PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Ultrazvuk - okno do dělohy?

Ultrazvuková vyšetřovací metoda patří k standardním postupům současné prenatální diagnostiky. Je vcelku jedno, máme-li na mysli ultrazvuk dvou-, tří- nebo čtyřdimenzionální, všechny druhy totiž fungují na podobném principu. Dvojdimenzionální zobrazení je nejběžnější. Trojdimenzionální ultrazvuk umožňuje plastický pohled na plod. A čtyřdimenzionální zachytí dokonce i pohyb. K čemu vyšetření slouží? Kolik toho prozradí o dítěti? Jak jsou bezpečná? A kolik stojí?

Jeden princip, různý způsob zobrazení

Všechna ultrazvuková zobrazení vznikají s pomocí moderních počítačových technologií. Obraz ve všech případech získáváme tak, že přístroj vysílá k plodu ze sondy lidským uchem neslyšitelné zvukové vlnění o frekvenci 2,5 - 10 MHz, a sonda slouží zároveň jako přijímač zvukového vlnění. Počítač zabudovaný v přístroji posléze informace vyhodnotí a konečná data se černobíle zobrazí na obrazovce.

Rozdíly: Dvoudimenzionální ultrazvuk nabízí plošný pohled. Trojdimenzionální poskytuje prostorovou rekonstrukci, která ale nezobrazuje změny v čase. Čtyřrozměrný ultrazvuk umožňuje dokonce i záznam pohybu, byť jen zpožděného.

Důvody pro ultrazvuková vyšetření

Pro nastávající rodiče má využívání ultrazvukových možností dvojí hlavní přínos. Jednak napomáhá nahlédnout od života dítěte ještě před narozením, což pro rodiče může zaznamenat silný emoční zážitek, zesilující intenzitu jejich očekávání. Především jde ale o možnost, jak monitorovat stav dítěte a včas upozornit na případné odchylky od normy. Pokud vyšetření ukáže nějakou zdravotní vadu nebo jinou nesrovnalost, vícedimenzionální ultrazvuky dávají lepší možnosti, jak problém prozkoumat a přinést rodičům podobnější informace ohledně dalšího možného vývoje. Zkušenost ukazuje, že prostorové možnosti zobrazení u vícedimenzionálních ultrazvukových přístrojů zprostředkovávají výsledek vyšetření mnohem názorněji a spolehlivěji.

Záleží na erudici odborníků i na kvalitě přístrojů

Aby se ultrazvuková vyšetření nemíjela svým posláním, je zapotřebí, aby byla prováděna skutečnými odborníky, kteří rozumějí nejen technické stránce věci, ale jsou si vědomi i delikátnosti problematiky prenatálního diagnostického poradenství. Informace je třeba rodičům poskytovat věcně, a přitom s ohledem na jejich očekávání. Ne všichni rodiče touží po podrobnostech, a jsou i takoví, kteří o případných zdravotních potížích svých dosud nenarozených dětí nechtějí dopředu vědět nic. Tyto postoje by zdravotníci měli plně respektovat, stejně jako opačný přístup, kdy rodiče žádají vysvětlování opakovaná a podrobná.

Lékař pracující u ultrazvukového přístroje by měl především umět zacházet s vlastními pochybnostmi a pečlivě vážit, co a jak rodičům o dítěti prozradí. Pokud z výsledků vyšetření vyplynou nějaká rozhodnutí, lékař by nikdy neměl rodiče přímo ovlivňovat, ale vždy jim jen asistovat při hledání jejich vlastních rozhodnutí.

Je samozřejmé, že posuzování lékařů mohou být o to kvalifikovanější, oč lepší jsou možnosti přístrojů, s nimiž se pracuje. Náročnější a specifické případy proto patří na náročnější a specializovaná pracoviště.

Co vlastně žádat?

Standardní ambulantní poradny, kam ženy docházejí na těhotenská vyšetření, v ČR obvykle zprostředkovávají vyšetření na dvojdimenzionálních přístrojích, což pro normální těhotenství stačí.

K prvnímu ultrazvukovému vyšetření, které má potvrdit graviditu, přítomnost embrya v dutině děložní, vitalitu embrya a četnost těhotenství, dochází standardně cca do 10. týdne. Dále jsou doporučována vyšetření v 18. až 20. a ve 30. až 32. týdnu. Jiná, tzv. výběrová vyšetření jsou ordinována při odchylkách v průběhu gravidity, zejména při různých patologiích. Ultrazvuk je dále nejspolehlivější metodou pro upřesnění datace těhotenství.

První ze standardních vyšetření by měly absolvovat všechny ženy bez výjimky, jde o potvrzení zdravého těhotenství (vyloučení těhotenství mimoděložního) a o zjištění jeho četnosti. U následujících vyšetření záleží na postojích rodičů vůči možnostem prenatální diagnostiky (viz. výše). Pokud rodiče např. vědí, že by z důvodu svědomí na potrat nikdy nešli, mohou být pro ně diagnostická vyšetření bezpředmětná, a v takovém případě jsou zdravotníci povinni právo volby respektovat s tím, že rodičům je třeba vysvětlit přínosy a rizika všech postojů, a konečná rozhodnutí pak zanést do zdravotní dokumentace. Negativní reverz ani zvláštní prohlášení rodiče podepisovat nemusejí. Ultrazvuková vyšetření během těhotenství jsou doporučená, nikoliv povinná. Pokud ovšem rodiče doporučená vyšetření neabsolvují, berou na sebe riziko, že nedojde k včasné detekci případné zdravotní nebo vývojové vady.

Je ultrazvuk bezpečný?

Rizika ultrazvukových vyšetření nebyla prokázána, pokud tato vyšetření probíhají za dodržení bezpečnostních pravidel a v doporučených (minimálně četných a krátkých) časových intervalech. Některé zahraniční studie, přinášející informace o tom, že ultrazvukové vlny působí na dosud nevyvinutý mozek dítěte a mohou v případě nadužívání přispět ke vzniku autismu či hyperaktivity, nebyly ve standardní stávající prenatální péči prokázány.

Je ale třeba připomenout, že zdravé těhotenství je normální a fyziologický stav, kterému nadbytečná vyšetření neprospívají. Také ultrazvuková vyšetření představují především odbornou diagnostickou metodu, a nikoliv zážitkovou atrakci pro rodiče. Zbytečné nebo nadměrné vystavování plodu ultrazvukovým vlnám rozhodně nelze doporučit.

Finanční otazníky

Zdravotní pojišťovny běžně platí tři zmíněné návštěvy (obvykle dvojdimenzionálního) ultrazvuku. Pokud rodiče žádají pořízení dvojdimenzionálního zachycení svého dítěte na fotce či videu, platí poplatek stanovený konkrétním pracovištěm - cena se pohybuje mezi 200 až 1000 Kč. Tří- a čtyřdimensionální ultrazvuky mají obvykle k dispozici velká klinická nebo některá soukromá pracoviště a těchto přístrojů používají v případech zvláštních indikací. Pokud si rodiče přejí "plastický obraz" nebo "filmový záznam" z dělohy jen pro vlastní potěšení, platí za pořízení nadstandardního vyšetření a jeho záznamu 1000 až 2000 Kč, samozřejmě v případě, že dané pracoviště takovou možnost nabízí.

Kde získat další informace

Podrobnější informace by měl nastávajícím rodičům být schopen poskytnou jejich gynekolog, stejně jako tip na nejbližší pracoviště, na kterých lze o případné nadstandardní vyšetření / záznam vícedimenzionálními ultrazvuky požádat.

Odborné poradenství:
MUDr. Ladislav Krofta, CSc., Ústav pro péči o matku a dítě Praha

Vyšlo v časopise Rodiče 10/2008

Zpět na články

 

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Spolupráce s Českým rozhlasem

Časopis Děti a my

AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2023 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt