PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Rozhovor s MUDr. Ondřejem Tomanem

Chci pomáhat pacientům v maximální možné míře

(Viz také článek: Akupunktura: malé jehličky, velký účinek)

Co vás přivedlo k zájmu o akupunkturu?

Při svém působení v nemocnici a později na neurologické ambulanci jsem čím dál častěji hledal metody, které by mohly výrazněji ovlivnit léčebný efekt zejména pro léčbu bolestí páteře a kloubů. Po zvládnutí metod myoskeletální medicíny a chiropraxe jsem se začal učit - přiznávám, že s počáteční nedůvěrou - také akupunkturu. Po absolvování studia a vyčerpání možností dovzdělání v naší republice jsem studoval i v zahraničí a skončil jsem studijním pobytem a praxí v Číně. Výrazné efekty zdejší léčby mě přivedly i k hlubšímu studiu akupunktury.

S jakými obtížemi, léčitelnými akupunkturou, za vámi lidé nejčastěji přicházejí?

Nejčastěji jde o bolestivé stavy páteře a kloubů, ale velmi často také o migrény a jiné bolesti hlavy, o pásový opar, poruchy trojklaného či lícního nervu, o alergie, o nervové poruchy ze stresu a napětí. Zmínit musím i vysoký krevní tlak, kožní problémy, snižování nadváhy a vůbec poruchy metabolismu.

Jak hluboko a na jak dlouho se jehličky zapichují - můžete uvést několik konkrétních příkladů?

U většiny pacientů jde o hloubku v rozsahu několika mm - u ušní akupunktury a aplikace na tváři. V oblasti páteře a některých kloubů pronikají jehly až do hloubky několika cm. Typická doba aplikace je cca 20 minut. Záleží na charakteru onemocnění - v některých případech je možno nechat jehly působit až 60 minut. Možné jsou i aplikace speciálních tzv. permanentních jehel na dobu i 2 - 3 týdnů. Typický příklad u bolestí hlavy je několik jehel v oblasti hlavy v hloubce asi 4 mm a na rukách, kde se nalézá bod He-gu mezi palcem a ukazovákem (4.bod dráhy tlustého střeva) v hloubce cca 1-1,5 cm. Doba trvání aplikace je 20 minut, většinou 1-2x týdně. Celkový počet aplikací bývá různý - uspokojivého efektu je často dosaženo už během 5 aplikací.

Na čem délka a frekvence akupunkturních ošetření záleží?

Závisí na charakteru a délce trvání onemocnění, na případných doprovodných chorobách a na celkovém stavu organismu pacienta.

České zdravotní pojišťovny - na rozdíl např. od některých německých - akupunkturu neproplácejí. Kolik musí pacienti hradit z vlastních zdrojů?

Aplikace akupunktury v současnosti není hrazena z prostředků zdravotního pojištění, před lety ale krátkodobě byla! Cena závisí na charakteru materiálu. My používáme jehly na jedno použití, které nejen eliminují riziko přenosu infekčních nemocí, ale zároveň na rozdíl od sterilizovaných jehel vykazují větší ostrost. Jsou tenčí a nebolí. Cena se podle počtu jehel a doby trvání pohybuje od 200 do 700 Kč za 1 sezení.

Lze dnes najít kvalifikovaného akupunkturistu ve všech regionech ČR? Jaká je po akupunktuře u nás poptávka?

Počet kvalifikovaných akupunkturistů vzrůstá, vždy ale doporučuji zvážit dobu praxe a její charakter. Pokud lékař prošel stáží v zahraničí a zejména v Číně, pak lze předpokládat vyšší kvalitu ošetření.

Nakolik rozšířená je v České republice aplikace akupunktury v období těhotenství, při porodu a v šestinedělí?

V České republice se akupunktuře v těhotenství i při porodu snažíme vyhnout. Souvisí to určitě s tím, že aktivace nevhodných bodů by v tomto období mohla být nebezpečná. Zkušený akupunkturista s patřičnou znalostí bodů a jejich kombinací nicméně může ošetření provádět prakticky bez nežádoucích účinků. Indikace "těhotenské" akupunktury byly vyjmenovány výše (viz. článek: Akupunktura v těhotenství a při porodu) a zároveň je u těhotných možno řešit i další problémy, jako např. nemoci z nachlazení. V šestinedělí už kontraindikace nejsou a aplikace akupunktury se i v ČR provádí běžně.

Někteří západní lékaři považují akupunkturu za historicky zajímavou, nicméně anachronickou metodu "lidové" medicíny. Zastávají názor, že klasická medicína ji vždy bude považovat pouze za placebovou alternativu a za non lege artis postup (srov. např. kniha "Akupunktura - mýty a realita" autorů Jiřího Heřta, Jana Hnízdila a Pavla Klenera). Co si o tom myslíte?

Historicky zajímavá akupunktura jistě je, vždyť kolik objevů a metod zůstane platných po dobu 5000 let v plném rozsahu? Názor o anachronické metodě "lidové" medicíny považuji za nesmyslný, protože šíře záběru i preciznost vypracování teorie a platnost metody v praxi "lidovou" medicínu zásadně převyšuje. Akupunktura je plnohodnotná lékařská disciplína, byť náležející do medicíny východní. Některé objevy západní medicíny posledních let (např. v histologii či u vyšetření pozitronovou emisní tomografií mozku) platnost akupunktury podporují. Názor, že jde o postup non lege artis souvisí s neznalostí této metody. Říkám to s plným vědomím a svědomím lékaře, který aktivně aplikuje oba typy medicíny - západní i východní - už mnoho let. Každá má svá specifika a své místo. Např. při podezření na akutní zánět slepého střeva či náhlou příhodu břišní bych akupunkturu neaplikoval a ihned bych indikoval vyšetření a postup v nemocnic