PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Co dělá muže (šťastným) mužem?

Jsme tím, kým si myslíme, že jsme. Naše smýšlení o nás samých utváří i náš vnější obraz. Proto myšlenky ovládají svět. A proto ho ovládají stereotypy. Vezměme si např. mužskost - které atributy jsou dle vaší zkušenosti nejčastěji připisovány pravému mužství? Vedou se o tom dnes, v čase rovných příležitostí, bouřlivé diskuse: Je nejpodstatnější udatnost? Úspěchy v práci? Tělesná atraktivita a sexuální výkonnost?

Američtí vědci z univerzit v Ontariu a Indianě spojili nedávno síly k mimořádnému projektu. Zkusili odpovědi na podobné otázky získat přímo od mužů, a to z osmi různých zemí světa. Dotazníkového šetření se účastnilo 27 tisíc mužů ve věku mezi 20 a 75 lety z USA, Německa, Velké Británie, Španělska, Brazílie, Mexika, Itálie a Francie. Výsledky vědce překvapily svou odlišností od běžného známého "obrazu muže", jak ho známe např. ze současných médií nebo z filmového světa.

Umět držet slovo, mít svůj život pod kontrolou, být respektován nejbližšími přáteli - to byly odpovědi, které se v mezinárodní výzkumné práci pátrající po podstatě mužství vyskytovaly nejčastěji. Naproti tomu tělesná atraktivita nebo aktivní sexuální život byly zmiňovány daleko méně, než se očekávalo.

Zároveň se odpovědi lišily z hlediska svého geografického původu. Čest např. figurovala na prvním místě žebříčku žádaných mužských vlastností v USA, Mexiku, Brazílii a Španělsku. Němci a Britové zase považovali za nejdůležitější umění kontroly nad svým životem a velký význam přikládali úspěchům v práci.

Výzkumníci se zaměřili také na to, co činí muže šťastnými. I zde vyšla najevo některá překvapení. Bez ohledu na věk nebo národní příslušnost muži s pocity štěstí nejvíce spojovali dobré zdraví a harmonický partnerský nebo rodinný život. Materiální bohatství nebo sexuální výkonnost naopak uvedlo jen 5% mužů. Co se sexuální výkonnosti týká, 16% mužů přiznalo problémy s poruchami erekce, ale z hlediska celkového porovnání odpovědí nebyl mezi těmito muži a muži s bezproblémovými sexuálními funkcemi patrný žádný rozdíl.

"Získání pozitivních i negativních názorů mužů na to, co je z jejich pohledu obsahem pojmu mužství a co je jako muže činí šťastnými, bylo velmi poučné jak z mediálního, tak vědeckého hlediska. Výsledky dotazníkového šetření jednoznačně ukázaly na rozpor mezi všeobecným stereotypním posuzováním mužství a autentickými názory jednotlivých mužů," uvedla Julia Heimanová, iniciátorka studie a ředitelka Kinseyho institutu při Indianské univerzitě.

Čeští muži do amerického dotazníkového šetření zahrnuti nebyli, také ale o sobě přemýšlejí, a to v rámci mužských setkání organizovaných Ligou otevřených mužů. Informace o tom, jak čeští muži vnímají např. problém sebeúcty, kudy se ubírají jejich sny, touhy a vize a co dalšího hýbe jejich vnitřním světem, lze nalézt na webových stránkách http://web.ilom.cz

"Požírače" mužské sebeúcty, jak vyšly najevo při mužském setkání Ligy otevřených mužů:

Nepřekonaný strach.
Nerozhodnost.
Závislost na úsudku druhých.
Nevěra sobě samému.
Výčitky, nepřijetí.
Nedobrovolná samota. ("Nikdo mě nemá rád, nic nemám…")
Matka (Snaží se nás udržet u sebe. "To nezvládneš…")
Srovnávání se s ostatními.
Selhání a neúspěchy.
Lež.
Přehnané nároky ("Nesmím udělat chybu". "Musím pořád něco dělat". "Nesmím zklamat druhé.")
Sebelítost.
Zdroj: http://web.ilom.cz/downloads/zapisy_z_akci/sebeucta_zapis.doc

Použité a doporučené zdroje:
http://www.kinseyinstitute.org/publications/PDF/Sand-Erectile Dys.pdf
Dysfunction and Constructs of Masculinity and Quality of Life in the Multinational Men's Attitudes to Life Events and Sexuality (MALES) Study. Journal of Sexual Medicine, 5/2008, str. 583-594

Vyšlo v časopise Miminko /2009

Zpět na články

 

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Spolupráce s Českým rozhlasem

Časopis Děti a my

AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2023 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt