PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Ničí dítě partnerský vztah?

Na první pohled absurdní otázka. Dítě je přece nejvyšším důkazem lásky mezi mužem a ženou i ztělesněním jejich touhy předat to nejlepší ze sebe dál a překonat v potomcích svou smrtelnost. Přesto jsme v současné době čím dál častěji svědky hlubokých krizí nebo dokonce rozpadu vztahů mezi partnery během několika let po narození dítěte. Proč je tomu tak? A je možno se na problémy spojené s rodičovstvím předem připravit, aby se daly lépe zvládnout?

Zamysleme se nejprve nad otázkou, proč vůbec ke střetům mezi partnery v období raného rodičovství dochází. "Než jsme měli děti, byli jsme oba rovnoprávní. Oba jsem chodili do práce a vydělávali, oba jsme pak dle svých přání a potřeb trávili volný čas. Po narození dítěte je všechno jinak. Já zůstala doma a visí na mě téměř veškerá péče o dítě i o domácnost, manžel se vrací z práce unavený a pro náš domácí svět nemá pochopení. Chová se strašně sobecky. Když s ním chci o tom mluvit, říká, že problém je ve mně," bývá v takovém případě typickou ženskou výpovědí. "Po porodu se strašně změnila. Pořád se točí jen kolem dítěte, já už ji nezajímám. Náš sexuální život zcela opadl, odcizujeme se, takový život prostě není k ničemu," ozývá se ze strany mužů. Obě pohlaví jsou zjevně frustrována z narušené komunikace a z míry nároků, jaké rodičovství do života přináší.

Proč to skřípe

Současná společnost staví okolnosti vzniku nové rodiny na okraj svého zájmu. Očekávání potomka bývá - např. v médiích nebo v reklamách - líčeno jako romantické období, v němž se manželé převážně jen usmívají. Málokdo má ale před tím, než drží v náručí vlastní miminko, hlubší zkušenost, co vlastně péče o ně obnáší. Realita bývá nečekaně drsná.

Situaci komplikuje stereotypní uvažování. Na porod je všeobecně nahlíženo jako na důvod, pro který má žena přerušit svoje zaměstnání, a muž naopak zvýšit svoje pracovní úsilí mimo domov, aby čerstvou rodinu řádně ekonomicky zajistil. Zejména vzdělané ženy se s touto skutečností obtížně smiřují, mimo jiné proto, že mateřství už přibývající měrou nepřikládají tak jedinečnou důležitost, jako tomu u žen bylo dříve. Současné mladé ženy mužům často vyčítají malý podíl na povinnostech spojených s péči o dítě i domácnost s tím, že ony samy pak kvůli přetíženosti v soukromí rychle ztrácejí profesní kvalifikaci. Zatímco před porodem mohli oba partneři po náročném pracovním dni odpočívat nebo vyrazit za zájmovými aktivitami, nyní bývají obklopení permanentním napětím z nevyjasněného rozdělení úkolů a kompetencí.

Do jisté míry jde o problém generační. "Ti, kdo dnes přivádějí na svět děti, vyrostli už v době věnující hodně pozornosti individuální svobodě jednotlivce. Většina dnešních čerstvých rodičů nezažila materiální nouzi a své životy - studium, cestování, výběr profese i partnera - mohli utvářet dle svých vlastních přání. Často dospívali bez sourozenců i bez skutečné pozornosti svých přepracovaných rodičů. Nikdo je neučil uskromňování ani ohleduplnosti. Dostalo se jim představy, že život lze utvářet v duchu reklamy na luxusní auta: Nic není nemožné. Vybíráme si z nepřeberné palety možností, přemýšlíme, co by nejlépe resonovalo s naším osobním životním stylem, necítíme se sešněrováni žádnou tradicí ani žádnými jednoznačnými morálními závazky. Sami chceme rozhodovat i o tom, co je naše povinnost a z čeho můžeme zase vycouvat," domnívá se německý filozof Christian Schüle, sám příslušník generace třicátníků, jejímž problémům se ve svém díle věnuje.

Problém nerealistických očekávání a nedostatečné přípravy

Lze předpokládat, že míra problémů, kterou řeší současní mladí rodiče, je dána jejich celkovou nepřipraveností. Ačkoliv zvládání rodičovských povinností hodně záleží také na vlastnostech dítěte (hyperaktivní nebo nemocné děti situaci podstatně znesnadňují) a na případné pomoci zvenčí (praktická nebo finanční pomoc od příbuzných, popř. možnost výpomoci placenými babysittery a uklízečkami), rozhodující jsou vždy postoje, s nimiž se oba partneři stavějí ke krizovým situacím.

Nedávná studie, provedená v Německu a nazvaná "Z milenců rodiče" (Paare werden Eltern, LBS Familien-Studie, Opladen 2002), prokázala, že naději na překonání krizí výrazně zvyšuje ochota párů začít s přípravou na rodičovství dávno před tím, než se dítě narodí.

Než se muž a žena pro dítě rozhodnou, měli by mít jasno např. v následujících otázkách: Jaký hlavní cíl každý z nás v životě sleduje? Máme reálné představy o rodičovství? Tušíme, co obnáší? Nežijeme v příliš romantických představách? Známe způsoby, jak si zachovat vzájemnou úctu a lásku navzdory stresům spojeným s péčí o dítě? Víme, jak budeme řešit konflikty, které mezi námi případně nastanou? Ale hlavně: Máme odhodlání před problémy neutíkat a společnými silami je řešit?

Výchova dětí - vzrušující a někdy i děsivá cesta k osobnímu rozvoji

Kniha "Deset tajemství lásky" od australských psychologů manželů Biddulphových přináší tento postřeh: "Malé děti dokážou vytáhnout na povrch naše nejhlouběji uložené problémy i skryté psychopatické rysy. Když se lidem narodí dítě, jako by se přes noc změnili: snaží se být milující, trpěliví a rozumní, ale zároveň podléhají svým nejrůznějším emocím a slabostem. Příčina není nijak překvapivá, byli jsme kdysi také dětmi, a dětství v nás zanechalo mnoho trhlin a výmolů. Připomenout si dětství je jako lék: je to prospěšné, ale někdy to chutná hořce… Nedílnou součástí rodičovství není nic menšího než tvrdá práce na sobě a někdy i naprostá přestavba vlastní osobnosti."

Možná právě tady nalézáme odpověď na otázku z názvu tohoto článku. Udržení harmonického partnerského vztahu po narození dítěte je dnes tak náročné právě proto, že znemožňuje pro dnešní dobu typický život v iluzích, a to zejména v iluzích o sobě samém. Útěkem od problémů obvykle jen potvrzujeme svou neochotu převzít zodpovědnost a v pravém slova smyslu dospět.

Použité a doporučené zdroje:
Christian Schüle: Abrechnungen eines Mitdrei3igers, Piper-Verlag 2006
Stephe a Sharon Biddulphovi: Deset tajemství lásky, Portál 2006
http://www.evalabusova.cz/preklady/s_ditetem_odesla_laska.php

Vyšlo v časopise Miminko 10/2008

Zpět na články

 

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Spolupráce s Českým rozhlasem

Časopis Děti a my

AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2023 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt