PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Muži a porod

Přítomnost mužů u porodu se v České republice od počátku 90. let minulého století postupně stala běžnou realitou. V současné době vítá možnost aktivního spoluprožívání příchodu svých dětí na svět až polovina českých tatínků. Druhá polovina prožívá v souvislosti s těhotenstvím a porodem spíše rozporuplné pocity. Podle čeho lze poznat, zda je účast muže při porodu žádoucí? Jednoznačná odpověď na podobnou otázku neexistuje. Jde o choulostivý problém, který v sobě zrcadlí celý způsob fungování vztahu nastávajících rodičů, jejich individuální zvyklosti, hloubku vzájemné intimity i žebříček hodnot, který oba vyznávají.

Především je třeba říci, že případná aktivní role muže u porodu začíná dávno předtím, než se ozvou první porodní kontrakce. Muži, které zajímají změny v těle ženy během těhotenství či výsledky vyšetření a kteří nemají problém otevřeně hovořit o pocitech z blížícího se rodičovství, bývají pro úkol doprovodu k porodu připraveni nesrovnatelně lépe než ti, kteří svou přítomnost u porodu vnímají jen jako nutnost pod tlakem okolností.

"Přítomnost muže u porodu by měla být přáním obou partnerů," říká Eliška Kodyšová z občanského sdružení Aperio. Jako psycholožka doporučuje, aby si oba partneři, nejprve každý zvlášť, a poté společně, odpověděli zejména na následující otázky:

  • 1. Dokážu unést přítomnost svého muže/vidět svou ženu ve chvíli velké sexuální i psychické zranitelnosti, kterou porod představuje?
  • 2. Dokážu přijmout/poskytnout pomoc a podporu od svého muže/své ženě ve chvíli, kdy mi/jí opravdu není dobře?
  • 3. Dokážeme si oba představit i situaci, že by ženu k porodu doprovázel někdo jiný?

Porod jako krajně intimní zážitek

Ač se o tom příliš nemluví, porod v sobě skrývá hluboký sexuální podtext. Je dokonáním početí a ne náhodou, probíhá-li normálně, mu svědčí obdobné podmínky jako sexuálnímu aktu (ticho, přítmí, soukromí…). Určitým vodítkem pro to, zda jít nebo nejít k porodu může být pro muže právě způsob prožívání sexuality. Eliška Kodyšová radí, aby se muž upřímně zamyslel nad tím, nakolik otevřeně umí vyjadřovat své pocity v sexuální oblasti, jak prožívá nahotu a nakolik je pro něj jeho žena spíše zdrojem jeho vlastního uspokojení a nakolik jsou rovnocennými partnery. Rozhodující může být také mužův věk a výchova - pokud patří ke starší generaci nebo pokud vyrůstal na venkově, může svou přítomnost u porodu vnímat značně odtažitě. Pokud pár cítí, že na společný porod z jakéhokoliv důvodu není připraven, je potřeba to otevřeně přiznat a nečinit si v této věci násilí.

Porod jako mezní životní situace

Dalším aspektem, který o vhodnosti muže u porodu rozhoduje, je vnímání slabosti a zranitelnosti mezi partnery, a to zvláště směrem od muže k ženě. "Je zapotřebí zamyslet se nad tím, jak pár zvládá, když je žena nemocná, rozladěná, nebo vyčerpaná," vyjmenovává Eliška Kodyšová: "Musí žena v takových situacích v běžném životě svého muže o podporu několikrát žádat? Setkává se při známkách oslabení s jeho negativní reakcí? Nebo má dokonce zábrany od něj pomoc přijmout?" Pokud muž patří mezi ty, kteří podobné otázky, byť třeba jen z rozpaků, spíše zlehčují, může pak jeho chování na porodním sále ženu zbytečně oslabovat. Při porodu je zapotřebí, aby muž a žena byli vyladěni na stejnou vlnu a aby také zastávali obdobná stanoviska k podmínkám porodu. Pokud pár předjímá možné problémy, a přesto si přítomnost otce u porodu přejí, není třeba zoufat: je ale v takovém případě dobré, aby si slabá místa ve své komunikaci oba uvědomovali a aby u porodu pokud možno asistovala ještě jiná podpůrná osoba, např. známá porodní asistentka nebo dula.

"Některé ženy naopak cítí docela jasně, že svého muže u porodu nechtějí. Nebo respektují, že on sám nechce být přítomen. I v takovém případě může být řešením dula," vysvětluje Eliška Kodyšová.

Působení duly: Mateřská péče při porodu pro matku i otce

Dula poskytuje rodičce během porodu nepřetržitou morální i fyzickou podporu. Snaží se jí porod všemi dostupnými prostředky zpříjemnit. Vnáší do péče o rodící ženu "ženský rozměr" - poskytuje empatii a spříznění, které mužská péče, ale ani čistě profesionální zdravotnická ženská péče, nemohou postihnout.

Dula je žena (sama může, ale nemusí být matkou), která poskytuje rodičce během porodu nepřetržitou morální i fyzickou podporu a snaží se jí porod všemi dostupnými prostředky zpříjemnit. Podporuje ale také partnera rodičky, je-li přítomen, a pokud si to on přeje, může mu radit, jak ženě co nejúčinněji pomáhat.

Nezbytnou vlastností duly je diskrétnost. Nikdy nezasahuje tam, kde si to žena či dvojice nepřeje. Dnešní diplomované duly (certified doulas) procházejí speciální přípravou. Do vztahu mezi rodiči a zdravotníky pokud možno nevstupují.

Otevřenost a citlivost dělají z muže partnera k porodu

Tři otázky pro dulu a lektorku předporodní přípravy Vlastu Jiráskovou:

Jakou roli hraje muž v období těhotenství své ženy?

Vždy záleží na konkrétní dvojici. Obecně se snad dá říct, že ženu těší, když se muž o ni a miminko rostoucí v bříšku zajímá, když je citlivý a pozorný.

Podle čeho lze posoudit, zda ten který muž je nebo není vhodným doprovodem k porodu?

Důležité je, aby si mužovu přítomnost u porodu přáli oba, žena i muž. Žena se musí ve svých projevech při porodu cítit naprosto svobodně, jedině tak může porodní proces nerušeně probíhat. Jenže u porodu se nic předem nedá beze zbytku naplánovat, takže oba partneři musejí být připraveni na "všechno", včetně nečekaných rozhodnutí, kdy si žena třeba nakonec nepřeje, aby se jí partner při porodu dotýkal, mluvil na ni apod. Proto je velmi potřebné se na porod se společně připravit, aby muž s podobnou situací předem počítal. Některé dvojice se předem shodnou na tom, že muž z různých důvodů u porodu nebude, a může to pro ně být nejlepší řešení. Pokud muž k porodu jde, je žádoucí, aby byl teoreticky připraven. Jinak může vystupovat proti potřebám ženy a dítěte. Ve své praxi jsem se s ale něčím podobným setkala jen zcela výjimečně. Stále více mužů se zajímá o předporodní kurzy a při diskusích v těchto kurzech jsou otevření a projevují svou citlivost. Z toho mám vždy velkou radost a při doprovázení u porodu bývám často nadšená, jak je dvojice krásně sladěná.

Jsou duly přínosem i pro muže?

Muži si přítomnost duly u porodu většinou velmi pochvalují. I jim dodává potřebný pocit bezpečí a zázemí, necítí se ztraceně a bezmocně. Dula jim může poradit nebo je jen jemně nasměrovat, jak ženě lépe pomáhat. Dula podpoří muže ve chvílích, které pro něj mohou být těžké, ale jde i o jednoduché záležitosti jako je připomenout, aby i muž u porodu průběžně pil nebo jedl, šetřil síly, atd.

Použité a doporučené zdroje:

Penny Simkinová: Partner u porodu, nakladatelství Argo, 2000
http://www.evalabusova.cz/cesty/I_6.php
http://www.evalabusova.cz/preklady/otcove_u_porodu.php
www.porody.net
www.duly.cz

Vyšlo v časopise MIMINKO 4/2008

Zpět na články

 

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Spolupráce s Českým rozhlasem

Časopis Děti a my

AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2023 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt