PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Výhody normálního porodu

Mnoho lidí se domnívá, že hlavní roli v otázce posuzování snadnosti porodu hraje rychlost, s jakou proběhne, a také možnost mírnit porodní bolesti. Medicínské zásahy tak bývají ospravedlňovány snahou, "aby rodička zbytečně netrpěla". O smyslu porodních je pojednáno zde. Níže zkouším odpovědět na otázku, v čem spočívají výhody tzv. normálního porodu a jaké okolnosti zvyšují pravděpodobnost, že ženy skutečně porodí bez komplikací.

Podle mezinárodní definice, sestavené Evropskou asociací pro zlepšení služeb v mateřství (European Network of Childbirth Associaton, ENCA) označujeme jako normální takový porod, který začne a postupuje spontánně a při němž žena porodí dítě i placentu ve svém vlastním rytmu, svým vlastním úsilím a bez zbytečných vnějších zásahů. Dítě po porodu zůstává s matkou v úzkém kontaktu a není od ní oddělováno za účelem umělého zahřívání v inkubátoru nebo z důvodu lékařských vyšetření. Ta se provádějí přímo na těle nebo v bezprostřední blízkosti matky.

Normální (a tedy nikoliv komplikovaný a nějak patologický) porod je pro ženu a dítě nejšetrnější variantou. Důvodem je působení přirozených porodních mechanismů a zejména speciálních hormonů, které nejen "řídí" samotný porod a podporují navázání první vazby mezi matkou a dítětem (oxytocin), ale rovněž rodící ženu zásobují odvahou a optimismem (endorfiny) a usnadňují obtíže spojené s počátky mateřství a s kojením (prolaktin).

Ke konkrétním výhodám normálního porodu patří dále individuální zacházení s rodící ženou i jejím partnerem a citlivé zacházení s novorozencem (odbourávání příčin tzv. poporodního traumatu), neaplikování rutinních předporodních opatření, nepoužívání opiátů, analgetik a sedativ, možnost výběru porodní polohy, nízké procento epiziotomií a operativních ukončení porodu. Ženy, které rodí bez intervencí, mají z důvodu zmíněného působení přirozených porodních hormonů vyšší pravděpodobnost rychlého zotavení po porodu, bezproblémového šestinedělí, úspěšného a dlouhodobého kojení i přirozeného posílení vazby mezi všemi členy nové rodiny. Umělé podávané hormony pozitivní podpůrné "vedlejší" působení nemají.

V ČR v současné době bez jakýchkoliv zásahů do porodu rodí menšina žen. Častlní povědomí o výsledcích posledních výzkumů, držet krok s odbornou literaturou.

Jak optimální péči zorganizovat a prakticky umožnit?

Odpověď na tuto otázku nabízí 10 zcela konkrétních kroků Mezinárodní Iniciativy za porodní péči pro matku a dítě (International MotherBaby Childbirth Initiative, IMBCI), která byla vyhlášena v USA v březnu 2008. Tato iniciativa vychází z výsledků nejnovějších výzkumů a stanovuje principy, které by poskytovatelé optimální porodní péče měli uplatňovat.

Za bezpečnou péči je v dokumentu považována taková, která využívá postupů založených na vědeckých důkazech, minimalizujících riziko chyby či poškození a podporujících normální fyziologii porodu. Iniciativa kromě jiného zdůrazňuje, že potřeby dvojice matka-dítě by měly být upřednostňovány před potřebami poskytovatelů péče, institucí a medicínského oboru.

Autorem je Mezinárodní organizace za porodní služby pro matku a dítě (International MotherBaby Childbirth Organization, IMBCO), nezisková, nevládní organizace, jejímž cílem je prosazovat porodní péči příznivou pro matku a dítě po celém světě.

Dokument se opírá o konzultace odborníků ze 163 zemích světa a Technickou poradní skupinu tvořenou autoritami jako j