PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Cesty ke spokojenému porodu

II.2. Jak vybírat porodnici

"Ženy věří, že s nimi bude jednáno individuálně, jako s výjimečnými osobnostmi. Nemocnice však nebyly navrženy pro péči o jednotlivce, nýbrž pro masovou péči, která musí být rychlá a efektivní." (Susanne Arms)

Toužíte-li po lékařsky nerušeném porodu a chcete-li předejít nepříjemnostem, berte při výběru porodnického zařízení v úvahu následující kritéria:

- Rozhodujete se při svém výběru mezi klinikou a menším porodnickým oddělením? Na klinikách bývá atmosféra mnohem více "nemocniční" a při porodu se tu točí více lidí, včetně přihlížejících posluchačů lékařských fakult nebo studentek zdravotnických škol. Kliniky sice disponují lepším technickým vybavením pro poskytování péče při patologických porodech nebo péče o předčasně narozené děti, zpravidla ale nevykazují pochopení pro individuální požadavky rodiček, nenabízejí příliš intimní atmosféru a osobnější vztahy s personálem se tu navazují obtížněji.

- Organizuje vámi vybraná porodnice prenatální kurzy? Probíhá příprava k porodu průběžně, nebo se odbývá jednorázově před vlastním porodem? Je její náplní pouze "zaškolení tatínků" či cvičení pro těhotné, nebo poskytuje nastávajícím maminkám/ rodičovským párům souhrnné informace o těhotenství, porodu a šestinedělí?

- Jak se s rodičkou zachází během vlastního porodu? Jaký je porodnický personál? Kolik lékařů a porodních asistentek se v porodnici střídá? Jaká je pravděpodobnost, že se v den svého porodu ocitnete v rukou úplně neznámých lidí?

- Jak vypadá přípravna (místo kde, rodičky tráví první dobu porodní) a jaký je porodní sál? Působí alespoň trochu pozitivně? Nabízejí rodící ženě alespoň minimum intimity, nebo se podobají "průchoďáku", kde kdykoliv kdokoliv projde, mluví a ruší a kde se zcela neodděleně odbývá třeba i více porodů najednou?

- Jak se personál tváří na vaše přání přivést si doprovod k porodu (manžela, maminku, kamarádku...)? Může být tento doprovod s vámi po celou dobu porodu, třeba i celou noc, nebo smí přijít až k druhé době porodní?

- Může se maminka během první doby porodní volně pohybovat? Platí povinný klystýr, holení a zákaz jídla a pití? Je k dispozici vana nebo alespoň sprcha pro zmírnění porodních bolestí? A co míče, žíněnky, závěsná lana či ribstole?

- Do jaké míry dochází v dané porodnici k rutinní medikaci rodiček (indukce či medikamentózní urychlování porodu, tlumení bolesti analgetiky, podávání sedativ na uklidnění a pod.)?

- Může si rodička vybrat polohu, ve které bude rodit, nebo ji nutně čeká nepříliš pohodlný porodnický stůl?

- Dojde-li k lékařskému zasahování do porodu, jakých prostředků se užívá? Jsou využívány i některé alternativní metody zmírňování porodních bolestí?

- Jaké kvóty vykazuje porodnice ohledně nástřihů hráze, indukovaných porodů a císařských řezů?

- Jak probíhá poporodní ošetření novorozence? Smí miminko bezprostředně po porodu zůstat na hrudi matky, nebo je automaticky přemísťováno do inkubátoru?

- Jak vypadá oddělení šestinedělí? Může být maminka s miminkem pohromadě 24 hodin denně (rooming-in)? Jakých výsledků je dosahováno v kojení?

Pokud vás napadají i další z vašeho pohledu důležité otázky, je zapotřebí, abyste o nich s personálem vybrané porodnice diskutovali předem, protože v průběhu porodu už to nebývá možné.

Porodní plán

Když nastávající rodiče hledají svůj způsob porodu a intuitivně cítí, že přirozený porod je jim bližší než porod lékařsky vedený, připravují si v době před porodem tzv. porodní plán. Jde o soupis představ a požadavků, které mají - nedojde-li k neočekávaným komplikacím - dojít během porodu naplnění. Porodní plán zahrnuje individuální požadavky ve všech výše nastíněných otázkách, často se však zabývá i dalšími otázkami, protože každý rodičovský pár považuje za důležité něco jiného.

V zemích, kde přirozený porod představuje obvyklou porodní alternativu, se porodníci nad porodním plánem svých klientů nijak zvlášť nepozastavují a leckdy dokonce považují za výhodné, když předem vědí, "s kým mají tu čest". V našich porodnicích však lékaři a porodní asistentky nejednou reagují na porodní plány negativně. Považují je za útok na svou odbornost i suverenitu a nelíbí se jim, že by je měl "poučovat" pacient a laik. Háček je v tom, že zdravá a na porod řádně připravená žena není ani pacient, ani laik, a to tím spíše, když nerodí poprvé.

Leckdy se tvrdí , že zvyk přichystat si před porodem porodní plán vznikl z negativních předchozích zkušeností rodících žen. Ženy, které při svých porodech zažily nevítané intervence do porodu, deprimující prostředí nebo nepříjemný personál, se porodním plánem chtějí dopředu "pojistit". Zdá se, že v demokratickém porodnictví, respektujícím právo ženy na její autonomii při porodu a informovaný výběr, má porodní plán své oprávněné místo stejně jako otevřený dialog mezi nastávajícími rodiči a porodníky. Zároveň je nutno znovu zdůraznit, že jakékoliv upnutí k porodnímu plánu a konkrétním představám o průběhu porodu není vzhledem k možným komplikacím na místě a že jistá míra flexibility je při každém porodu nevyhnutelná.

Zpět na seznam kapitol Cesty ke spokojenému porodu

 

Blog Evy Labusové

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Hovory o vztazích v ČRo 6

Časopis Děti a myAZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt