PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví 
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

České porodnictví aktuálně

Stále častěji v médiích i ve veřejném prostoru zaznívají obavy z toho, že ženství a mateřství prochází v moderní době značnou krizí, která se projevuje také snižující se schopností a někdy i ochotou žen přivádět na svět děti a starat se o ně. Některé ženy tyto obavy vyjadřují specifickými požadavky na porodnickou péči. V České republice zatím marně.

Porodnictví má vycházet vstříc potřebám a přáním žen - podporuje tím jejich mateřské kompetence

V zahraničních odborných časopisech lze narazit na varování před stále se stupňujícími lékařskými intervencemi do těhotenství a porodu, které mohou mít za následek narušení biologické hormonální podpory, jež ženám přirozeně pomáhá přijmout dítě a najít vlastní mateřské kompetence (více o tom zde).

V srpnovém čísle německého časopisu pro porodní asistentky Deutsche Hebammenzeitschrift jeho redaktorka, porodní asistentka a porodní etnoložka Dr. Angelika Enselová danou situaci popsala takto:

"Rané těhotenství, a zvláště u prvního dítěte, představuje zranitelnou a velmi niternou vývojovou fázi ženy. Jde o čas velkých vnitřních proměn, intenzivních rozporuplných prožívání i hledání nové orientace. K nejčastějším pocitům patří radost, nejistota a strach. Mnoho žen, když své těhotenství zjistí, o něm z počátku nechce veřejně mluvit a ze všeho nejdřív hledají kvalifikovaný zdravotnický doprovod, od nějž obvykle přijímají zásadní inspirace pro svůj nový sociální status. Způsob, jakým je se ženou v této fázi zacházeno, je pro její uvedení do mateřské role určující, a velmi tudíž záleží na tom, jaký koncept těhotenství a porodu ženám zprostředkujeme. Při této iniciaci nejde jen o předávání informací, nýbrž zároveň o budování jejich vlastního konceptu ženství a mateřství včetně přijímání nového pohledu na vlastní tělo a jeho reprodukční schopnost. O tom, co si z péče žena odnáší, přitom nerozhodují jen slova, nýbrž i osobní přesvědčivost těch, kdo se o ženu starají. První impuls obvykle nastávající matky dostávají v podobě věty Těhotenství je normální období v životě ženy a porod je zdravý, přirozený proces… Jenže vzápětí v rámci standardní lékařské péče následuje nasměrování do pravidel, která mají opačný kontext. V průběhu těhotenství jsou ženy automaticky posílány na četná vyšetření a v rámci prenatální diagnostiky jsou nuceny činit zásadní rozhodnutí, která je nutí jejich mateřské pocity vůči dítěti de facto popřít. Jaká poselství, modely chování a očekávání jsou tím fakticky zprostředkovány? A jak to mění sebeobraz těhotných a rodících žen?..."

Vyrovnání s touto situací nabízí dle doktorky Enselové práce porodních asistentek. Německá odbornice doporučuje důkladně promyslet, co ženám v období tak citlivém pro jejich osobní život, a zároveň v neuralgickém bodě celospolečenském (protože kvalita prožívání mateřství bezprostředně ovlivňuje kvalitu výchovy příští generace) do budoucna nabízet. Připomíná, že pro mateřství je oslabující, pokud se ženy ve svých potřebách a přáních stále více přizpůsobují rutinnímu systému poskytování porodnických služeb, který je o pocit vlastních kompetencí i o samostatnost svou jednostranností připravuje. Nápravu přináší, pokud je ženám umožněno, aby si způsob porodnické péče svobodně vybraly podle svého nastavení a potřeb a pokud se vedle péče lékařské mohou rozhodnout i pro péči porodních asistentek. Obě se od sebe liší mírou empatie a autonomie, jež je nastávajícím matkám dopřána.

V České republice je volba okolností porodu pořád silně omezena

Většina žena ani netuší, že vedle gynekologických ambulancí jsou i u nás, sice velmi zřídka, ale přece, k dispozici poradny samostatných porodních asistentek. Většina porodních asistentek je sice zaměstnaná ve zdravotnických zařízeních (v gynekologicko-porodnických ordinacích, v porodnicích na porodních sálech či na odděleních šestinedělí), avšak malá část pracuje také samostatně při provozování své privátní praxe, popřípadě v centrech pro budoucí maminky (např. pražské A centrum).

Faktický zákaz své činnosti dnes u nás samostatné porodní asistentky zažívají pro péči o ženy při porodech v domácnostech, za což si Česká republika nedávno vysloužila veřejné ústní jednání u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP )ve Štrasburku po té, co si na nedostupnost služeb porodních asistentek a na porušování lidských práv při přivádění dětí na svět začaly stěžovat první české matky.

"Jsem přesvědčen, že v České republice k žádnému porušování práv ženy v oblasti péče o těhotné a porodní péče nedochází. Naopak, ministerstvo zdravotnictví má k lidským právům velký respekt," bránil situaci v českých médiích náměstek ministra zdravotnictví Ferdinand Polák, který stojí v čele pracovní skupiny, jež má pomoci situaci v porodnictví narovnávat. Jenže momentálně v této skupině nejsou přítomny žádní obhájci práv samostatné práce porodních asistentek.

Polák argumentoval tím, že stát svými legislativními kroky, které práci samostatných porodních asistentek omezují, garantuje kvalitu a bezpečí porodnické péče. Právnička Adéla Hořejší, která je jednou z tváří obhajoby možnosti porodu bez rutinních intervencí, s takovým názorem nesouhlasí: "Lidská práva žen, dětí a otců jsou v období těhotenství, porodu a šestinedělí v naší zemi systematicky pošlapávána. Fiktivní vábnička garance bezpečnosti porodu pouze v nemocnicích takové porušování lidských práv nemohou ospravedlnit. Jinými slovy, bezpečnost a lidská práva jsou schopna souběžné existence a jedno nevylučuje druhé," vyjádřila se nedávno v srpnu pro Mladou Frontu Dnes.

Situace se tedy vyhrotila a až po rozsudku ze Štrasburku bude znám další vývoj. Pokud ESLP stížnostem českých matek vyhoví, budou se nejspíš měnit dosavadní zákony, které se péče o rodičky týkají, protože rozsudky ESLP jsou pro dotčené státy závazné. Pokud budou ale stížnosti zamítnuty nebo odmítnuty, s žádnými podstatnými změnami oproti současnosti počítat nelze.

Čekání je v každém případě bolestné pro ty, kdo již dnes potřebují být státem a zdravotníky chráněni - pro těhotné ženy, resp. rodičky s novorozenci a jejich rodiny. Český porodnický systém prozatím zůstává k té části z nich, která by uvítala možnost svěřit se do péče samostatných porodních asistentek, hluchý. Stejně jako k volání po sladění všestranného - tělesného i psychického - bezpečí při porodu se současným respektem k lidským právům.

Kdo je porodní asistentka?

Odbornice se zdravotnickým vzděláním, která se specializuje na péči o ženu v průběhu normálního nekomplikovaného těhotenství, porodu a šestinedělí, včetně péče o zdravého novorozence a kojence. V zemích, kde porodní asistentky pracují ve svých soukromých praxích standardně, sehrávají obvykle důležitou roli v péči o zdraví rodin i v dalších oblastech jejich života - pečují např. i o ženské zdraví dospívajících dívek či žen v období přechodu. Podle platných mezinárodních definic může porodní asistentka svou profesi vykonávat v jakémkoli prostředí - od nemocnic a zdravotnických středisek, přes ambulantní zdravotnická zařízení až po domácí prostředí.

Jaké má porodní asistentka kompetence?

 • Potvrzuje a diagnostikuje těhotenství.
 • Provází ženu a její blízké v průběhu celého těhotenství (poskytuje informace, upozorňuje na možná rizika, připravuje ženy k porodu).
 • Provádí, doporučuje a předepisuje vyšetření nutná ke sledování fyziologického těhotenství.
 • Sleduje stav plodu v děloze, rozpoznává možná rizika.
 • V případě zjištění rizika předává ženu do péče lékaře gynekologa - porodníka.
 • Má oprávnění vést samostatně fyziologické porody.
 • Pečuje o ženu ve všech dobách porodních.
 • V případě identifikace komplikací přivolá lékaře nebo doprovází ženu do zdravotnického zařízení.
 • Ošetřuje porodní a poporodní poranění pečuje o ženu bezprostředně po porodu.
 • Poskytuje fyziologickou péči dítěti bezprostředně po porodu včetně prvního ošetření.
 • Provádí návštěvy v rodinách po porodu.

Jaké služby nabízejí soukromé porodní asistentky?

 • V poradně: Nabízejí pravidelné prohlídky určené ženám s fyziologickým těhotenstvím. Prohlídky nejčastěji sestávají z individuálního pohovoru, zevního vyšetření, kontroly krevního tlaku, moči a hmotnosti. Od 25. týdne těhotenství přibývá i poslech srdečních ozev dítěte.
 • Na kurzech předporodní přípravy: Nabízejí přípravu k porodu pro těhotné ženy a jejich partnery. Minimální délka bývá 6 x 2 hodiny, většinou v malé skupině. Je možné zajistit si i individuální kurzy (včetně domácího prostředí). Některé porodní asistentky nabízejí i kurzy pro ženy, které již rodily a potřebují si informace osvěžit nebo potřebují zpracovat svůj předchozí porod. V rámci kurzů předporodní přípravy nabízejí některé porodní asistentky i lekce plavání nebo cvičení pro těhotné.
 • Při návštěvách v těhotenství: Nabízejí individuální konzultace v domácím prostředí (což je vhodné např. pro ženy, které už mají více dětí).
 • Při doprovázení ženy u porodu: Jedná se o doprovod v zdravotnickém zařízení. Pokud žena zná porodní asistentku, které důvěřuje a pravidla zařízení, kde se rozhodla rodit, nevylučuje její přítomnost u porodu, muže tato porodní asistentka ženu doprovázet do porodnice, ač tam není zaměstnaná. Nebývá pak v roli porodní asistentky, nýbrž duly.
 • Při doprovázení ženy u porodu mimo zdravotnické zařízení (hovorově nazýváno jako "porod doma"): Ač jde o legální volbu pro všechny zdravé těhotné ženy, v ČR je v současné době toto doprovázení pro zásadní restrikce oficiálním porodnickým systémem v podstatě znemožněno.
 • Při návštěvě po porodu: Pokud rodičky žijí v lokalitách, kde jsou vstřícné zdravotní pojišťovny a krajští zdravotní radové, zdravotní pojišťovna proplácí 3 návštěvy porodní asistentky v domácím prostředí během šestinedělí. Při návštěvě probíhá kontrola porodních poranění, poradna a pomoc při péči o dítě a s kojením. Ostatní maminky si musí v případě zájmu tyto návštěvy hradit samy.

Použitá a doporučená literatura:
Deutsche Hebammenzeitschrift 8/2013
http://zpravy.idnes.cz/evropsky-soud-pro-lidska-prava-bude-resit-ceske-domaci-porody-pu8-/domaci.aspx?c=A130910_083331_zahranicni_jpl
www.unipa.cz

Vyšlo v časopise Rodiče 11/2013

Zpět na články

 

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Spolupráce s Českým rozhlasem

Časopis Děti a my

AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2023 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt