PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Den otců v České republice

Zaznamenali jste už diskusi, která se v poslední době začíná rozvíjet tam, kde se mluví o rovnosti mužů a žen v souvislosti s jejich rodičovstvím? Součástí této diskuse je i téma, které někomu připadá nedůležité a banální, a jinému jako zásadní: Den otců. Měli bychom takovému svátku věnovat pevné místo v našem kalendáři?

"Že by zase jedna z umělých debat, která svědčí o tom, že obě pohlaví přestávají vědět, kde je jejich místo? K čemu by chlap potřeboval takový zženštilý svátek s básničkami a kytičkami," vrtí hlavou podnikatel Tomáš Hlavec, otec dvou dětí. "Mám prima rodinu a žijeme normální život, který přináší pohodické i horké chvíle, a že by na tom Den otců mohl něco podstatného změnit, to si tedy opravdu nemyslím", říká.

"Máme-li v kalendáři Den matek, paří tam i Den otců. Pokud chceme naplnit filozofii rovných příležitostí, dopřejme oběma pohlavím rovnost i v tomto směru a nechme na konkrétních rodinách, aby s těmito svátky naložily dle svého," doporučuje zatím bezdětný student Jan Kovář.

"Myslím si, že otázka motivace, vnitřního vztahu k otcovství a otázka vnitřních rozporů, které mužem zmítají, je úplně zásadní. Zatímco o roli matky v rodině nikdo nepochybuje a její postavení platného člena rodiny je jaksi automatické, otec je v tom mnohem slabší a zranitelnější. Jestliže mu např. žena toto postavení nepřizná a patřičně si ho neváží, může být otec vlastně ze své pozice v rodině ´vytěsněn´. V celé otázce, jak vypadá a kam směřuje dnešní rodina, je dnes téma otcovství naprosto klíčové a společnost by měla využít každé možnosti, která se nabízí, aby se o podstatě a významu otcovství otevřeně hovořilo," domnívá se lékař Martin Havrda, otec pěti dětí.

"Den otců je přece jen symbol," připomíná učitel David Kubát, otec tří dětí. "Dává možnost aspoň jednou v roce připomenout, jak vlastně otcovství vnímáme a co pro nás jako pro společnost znamená. I kdyby zpočátku takový svátek nepřinesl víc než jen několik zajímavých mediálních příspěvků k opomíjenému tématu, splnil by dle mého názoru svůj smysl. Ale budoucnost Dne otců v soukromí rodin bych ponechal na spontánním a nikým nedirigovaném vývoji."

V ČR většina lidí o Dni otců ani neví

Pokud si ho někdo chce připomenout, vychází nejčastěji z americké tradice, která trvá už od r. 1910. Založila ji paní Sonora Smart Dodd, která v šestnácti letech ztratila matku při porodu šestého sourozence a jako jediná dcera převzala spolu s otcem starost o rodinu. Když viděla nasazení, s jakým otec o děti pečuje, měla potřebu to ocenit i navenek.

Zhruba v té době se totiž v USA živě debatovalo o ustavení Dne matek. Zařazení tohoto svátku do kalendáře zasvětila část svých snah bojovnice za lepší život žen Anna Reevers Jarvis z Philadelphie, matka jedenácti dětí, která však pro předčasnou smrt v r. 1905 nestihla cíle dosáhnout. Následně se v této oblasti začala angažovat její dcera Anna Marie, která potřebovala ještě necelých deset let k tomu, aby byl Den matek uznán jako oficiální svátek. Živě komunikovala s politiky, podnikateli i duchovními, pořádala shromáždění a kampaně a v r. 1914 prezident Woodrow Wilson konečně vyhlásil nový národní svátek, kterému bylo určeno datum druhé květnové neděle. V ten den od té doby americké matky nepracovaly, nevařily, neuklízely a radovaly se z blahopřání a dárků od svých ratolestí.

Sonora Smart Dodd uslyšela o Dni matek jednou při kázání v kostele a hned jí bylo jasné, že obdobný den si zaslouží také otcové. Zpočátku neváhala vtisknout Svátku otců čistě soukromý charakter - poprvé se slavilo v městečku Spokane (stát Washington) dne 19. června 1910, v den narozenin jejího tatínka. I když popularita svátku rychle rostla, celostátní podoby se dočkal až v r. 1966, kdy proklamaci, ustavující třetí neděli v červnu jako Den otců, podepsal americký president Lyndon Johnson.

Jak Den matek, tak i Den otců postupně překročily americké hranice a zdomácněly v dalších státech, jen vždy nekopírují americký kalendář. Např. v Německu se Den otců slaví v den svátku křesťanstva zvaného Nanebevstoupení Ježíše Krista (40. den po slavnosti Vzkříšení), v Austrálii jde o první neděli v září apod.

Pofrčí čeští tátové?

V neděli 3. června 2007 uspořádala Liga otevřených mužů (LOM), ve spolupráci se sdružením Aperio - Společností pro zdravé rodičovství první ročník tzv. Táta festu - happeningu pro otce a jejich přátele. Koncertu Jana Buriana, sester Steinových a irské písničkářky Věry Kláskové předcházelo odpoledne tvořivých aktivit a her pro děti i jejich rodiče. Táta fest zahájil společnou dvoutýdenní kampaň LOMu a Sítě mateřských center Táta dneska frčí, která skončila na "americký" Den otců 17. 6. 2007.

Akce spojená s mediální kampaní vyvolala nečekaný ohlas: "Zaujala více než 50 mateřských center po celé zemi, což je úspěch a taky dobré znamení, že myšlenka takto propagovaného otcovství není umělá. Také mediální ohlas byl vcelku slušný - zprávy v regionálních i celostátních denících, avíza na rozhlasových stanicích, velký článek v Lidových novinách… Zdá se, že jde o živé téma," hodnotí Táta fest ředitel sdružení LOM psycholog Martin Jára.

Ohledně vyhlášení oficiálního data Dne otců v českém kalendáři je ale zdrženlivý: "Lidé by si měli sami říct, jestli takový svátek vůbec chtějí, a pokud ano, tak kdy. Je ale samozřejmě otázka, jestli jsme tím, jak jsme kampaň časově vymezili na 3. až 17. června, přece jen nedali určitou nápovědu… Za sebe můžu říct, že Den otců, bych v českém kalendáři viděl rád. Oficiálně. Ale s neoficiálním obsahem. Mohl by to podpořit trochu obměněný název - třeba Den pro otce," navrhuje Martin Jára. A proč považuje tento svátek za potřebný? "Setkal jsem se s názory, že stačí, abychom se k sobě chovali v rodinách dobře, a tak budeme vlastně slavit každý den," říká a dodává: "Jenže tak otce zase jen schováváme. Podle mne potřebujeme mimo jiné právě i takový sváteční den, aby byla hodnota otcovství víc vidět. Je to podobné jako s týdenní otcovskou dovolenou, kterou navrhl ministr Nečas. Je snadné říct, že Den otců nebo ten týden pro otce jsou zbytečné, ale co za tou negací vlastně je? Možná nechuť měnit zaběhané pořádky - obraz otce, který není přítomen, ať už v rodině či na veřejnosti, který se nechce aktivně zapojit do péče o děti. Svátek otců by také mohl umožnit docenění konkrétních otců, konkrétních lidí. Je to podle mne dobrý impulz nebo, chcete-li, pozitivní motivace ke změně - osobní i sociální."

Několik názorů z malé ankety ohledně potřebnosti Dne otců v ČR.

Psáno pro tiskovou agenturu gitA v červnu 2007

Zpět na články

 

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Spolupráce s Českým rozhlasem

Časopis Děti a my

AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt