PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Měli by v mateřských školkách učit muži?

Tato otázka přišla na přetřes v rámci kampaně "Muži do škol", kterou zaštiťuje Liga otevřených mužů za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jmenované ministerstvo k tématu v půli března uspořádalo na své půdě speciální seminář. Cílem bylo jak upozornit na výraznou genderovou nevyváženost na všech vzdělávacích stupních našich škol, tak i popřemýšlet o konkrétních krocích, které by neuspokojivou situaci mohly změnit.

V mateřských školách je poměr ženských a mužských pedagogických pracovníků v současné době 22 000 ku 27. V základních školách je učitelů mužů asi 16 %, na středních školách 41%. Není bez zajímavosti, že co se vedoucích funkcí týká, s výjimkou MŠ jsou statistiky zcela obrácené.

Zůstaňme ale právě v mateřských školách - potřebovaly by více mužských učitelů?

"Jednoznačně si myslím, že ano," říká Renata Šibravová, ředitelka mateřské školy Veltruská v Praze 9. S mužským učitelem má totiž osobní zkušenost: "Nastoupil k nám v roce 2004 po absolutoriu střední pedagogické školy. Byl velmi aktivní a oblíbený, nadaný zejména výtvarně a sportovně, děti i ostatní učitelky ho měly velmi rády," tvrdí paní Šibravová. Mladík ale ve školce dlouho nevydržel, přesně v duchu výpovědi, kterou svého času poskytl Zpravodaji městské části Prahy 9: "Ženy mají vrozený mateřský pud a cit, to jim v práci s malými dětmi jednoznačně napomáhá," řekl tehdy. "Nám mužům vydrží trpělivost a prvotní nadšení pro takovou práci jen po určitou dobu a v určitém věku. Sám cítím, jak se ve mně mezi dětmi probouzí hravost, přání a pocity bezstarostného dětství, které mi usnadňují se jim co nejvíce přiblížit. Ale přestože je tahle práce pro mne momentálně velmi zajímavá, přínosná a naplňující, vím, že až se její kouzlo začne vytrácet, najdu si jiné místo, nejspíš zase ve školství, se staršími dětmi."

Z mateřské školy tento učitel odešel po třech letech dělat družináře do školy základní, ani tam už dnes ale nepůsobí. Dohledat jeho současné pracoviště se autorce tohoto článku nepodařilo, o názor na muže v mateřských školkách jsem proto požádala Renatu Šibravovou: "To víte, že bych si přála, aby náš pedagogický sbor zase brzy nějaký muž obohatil," říká paní ředitelka. "Zvláště ve třídách, kde převažují chlapci byl totiž opravdu na místě. Pokud se na směnách střídal s ženskou kolegyní, dětem to velmi svědčilo. Zažívaly různost ženského a mužského přístupu, od každého si braly něco jiného a celkově byly pobytem ve školce více obohaceny."

S tím by zajisté souhlasili i dětští psychologové.

Jak muže do školství (a tedy i mateřských škol) dostat?

"Je třeba je vhodně oslovit a hlavně podpořit," řekl na zmíněném semináři "Muži do škol" Václav Šneberger z Ligy otevřených mužů. Sám vidí problém hlavně v tom, že mužům současný školský systém nenabízí ani finanční ocenění, ani patřičnou profesní prestiž: "Výmluvná je zkušenost jednoho ze sedmadvaceti učitelů z MŠ - když někde řekne, že učí ve školce, musí pak dlouze zdůvodňovat a dokazovat, že je normální," upozornil psycholog ve své prezentaci.

A tak se Liga otevřených mužů spolu s MŠMT a dalšími sympatizanty z řad občanských sdružení i jednotlivců chystá hledat cesty, jak přilákat muže k pedagogickému působení a hlavně jak profesi učitele celkově zatraktivnit. Nejtěžší určitě bude změnit stereotypní pohled na uvažování velké části české veřejnosti.

"Existují tři skupiny stereotypního vnímání mužů," říká Václav Šneberger a uvádí, o jaké typy se jedná: " Buď je to muž ´macho´, který potřebuje obdiv žen, nebo je nepružný ´profesor´, vyžadující klid na své věci a práci, nebo je to ´slaboch´, který se na jinou práci nehodí a v mužském světě by neuspěl." Právě poslední typ muže je podle Šnebergera ten, který dle stereotypních představ působí ve školství nejčastěji. To je pochopitelně velmi nefér vůči těm, kteří učitelskou práci dělají kvalifikovaně a srdcem, bez ohledu na celkově nevýhodné podmínky.

Kromě vlastní kampaně chce Liga otevřených mužů v dohledné době s podporou evropských fondů školám, zřizovatelům, pedagogickým fakultám i samotným učitelům nabídnout podpůrné skupiny, semináře a konference i nový informační portál, aby se školy i společnost začaly učit, jak muže do školství přilákat a jak je tam udržet. Chybět rozhodně nebudou zahraniční zkušenosti.

Více na
www.ilom.cz
www.msmt.cz
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/na-skolach-uci-malo-muzu-liskuv-urad-to-chce-zmenit_109335.html

Vyšlo v časopise Miminko 5/2009

Zpět na články

 

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Spolupráce s Českým rozhlasem

Časopis Děti a my

AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt