PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Vaginální porody po císařském řezu z pohledu porodní asistentky

V době, kdy byl císařský řez uváděn do praxe, míval vysokou úmrtnost. Se zlepšením medicínských možností se z dlouhé a náročné operace stal asi dvacetiminutový rutinní zákrok. Nejspíš i proto četnost sekcí dramaticky stoupá a pokud žena jednou porodí císařským řezem, bývá jí navrhováno, aby sekcí přivedla na svět i případné další dítě. S filozofií "jednou císařský řez, vždycky císařský řez" přišel v roce 1916 britský porodník Edward Dragon. Od jeho dob se mnohé změnilo a vaginální porod po císařském řezu, označovaný anglickou zkratkou VBAC, už není tak neobvyklý jako dřív. V českém prostředí o něj ženy někdy musí usilovat s větším nasazením. Na otázky odpovídá Bc. Jana Růžičková, porodní asistentka gynekologicko-porodnického oddělení FN Brno - Obilní trh:

Jaký je váš názor na někdy stále ještě proklamovanou "nutnost" provádět císařský řez u žen, které ho už jednou zažily?

Do určité míry jde o zažitý stereotyp. Pokud vím, staré prohlášení "jednou řez, vždycky řez" současná medicínská literatura už nepodporuje a v zemích, kde s variantou vaginálního porodu po předchozím císařském řezu počítají, mezi které se řadí i Česká Republika, se procento úspěšnosti pohybuje okolo 60-80 %. Nebylo prokázáno, že by vaginální porod po předchozím císařském řezu zvyšoval perinatální a mateřskou mortalitu a morbiditu. Samozřejmě je nutno vyloučit případy, kdy je indikace k císařskému řezu z nějakého důvodu trvalá. Rozhodnutí o vedení dalšího porodu po císařském řezu záleží na zvážení potenciálních rizik a přínosu pro danou pacientku lékařem.

Jaká jsou rizika opakovaného císařského řezu?

Hrozí vyšší možnost vzniku akutní hypoxie u miminka, u matky se zvyšuje riziko ruptury dělohy s celou kaskádou následujících patologií. Zvyšuje se také riziko infekce a narůstá množství komplikací v případných dalších těhotenstvích, včetně problémů týkajících se nasedání a odlučování placenty. U dětí se zvyšuje procento respiračních problémů a výskyt astmatu v pozdějších věku.

Jaké jsou zkušenosti s možností VBAC v českých podmínkách?

To je otázka hlavně pro lékaře, protože diagnózu k císařskému řezu stanovuje vždy lékař. Pokud je rodička sama nakloněna porodu vaginálnímu a její anamnéza to dovoluje, je třeba, aby své přání dala zřetelně najevo. Věřím, že se jí lékaři ve většině porodnic budou snažit vyjít vstříc. Pokud ne, nezbývá než hledat jinou porodnici.

Jaké zdravotní předpoklady žena potřebuje splnit, aby jí byl VBAC umožněn?

Vyloučíme-li ženy, které mají k císařskému řezu jasný důvod, je podmínkou, aby v termínu porodu bylo provedeno ultrazvukové měření plodu a váhový odhad plodu nebyl větší než 4000 g. Samozřejmě musí být také v normě hojení jizev po minulém císařském řezu. Vaginální porod je vyloučen, pokud byl předchozí císařský řez proveden před méně než 18 měsíci, pokud byl řez na děloze veden jiným způsobem než jako příčný, pokud žena podstoupila operaci na děloze s větším zásahem do stěny děložní, pokud má žena v anamnéze rupturu dělohy při předchozím porodu, pokud je podezření na významné ztenčení jizvy po předchozím císařském řezu, pokud má žena v anamnéze dva a více císařských řezů a také při nepravidelné poloze plodu nebo vcestné placentě. Faktory, které snižují pravděpodobnost úspěchu VBAC, jsou obezita, kouření, alkoholismus, předchozí indikace k císařskému řezu jako dystokie, nepostupující porod a kefalopelvický nepoměr, kdy se hlavička ve všech rozměrech nevejde do pánve. Cukrovka včetně těhotenské ani potermínová gravidita kontraindikací k VBAC nejsou.

Pokud žena se zkušeností CŘ chce příště rodit pokud možno spontánně, co může udělat pro to, aby pravděpodobnost normálního porodu zvýšila?

Doporučila bych jí užít si co možná nejkrásnější těhotenství a mít zpracované stresové či traumatické zážitky z minulého porodu císařským řezem. Při jakýchkoliv pochybnostech doporučuji konzultaci u zkušené soukromé porodní asistentky nebo psychologa. Výborné jsou kurzy jógy, které učí umění soustředění se na dech, jak uvolnit celé tělo, jak vypustit nevítané myšlenky. Těhotenské cvičení posiluje důležité svaly k porodu. Výborné je také plavání, protože voda dokáže odplavit nahromaděný stres. K samotnému porodu pak doporučuji vzít známou porodní asistentku, dulu nebo partnera, kteří budou rodičce opravdovou podporou po celou dobu porodu a podpoří ji v její snaze porodit spontánně. A potřebné samozřejmě předem se seznámit s personálem v porodnici a atmosférou porodního sálu, kde chce žena rodit, aby byl eliminován případný stres z prostředí, které porodům VBAC nepřeje. Každý porod je jiný a jedinečný a není žádné pravidlo, že pokud jeden skončil císařským řezem, musí tak skončit i druhý. Po předchozím císařském řezu však bývá více nervozity, a tak snaha o klidnou atmosféru je maximálně důležitá.

Bc. Jana Růžičková (28) je porodní asistentka. Pracuje ve FN Brno-Obilní trh na porodním sále. V rámci studia absolvovala stáž v Německu ve městě Göttingen ve škole pro porodní asistentky. Působí jako laktační poradkyně, je členka profesní organizace porodních asistentek UNIPA. Jednou by ráda pracovala jako samostatná porodní asistentka a má cíl založit fungující porodní dům v Brně. Více na http://uporodnibaby.blogspot.com/

Vyšlo v časopise Miminko 10 2010

Zpět k radám a postřehům

 

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Spolupráce s Českým rozhlasem

Časopis Děti a my

AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt