PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Upozornění:

Cílem tohoto malého seriálu, který vznikl na žádost portálu Šance Dětem, není poskytnutí vyčerpávajících informací. Přestože se v textu pokouším hledat odpovědi na otázky, co dítě v daném věkovém období potřebuje pro své tělesné, kognitivní, sociální a emoční prospívání, jakými vývojovými mezníky prochází a co jeho zdraví může ohrozit, nemám ambice nabídnout shrnující informace. Čtenáři a čtenářky nechť níže uvedených řádků využívají především jako inspirace pro své další hledání.

K tématu péče o dítě je v současnosti k dispozici nepřeberné množství zdrojů. Pokud by rodiče chtěli projít obsah byť jen částí nabízených knih a internetových stránek, nemuseli by se věnovat už ničemu jinému. Kromě toho by s velkou pravděpodobností uvízli ve zmatku rozporuplných i protichůdných tvrzení, jimiž se pohledy a teorie jednotlivých autorů liší. Hledejme proto pro své rodičovství svůj vlastní intuitivní vnitřní kompas, abychom se měli čeho přidržet i v obdobích nejistoty a bloudění, které k rodičovství tu a tam nedílně patří, a nezapomínejme, že v současnosti procházíme obdobím převratných změn a velkého přehodnocování.

Moderní výzkumné metody nezvratně prokazují, že děti - zejména v rané fázi života - jsou mnohem vnímavější, než se dřív předpokládalo. V postoji k výchově se mnohé radikálně mění. Tento fakt by neměl vést k tomu, že rodiče začnou o svých kompetencích pochybovat a že se budou obávat svých případných selhání, což se dnes často děje. Osobně doporučuji rovnou přijmout fakt, že dokonalé rodičovství neexistuje a ani není žádoucí. Ačkoliv je velmi důležité vyznat se orientačně v potřebách dítěte vzhledem k jeho vývoji, tím nejpodstatnějším, co od nás děti potřebují, zůstává naše láska, vcítění a vřelý zájem o ně.

Všichni v současnosti potřebujeme najít odvahu čelit manipulativním a mediálně podporovaným dobovým trendům, které rodičovství mění v tvrdou soutěživou výkonnostní disciplínu a v souboj perfekcionistů, v němž ale nakonec není možno obstát.

K uspokojivému rodičovství vede jiná cesta: Máme-li s našimi dětmi hluboký vztah a pěstujeme-li bezpodmínečné přijetí, případné rodičovské omyly, pochybení i konflikty mohou být vždy napraveny. Budujme pro sebe a své děti láskyplný stabilní domov jako místo nosných hodnot, které v nás a jednou i v našich dětech probudí lásku, moudrost i odolnost, umožňující zdravou sebereflexi, osobní růst a pocit životního smyslu.

Novorozenecké a kojenecké období

Batolecí období

Předškolní věk

Mladší školní věk

Starší školní věk (puberta)

Adolescence

 

 

Blog Evy Labusové

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Hovory o vztazích v ČRo 6

Časopis Děti a myAZ RODINA.cz
– informační portál
(nejen) pro rodiče
AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt