PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Těhotné ženy a jejich rodiče

Těhotenství vnáší do života velké změny. Způsob prožívání těchto změn je předurčen zejména tím, zda jde o těhotenství vítané. Pro zvládnutí případných problémů má největší význam kvalita vztahu, jaký mezi sebou mají muž a žena, kteří dítě čekají, ale atmosféru mohou silně ovlivnit také jejich rodiče, a to především rodiče ženy. Je nešťastné a zraňující, pokud svou dceru v klíčovém okamžiku jejího života neumějí podpořit, resp. darovat jí plnou autonomii a svobodu.

"Plánovaná i neplánovaná těhotenství přinášejí překvapení nebo šok pro všechny zúčastněné. Celý rodinný systém prochází totiž proměnou - transformační krizí. Je možno jí projít dobře a posilujícím způsobem, také tu lze ale utržit pořádné a doživotní šrámy," připomíná psycholožka Vlaďka Bartáková z AQUA VITAE, poradny pro těhotné ženy v obtížné situaci, nabízející m.j. i pomoc při zvládaní vztahových krizí v čase těhotenství.

Těhotnou ženu nejvíce zatěžují případné negativní reakce či postoje ze strany jejího partnera. Ten, pokud těhotenství vůbec přijme, obvykle sám potřebuje čas a péči, aby vše zvládl a zpracoval. Pokud těhotná žena spolu s disharmonií partnerského vztahu musí řešit ještě nepochopení nebo dokonce výpady od svých rodičů, ocitá se ve velmi svízelné situaci.

Proč rodiče svým těhotným dcerám "dělají problémy"

Hlavním důvodem bývá, že dosud nedošlo k oddělení dcery od její původní rodiny, takže rodiče dostatečně nerespektují dceřinu nezávislost a cítí se oprávněni "mluvit jí do života". Přijde-li těhotenství z hlediska prarodičů v nevhodnou dobu nebo s nevhodným partnerem, dávají své dceři najevo své zklamání, popř. jí radí nebo ji i nutí, co a jak by měla dělat: "Může jít o první miminko, ale třeba také o třetí. Konflikt přinášejí všechny situace, v nichž rodiče mají vůči své dceři výhrady kvůli svým nenaplněným očekáváním nebo dokonce její tzv. neposlušnosti," vysvětluje Vlaďka Bartáková.

Repertoár důvodů pro nespokojenost prarodičů je nekonečný, k nejčastějším však patří tyto případy:

  • Zklamání z nenaplněných ambic, které do dcery vkládali: "Mysleli jsme, že napřed doděláš školu / najdeš si práci. Těšili jsme se, že v životě něco dokážeš, že budeš cestovat atd., a ty se zakopeš u dětí ?!"
  • Nespokojenost s otcem dítěte, nezřídka živená skrytým rodinným příběhem, kdy se mužům obecně málo věří a jsou s nimi "špatné zkušenosti": "Dítě? No dobrá. Proč ale s takovým partnerem?!"
  • Strach z ekonomické závislosti nebo chudoby: "Jak chcete dítě / tolik dětí uživit?! Je přece krize!"
  • Strach z přílišného osamostatnění dívky, která až dosud rodičům podléhala. Důvodem nemusí být jen nelibost z toho, že nad ní její rodiče ztratí vliv, ale i obavy ze změn jako takových. Argumenty prarodičů jsou pak často ryze manipulativní: "Jak chceš / chcete vychovávat dítě, když se sama / sami o sebe sotva postaráš / postaráte?!"

Má se vůbec narodit?

Ojedinělý není ani případ, kdy rodiče při neplánovaném těhotenství svým dcerám doporučí interrupci, a to zvláště tehdy, když ji má za sebou i matka těhotné ženy: "Na první pohled může jít o elegantní řešení, které zachrání původní plány rodičů i samotné dívky. Obrovským problémem je ovšem rozhodování dívky pod tíhou okolností a nedostatku času, bez možnosti zvážit širší souvislosti a psychologické důsledky," varuje Vlaďka Bartáková. Dle jejích slov jsou pracovnice poradny AQUA VITAE opakovně svědkyněmi toho, jak po interrupci v ženě, která jí musela projít, přetrvává pocit selhání i křivdy, až nakonec dojde k závěru, že o dítě přišla nedobrovolně. Vztahy v rodině se tím komplikují nebo i rozpadají.

Potřeba empatie a důvěry

Ale i když je těhotenství plánované, není vyhráno a může docházet k intervencím prarodičů do soukromí jejich těhotné dcery, resp. nastávajících rodičů, a k nepříjemným vztahovým kolizím.

Život nenarozeného dítěte spočívá nicméně vždy především v rukou jeho matky, hlavně ona za dítě odpovídá. Pokud ve vztahu k vlastním rodičům sama dosud byla v roli dítěte, nastává nejvyšší čas udělat krok na cestě k dospělosti: "Těhotenství nabízí jedinečnou příležitost, jak osobnostně vyzrát a jak s vlastními rodiči začít fungovat podle nových pravidel. Dejte si pozor na setrvačnost - na nevědomou snahu vyhovět i nadále ve všem svým rodičům, přestože to sama cítíte jinak. Nebojte se zkoumat, co chcete sama, a snažte se to prosadit. Stejně tak si hlídejte, abyste naopak nepropadla předsudkům ve smyslu, že by vás rodiče stejně nepodrželi, a tak s nimi raději ani nebudete komunikovat," doporučuje těhotným ženám Vlaďka Bartáková.

I když je prvotní reakce ze strany prarodičů na příchod vnoučete nepříznivá a dojde k hádkám, vždy je dobré zachovat chladnou hlavu a usilovat o smír. Rozhodné postoje nastávající matky nebo rodičovského páru nakonec prarodiče s velkou pravděpodobností přesvědčí, že nastal čas na změnu dosavadního vztahového schématu: "Při těhotenství jde zkrátka i o střet generací a jejich odlišných pohledů, zkušeností a přístupů. A také o výzvu života, že od mladší generace je nejpozději nyní požadována opravdová dospělost. Ze strany prarodičů je proto na místě nechat těhotnou dceru, resp. nastávající rodiče, ať jdou svou cestou, a to i tehdy, když se od představ prarodičů liší.

Pro obě strany je podstatné, že ač těhotenství přináší krize, vždy zároveň znamená šanci pro obnovu. Pokud navzdory vší zjitřenosti zůstane zachováno aspoň trochu vzájemného pochopení a lásky, těhotenství partnery i rodinu nakonec stmelí a dítě se narodí jako vítané a milované.

Chcete mít (i v těhotenství) dobré vztahy se svými rodiči? Usilujte o faktickou dospělost!

Nezdravé mezigenerační vztahy, které přetrvávají i v době plnoletosti potomků, obvykle vyrůstají z neochoty rodičů přiznat "velkým dětem" autonomii, nebo z neschopnosti potomků postavit se na vlastní nohy. Skutečné osamostatnění mladší generace přichází s nezávislostí na té starší zejména v těchto oblastech:
- finanční soběstačnost
- samostatné bydlení a vedení domácnosti
- hlavní emocionální zakotvenost v rámci vlastního partnerského vztahu, a nikoliv už v původní rodině
- přijímání plné odpovědnosti za svá rozhodnutí

Řečeno s filozofy, zralost přichází, když přestaneme žádat, aby život uspokojoval naše požadavky, a začneme naopak plnit požadavky života. To se týká dospělých jak v mladém, tak i starším věku.

PORADNA AQUA VITAE - poradna pro těhotné ženy v obtížné situaci

Nabízí hledání řešení při neočekávaném těhotenství, existenčních a partnerských potížích v těhotenství, nejasných výsledcích vyšetření v těhotenství, dlouhodobých neúspěšných snahách o otěhotnění, potížích sebepřijetí po absolvované interrupci či po spontánním potratu

BEZPLATNÁ KRIZOVÁ LINKA: 800 108 000

INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ: WWW.LINKAPOMOCI.CZ

Vyšlo v časopise Miminko 1/2010

Zpět na články

 

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Spolupráce s Českým rozhlasem

Časopis Děti a my

AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt