokonaluje se s odžitou praxí. Mnoho žen během mateřské dovolené změní svůj profesní kurz - zjistí, že se k původní profesi už nechtějí vrátit, třeba i proto, že tato profese neumožňuje přijatelné slaďování. (Ano, jsou profese, kde je práce před dítětem. Někdo to řeší zajištěním kvalitního hlídání pro dítě jinou než rodičovskou osobou, někdo změnou profese).

Jistě i proto přibývá projektů a nabídek vzdělávání pro ženy s malými dětmi, v jejichž rámci ženy procházejí tréninkem nových dovedností, osvojují si základy psychohygieny, učí se pohybovat v nových prostředích a využívat v nich kompetencí získaných během mateřské dovolené. Čím více pozornosti ženy s malými dětmi výše uvedenému věnují, tím větší vhled mívají při rozhodování o své budoucnosti a tím i o budoucnosti svého dítěte a celé rodiny.

A ještě poznámka na závěr: Bývá nápomocné si uvědomit, že žijeme ve společnosti, která nemá jasno v tom, zda matka pečující o malé dítě je jen pracovní silou v záloze, nebo skrytou, efektivní potřebnou silou zajišťující prevencí sociálně patologických jevů. Péče o dítě v nejsenzitivnější fázi jeho vývoje do budoucna státu šetří horentní sumy za "hašení" pozdějších potíží jednotlivců od depresí přes drogovou závislost až po různé formy kriminality.

Při slaďování proto nezapomínejme na skutečnosti, které jsou prozatím málo zohledňovány:

Rodiče malých dětí jsou zaměstnanci se zvláštními potřebami. Zaslouží si ohleduplné zacházení. Zaměstnavatelům tohle dosud mnohdy nedochází a iniciativa pro zlepšení musí nezřídka vyjít od zaměstnanců. Nebojte se proto ve své firmě požádat o zkrácený úvazek, home-office, založení firemní školky, resp. miniškolky. Neostýchejte se svým zaměstnavatelům připomenout, že rodičovství je také práce. A velmi důležitá. Její kvalita je v zájmu společnosti stejně, ne-li více, než práce výdělečná. Slučitelnost rodiny a zaměstnání rázem uvidíme v jiném světle, připustíme- li důvody, pro které jsou dnes tak přeplněné poradny pro rodinu i terapeutické ordinace: Slaďování pracovního a rodinného života dosud málo řešíme v kontextu důležitosti šťastného dětství pro zdraví společnosti.

Doporučené literatura:
Nezastupitelné rodičovské kompetence aneb co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný, Národní centrum pro rodinu 2010, www.rodiny.cz

Vyšlo v časopise Rodiče 12/2013

Zpět na články

 

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Spolupráce s Českým rozhlasem

Časopis Děti a my

AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2023 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt