PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Spolupráce s Českým rozhlasem

Hovory o vztazích v Českém rozhlase 6

S koncem února 2013 zanikla rozhlasová stanice Český rozhlas 6 a s ní i pořad Hovory o vztazích, resp. nejdříve Hovory o rodině, na kterém jsem se autorsky a moderátorsky podílela od počátku roku 2007.

Děkuji Českému rozhlasu za krásnou příležitost, cennou zkušenost s rozhlasovou prací a za jedinečnou životní "univerzitu" svého druhu. Vyhledávání témat a hostů a příprava pořadů znamenaly pro mne příliv zásadních informací, které mne obohatily i pro mou další publicistickou a poradenskou práci. V neposlední řadě děkuji také za všechny osobní vztahy, které mi Hovory o vztazích přinesly.

Více o původním záměru pořadu a jeho cílech najdete TADY
Hovory o vztazích lze najít v rozhlasovém archivu ZDE


Foto: Vendula Kosíková

Pořady, které autorsky připravila EL:

24.2.2013: Patří lidská práva do školních osnov?

Host: Tomáš Habart, koordinátor vzdělávacího programu Varianty při o.p.s. Člověk v tísni

Při různých svých stížnostech a nespokojenostech se dnes běžně oháníme lidskými právy. Kolik toho ale o nich skutečně víme? Vedeme k jejich aktivní znalosti své děti? A mělo by se o lidských právech cíleně učit v zdejších školách?

10.2.2013: Je manželství umění, které může zvládnout každý?

Hosté: Julie a Pavel Rausovi, o.s. Parakletos

Celonárodní kampaň Národní týden manželství, která probíhá vždy ve valentinském týdnu, nabízí pravidelnou příležitost zamyslet se nad významem dlouhodobého partnerského vztahu i nad tím, co lze udělat pro to, aby byl spokojený a obohacující. Pokud je manželství umění, které může zvládnout každý, jaké schopnosti a dovednosti toto umění zahrnuje?

20.1.2013: Dobrovolnictví jako způsob pomoci osamělým seniorům

Host: psycholog Jiří Tošner, předseda o.s. Hestia

Je pravda, že v České republice přibývá opuštěných seniorů? Může v osamění ve stáří ulevit návštěva dobrovolníka? Jak tento druh dobrovolnictví vykonávat? Jak s osamělými seniory komunikovat? Jak poznat, co nejvíc potřebují? A nakolik mohou dobrovolníci k efektivní péči inspirovat rodinné příslušníky?

13.1.2013 Emoční rovnice

Host: kouč Aleš Kalina

Svět vidíme tak, jak ho chceme vidět. Toto vidění je výsledkem myšlenek, které produkuje náš mozek - zatím nejméně probádaný lidský orgán. Teorie emočních rovnic popisuje funkce mozku v oblasti emocí a pomáhá pochopit, proč se v daných situacích cítíme právě tak, jak se cítíme, i jak naše emoce ovlivňují naše rozhodování. Co jsou emoční rovnice? Jak se projevují? Jak jejich znalost přispívá k tomu, aby naše nezvládnuté emoce neruinovaly naše rozhodování?

23.12.2012: Proč potřebujeme pohádky? (vánoční speciál)

Host: Pavel Zach, jungovský psychoanalytik a psychoterapeut

Vánoce jsou u nás nerozlučně spjaty s pohádkami. Čím jsou tyto původní příběhy lidové slovesnosti, od nejstarších dob předávané z generace na generaci, dodnes důležité? V čem se liší původní pohádky od umělých? Jak je možné, že některé pohádkové motivy nalézáme napříč kulturami a kontinenty a že neztrácejí nic ze své původní potřebnosti a aktuálnosti pro duše jak dětí, tak dospělých? A může pohádek využít i psychoterapie?

16.12.2012: Jak najít vyvážený vztah ke stravování při stále se měnících výživových doporučeních?

Host: odbornice na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimáková

Pro snadné sestavování vyváženého jídelníčku dlouhé roky platila “výživová pyramida”. Nyní by ji měl nahradit “zdravý talíř”. Jak se orientovat v často rozporuplných informacích o doporučované optimální výživě? Je opravdu vhodné nahradit výživovou pyramidu zdravým talířem? A jaké další konkrétní kroky v životech jednotlivců i společnosti je možno udělat pro náš přirozený vztah k zdravějšímu stravování?

2.12.2012: Bolavá místa současného mateřství

Host: klinická psycholožka Michaela Mrowetz

Dříve běžné demografické chování žen, k němuž v reprodukčním věku automaticky patřilo přivádění dětí na svět, se v posledních desetiletích silně mění. Proč bývá pro dnešní ženy tak obtížné rozhodnout se pro mateřství? Jsou obavy, že západní společnost směřuje k sílící bezdětnosti nebo aspoň k bezsourozenectví, opodstatněné?

18.11.2012: Jak rozvíjet nadání u dětí

Hosté: psycholožka se zaměřením na zkoumání nadání z katedry primárního vzdělání Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Jana Marie Havigerová, východočeská koordinátorka péče o nadané v rámci pedagogicko-psychologických poraden Radka Splítková a maminka nadaných dětí a iniciátorka klubu nadaných dětí při ZŠ Malšova Lhota Romana Poloprutská

Jak v České republice v současné době zacházíme s fenoménem dětského nadání? Umíme talenty mladé generace objevit a podpořit, nebo hrozí, že zůstanou zanedbány a nerozvinou se?

11.11.2012: Mezinárodní spory o děti

Hosté: projektová manažerka Nadace Naše dítě Bc. Markéta Sodomková, dětský psycholog PhDr. Václav Mertin a advokát Linky právní pomoci Mgr. David Strupek

Děti z národnostně smíšených manželství se stále častěji stávají předmětem komplikovaných sporů mezi znesvářenými rodiči. Po právní stránce jde o mimořádně složité případy, do kterých vstupuje mezinárodní právo či národní právo jednotlivých zemí, a najít řešení pro porozvodové uspořádání se často zdá být téměř nemožné. Jak se podobné situace řeší? A hlavně – lze jim předcházet?

21.10.2012: Chybějící otec, chybující syn?

Host: PhDr. Martin Jára, psycholog, psychoterapeut a ředitel Ligy otevřených mužů

V mnoha současných rodinách chybějí otcové. Nebo tu fyzicky sice jsou přítomní, ale emočně zůstávají nedostupní. Proč tahle situace poškozuje zejména chlapce a mladé muže? Jak přetnout bludný kruh odcizení a vyprázdněného mužství, který absencí otců v životech synů vzniká a předává se z generace na generaci?

30.9.2012: Život s epilepsií

Hosté: MUDr. Michael Bajaček z Epileptologického a neuropsychologického centra pražské Nemocnice s poliklinikou na Františku, zástupkyně sdružení pro epilepsii „Společnost E” Alena Červenková a matka chlapce s epilepsií Markéta Tillerová

30. září si připomínáme jako Národní den epilepsie. Jak se žije lidem s tímto onemocněním a jejich blízkým?

23.9.2012: Nová naděje pro řešení sporů - mediace

Host: mediátor a kouč ing. Petr Hruška

Od 1. září 2012 vstoupil v platnost zákon o mediaci, který přináší nové možnosti také pro řešení sporů, o nichž až dosud rozhodovaly soudy. Při jakých typech konfliktů lze služeb mediátorů využít? Jak a čím mohou mediace tříbit a zkvalitňovat soukromé, občansko-právní i obchodní vztahy?

9.9.2012: Když rodiče dělají školu sami

Host: spoluzakladatel Unie center pro rodinu a komunitu Nikola Křístek, více na www.dobra-skola.cz nebo www.uniecenter.cz

Tzv. sdružené školy stojí v České republice na počátku své existence. První taková škola, kombinující prvky domácího, komunitního i běžného školního vzdělávání, je od školního roku 2012/13 oficiálně otevřena v Radotíně. Proč a jak tato škola vznikla? A půjde o výjimku, nebo podobných škol, které pro své děti obvykle budují sami rodiče, brzy přibude?

26.8.2012: Kampaň Bílá stužka aneb Mužská agrese jako výzva

Hosté: koordinátorka projektu Bílá stužka Tereza Herdová a psycholog a kouč Václav Šneberger (více na http://www.muziprotinasili.cz nebo www.ilom.cz)

Letos v červnu byla v České republice při příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů odstartována kampaň „Bílá stužka - Muži proti násilí na ženách a dětech“. Jde o největší takto orientované světové hnutí mužů, které probíhá ve více než 60 zemích. Co je obsahem a cílem kampaně? Kde má problém mužské agresivity, projevující se i domácím násilím, svůj původ? Co lze proti patologickým projevům agrese dělat? A lze agresi prožít a zpracovat také nějak pozitivně?

12.8.2012: Poruchy příjmu potravy

Host: Prof. MUDr. Hana Papežová, vedoucí lékařka Centra specializované péče pro poruchy příjmu potravy při Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN (více na http://www.prevence-praha.cz/pro-youth)

V moderní společnosti přibývá poruch příjmů potravy, kdy jídlo slouží jako řešení emocionálních deficitů a umožňuje plnit nitro náhražkou, není-li k dispozici autentická náplň života v podobě vztahů, uplatnění vlastních schopností a celkového pocitu smyslu. Kromě toho je ve hře i souboj mnoha současných žen s nadváhou. Kde hledat ve společnosti s nadbytkem jídla a s nereálným ideálem vzhledu lidského těla zdravý a přiměřený vztah ke stravování?

29.7.2012: Tvořivost jako odraz našeho vztahu ke světu i k sobě

Host: lektorka vzdělávání dospělých i dětí a koučka Mgr. Ing. Marie Nováková

Tvořivost neboli kreativita zahrnuje naše originální duševní procesy a sebevyjádření, ať už mají podobu nápadů a návrhů řešení, nebo jde o konkrétní výtvory či výrobky. Co všechno tvořivost zahrnuje a proč je důležité její aktivní rozvíjení? Jak lze tvořivost podpořit v čase léta a dovolených?

22.7.2012: Hlas krve aneb Potřebujeme znát svůj původ?

Host: dětský psycholog PhDr. Jaroslav Šturma

Podle nového občanského zákoníku budou mít adoptivní rodiče povinnost oznámit svým dětem, že nejsou pokrevně příbuzní, a to ještě před nástupem dětí do školy. Proč je důležité znát svůj skutečný původ? Jakou roli hraje biologická příslušnost v celkové dynamice našeho životního příběhu?

1.7.2012: Konflikty v partnerských a manželských vztazích a jak je řešit

Host: psycholog Pavel Raus, autor knihy „Spojenci namísto protivníků – proces manželského a partnerského konfliktu“ (vydalo nakladatelství Návrat domů 2012)

Proč právě v nejbližších vztazích prožíváme ty nejbolestnější spory? Jaké jsou nejčastější příčiny manželských a partnerských konfliktů? Existují dobré a špatné cesty, jak s konflikty naložit, jak jimi projít? Kde hledat možnosti konstruktivní emoční konfrontrace, která nakonec pomáhá posunout nejdůležitější vztahy našeho života na vyšší, důvěrnější a bezpečnější úroveň?

24.6.2012: Proč potřebujeme zpívat a jak dnes zpěvu učit děti?

Host: prof. Jiří Chvála, umělecký ředitel a sbormistr Kühnova dětského sboru

V současné době čelíme výraznému poklesu potřeby i schopnosti lidí zpívat. Nejvýrazněji to pozorujeme u dětí. Jak se mění život, pokud z něho mizí autentický zpěv? Pokud se nezpívá doma, co může zachránit hudební výchova ve škole? A co nám zpívání, až už soukromé, nebo třeba v pěveckém sboru, přináší?

10.6.2012: Mateřství na plný úvazek aneb Kolik matky děti potřebují?

Hosté: ředitelka Národního centra pro rodinu Marie Oujezdská, dětská psycholožka Simona Hoskovcová, publicista a teolog Dan Drápal

Kolik ze své matky potřebují děti v raném věku a kolik později? Co získáváme nebo riskujeme, pokud povoláváme ženy zpět na pracovní trh co možná nejdříve po porodu? Kde jsou hranice přiměřeného a pro děti bezpečného slaďování rodičovských povinností s těmi profesními?

20.5.2012: Proč potřebujeme ranou péči?

Hosté: sociální pracovnice a poradkyně rané péče Mgr. Jana Štvrtňová a fundraiserka pro oblast rané péče Lenka Bártová z o.p.s. EDA

Jak se v České republice daří rané péči? Komu slouží? Jaké jsou její cíle? Jaké překážky musí v současnosti překonávat?

6.5.2012: Jak přežít nezaměstnanost

Host: psycholog, konzultant a kouč PhDr. František Hroník, ředitel poradenské a vzdělávací agentury Motiv P

Nárůst nezaměstnanosti je jedním z nejbolavějších jevů naší doby. Co dělat, když ztratíme práci? Jak si udržet pozitivní sebeobraz, pokud se nám dlouhodobě nedaří jinou najít? A co lze udělat proto, abychom zvýšili pravděpodobnost, že se i pro nás smysluplně na pracovní trh opět vrátíme?

22.4.2012: Pozitivní školství

Host: psycholožka a zakladatelka Centra pozitivní psychologie v ČR PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Pozitivní psychologie je aktuálním proudem v současné psychologii. Přináší cenné podněty a inspiraci také do oblasti školství. Jak by bylo možno změnit vzdělávací proces tak, aby ho žáci i učitelé vnímali více pozitivně? A mohou být příklady programů realizované na zahraničních školách inspirací i pro naše učitele a žáky?

8.4.2012: Je radno vstupovat do 13. komnat lidské duše? (velikonoční speciál)

Hosté: režisérka a spisovatelka Monika Elšíková a klinický psycholog Pjér la Šé´z

Odkud se berou a o čem svědčí třinácté komnaty lidské duše? Proč stojí za to překonat strach a vstoupit?

25.3.2012: Biorytmy a letní čas

Host: fyzioložka a biochemička prof. Helena Illnerová

Nakolik jsme determinování svými vrozenými biorytmy? Jsme schopni se bez potíží přizpůsobit letnímu času ? A jak nás ohrožuje nebo vyvádí z rovnováhy, pokud své vnitřní hodiny patřičně nerespektujeme?

11.3.2012: Jak učit o totalitě?

Hosté: ředitel programu Jeden svět na školách při o.p.s. Člověk v tísni Karel Strachota, učitel dějepisu a zástupce ředitele Gymnázia Jižní Město Martin Formánek a student Gymnázia Jižní Město Martin Kára

Jak vypadá stávající koncepce osnov zaměřených na výuku poválečné historie naší země? Čím je pro učitele a žáky přínosný program Jeden svět na školách a jeho projekt Příběhy bezpráví? Jak proč se při dějepise věnovat citlivým tématům nejmladších dějin, jejichž pamětníci dosud žijí?

26.2.2012: Jak zastavit násilí rodičů na dětech

Host: PhDr. Zora Dušková, ředitelka Dětského krizového centra

Násilí páchané na dětech patří bohužel v ČR k aktuálním tématům. Navíc má naše země mezi ostatními evropskými státy za loňský rok jeden tragický rekord – bylo zjištěno 26 případů dětí utýraných vlastními rodiči až k smrti. Odkud se taková krutost bere? Žije snad u nás více rodičů - tyranů než jinde? Nebo je problém v málo efektivní legislativě, slabé prevenci či nedostatečné práci sociálních úřadů? A co můžeme udělat pro to, aby fenomén týrání dětí mizel nebo abychom k němu aspoň byli vnímavější?

12.2.2012: Děláme dost pro nemocné s Alzheimerovou chorobou?

Host: MUDr. Iva Holmerová, PhD., primářka Gerontologického centra v Praze 8 – Kobylisích, předsedkyně České gerontologické společnosti a spoluzakladatelka České alzheimerovské společnosti

V ČR žije asi 130 000 lidí s Alzheimerovou chorobou. Jak člověk pozná, že mu tato nemoc hrozí nebo u něj dokonce propuká? Co lze udělat proto, aby byl její průběh co nejmilosrdnější a aby ji postižený člověk spolu se svými nejbližšími co nejdůstojněji zvládl? A pokud víme, že zvládání Alzheimerovy choroby patří mezi současné priority evropské politiky, jak vypadá tzv. národní „Plán Alzheimer“ v ČR?

29.1.2012: Kyberšikana - problém nejen ve školních třídách

Hosté: etoped, psychoterapeut a autor řady publikací týkajících se šikany Dr. Michal Kolář a speciální pedagožka a publicistka Mgr. Marie Těthalová

V České republice přibývá případů kyberšikany. Jak tomuto pojmu rozumět? Kdo je kyberšikanou ohrožen a kdo ji páchá? Čím to, že se jí daří zvláště ve školních kolektivech? A jak se jí lze postavit?

15.1.2012: Štěstí a spokojenost českých žen

Hosté: zakladatelka společnosti ConPro Eva Vašková Čejková, manažer agentury GfK Ondřej Herink a psycholožka Martina Trojanová.

Nakolik šťastné a spokojené jsou současné české ženy? V čem spatřují zdroje své radosti a úspěšnosti? Co je naopak trápí a znesnadňuje jim život? Kvalitativní výzkum k tématu v loňském roce provedla a vyhodnotila agentura GfK Czech na podnět společnosti ConPro / Ženy

1.1.2012: Máme i dnes důvody pro vnitřní emigraci?

Hosté: lékařka a psychoterapeutka MUDr. Kateřina Cajthamlová a právnička Mgr. Adéla Hořejší

Pro nevlídnost a nejistotu vnějších okolností leckdo cítí odcizení i bezmoc, takže z veřejného světa má tendenci unikat do toho osobního. Nakolik aktuální je dnes vnitřní emigrace? Jak se její forma a obsah liší v čase demokracie od časů totality? A co můžeme udělat pro to, abychom svůj život prožívali v souladu se svými autentickými přáními a potřebami, a nemuseli se uchylovat do odděleného soukromí?

11.12.2011: Integrace dětí s hendikepem do škol

Hosté: ředitelka ZŠ na Červeném vrchu v Praze 6 Mgr. Jana Matoušová a vysokoškolský pedagog a ředitel o.s. Arpida doc. dr. Jiří Jankovský

Jak je tomu v ČR s možnostmi zapojovat děti s postižením do běžného školáckého života? Jsou naše školy připraveny přijmout žáky se zvláštními potřebami? V jakých případech je taková integrace žádoucí? A na čem záleží, nakolik se v konkrétních jednotlivých případech daří?

27.11.2011: Význam našich jmen

Host: PhDr. Jaroslav Šturma, psycholog

Co pro nás znamenají naše jména? Spoluutvářejí naši identitu? Platí, že „nomen est omen“ - jméno je znamení, neboli že o nás naše jméno něco vypoví dřív než vůbec máme možnost se projevit? Nakolik si jako rodiče máme lámat hlavu než nějaké křestní přidělíme svému dítěti?

13.11.2011: Střídavá výchova, nebo svěření dítěte do péče jednoho rodiče?

Host: psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

S tím, jak přibývá rozvodů, přibývá i sporů o děti a o uspořádání následné péče. Relativní novinkou stále zůstává střídavá výchova. Svědčí dětem prosazování práva na oba rodiče za všech okolností?

6.11.2011: Cohousing

Hosté: Ing. arch. Veronika Běšťáková a Mgr. Hana Perglerová ze sdružení www.cohousing.cz

Cohousing, vědomě budované sousedství, v ČR jen pomalu zapouští kořeny. Jaké výhody, nevýhody a výzvy tento typ komunitního bydlení přináší? Jak se liší české cohousingové projekty od těch zahraničních?

16.10.2011: Potřebuje svět porodní asistentky?

Hosté: porodní asistentky Marie Vnoučková a Natálie Sedlická, biostatistička Markéta Pavlíková

V jihoafrickém Durbanu proběhl 29. světový kongres porodních asistentek. Zúčastnilo se ho na 3 000 delegátek z 92 zemí včetně ČR. Kongres zdůraznil potřebu všeobecného návratu základní péče o zdraví žen, kterou od věků zaštiťovaly právě porodní asistentky. Jak se této profesi daří v současném světě? Jak se žije porodním asistentkám v naší zemi? Má jejich práce vedle zdravotního také sociální a politický přesah? A jak se připravujeme na 30. světový kongres, který v roce 2014 proběhne v Praze?

2.10.2011: Trendy současné české rodiny

Host: psycholožka prof. PhDr.Lenka Šulová, CSc.

Jak se za posledních 20 let proměnila česká rodina? Jak vypadá dnes nejrozšířenější model párového soužití? Proč třicátníci odkládají rodičovství? A je pravda, že se i z nejbližších vztahů dnes vytrácí soudržnost a pospolitost?

18.9.2011: Zaniknou kojenecké ústavy? O náhradní rodinné péči v ČR

Host: PhDr. Petra Vrtbovská, PhD., ředitelka Institutu náhradní rodinné péče Natama

V ČR mají do konce roku 2013 zaniknout kojenecké ústavy i další ústavní zařízení pro děti do tří let. Na projednání čeká návrh novely zákony o sociálně právní ochraně dětí. Blýská se na lepší časy? Budou mít opuštěné děti v ČR konečně blíž do náruče náhradních rodičů?

28.8.2011: Mužství v krizi aneb Společnost bez otců?

Host: ing František Růžička, předseda o.s. Centrum pro rodinu Krupka a pořadatel "mužských" seminářů

Mnoho chlapců dnes vyrůstá bez trvalé přítomnosti mužského vzoru. Otcovskou výchovu však nezbytně potřebují. Co způsobuje, že mužství i otcovství nezřídka vězí v krizi? Jak je obnovit? A kolik naděje skytají "umělé" snahy o náhradní iniciační rituály pro vstup do mužské dospělosti?

14.8.2011: Děti a jejich hodnoty (II. díl)

Hosté: Mgr. Miroslav Bocan, Mgr. Irena Hošková a Mgr. Jiří Zajíc z NIDM a psycholožka prof. Lenka Šulová

Jak se české děti cítí ve svých rodinách? Jaký vztah mají ke škole a k učitelům? Nakolik důležité je pro ně přátelství? Jak se jejich názory mění s věkem? A napomůže výzkum „Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let" většímu zájmu o podmínky, v nichž u nás vyrůstá nejmladší generace?

7.8.2011: Děti a jejich hodnoty (I. díl)

Hosté: Mgr. Miroslav Bocan a Mgr. Jiří Zajíc z NIDM a psycholožka prof. Lenka Šulová

Národní institut dětí a mládeže po dvou letech dokončil a vyhodnotil unikátní výzkum nazvaný „Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let“. Tým odborníků dlouhodobě zkoumal vztah dětí k hlavním socializačním činitelům v jejich životě. Proč a jak k realizaci výzkumu došlo? Jak se hodnotové vnímání u dětí utváří? Co je pro děti v životě důležité? Jaké uznávají vzory?

17.7.2011: Práce a my

Host: psycholog a kouč PhDr. Jaroslav Simon

Čas dovolených dává příležitost podívat se s odstupem na profesní život. Baví a uspokojuje nás to, co děláme? Cítíme se na svém pracovišti bezpečně? Pokud ne, lze to změnit? Jaké vnitřní zdroje je třeba rozvíjet, aby se člověk nestal novodobým otrokem, ale ani se zbytečně nevystavoval riziku nezaměstnanosti?

3.7.2011: Smích a my

Host: psychiatr MUDr. Karel Nešpor, CSc., primář mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice, a m.j. také autor knihy „Léčivá moc smíchu“

Smích je jeden z nezdravějších a nejpříjemnějších projevů lidského a z části i zvířecího života. Jak a čemu se rádi smějeme? Co o nás vypovídá náš smysl pro humor? Ubylo v posledních letech smíchu? A dá se smíchu a humoru uměle učit?

19.6.2011: Aby návrat do práce po rodičovské dovolené tolik nebolel

Hosté: ředitelka Národního centra pro rodinu ing. Marie Oujezdská a kulturoložka Mgr. Terezie Dubinová, Ph.D.

České ženy, které se po rodičovské dovolené chtějí vrátit do práce, to nemají snadné. Narážejí na málo vstřícné postoje zaměstnavatelů i na nedostatek míst v jeslích a mateřských školách. Nejde však ještě o něco víc? Jak poznat, co je při rozhodování o čase návratu do práce podstatné? Za jakých okolností mateřská a rodičovská dovolená slouží jako vítaná součást profesní biografie, a nikoliv jako brzda či zástava možné kariéry?

5.6.2011: České děti a jejich vztah ke knize

Hosté: dětská psycholožka Mgr. Markéta Šauerová, nakladatelka, autorka knih pro děti a pořadatelka festivalu „Děti, čtěte!“ Iva Pecháčková a novinářka a dříve učitelka ČJ na ZŠ a SŠ Mgr. Zdenka Jeníčková

České děti málo čtou. Ruku v ruce s tím jdou další potíže: Mají jen malou slovní zásobu. Nerozumějí textům, jimiž se čas od času přece jen potřebují prokousat. A už vůbec se jim nedaří obsah přečteného kriticky hodnotit. Je to opravdu tak zlé? Přestávají naše děti knihy potřebovat? Jak je mění, pokud skutečně nečtou nebo jen málo? A co lze udělat proto, aby si cestu ke knížkám opět našly?

22.5.2011: Vztah mezi životním stylem a duševním zdravím

Host: psychiatr Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., přednosta Psychiatrické kliniky VFN v Praze a předseda České psychiatrické společnosti

Duševních poruch, zvláště depresí a úzkostí, přibývá. Proč se nám nedaří využívat výdobytků civilizace k prospěchu naší psychiky? Souvisí nárůst problémů s nízkou odolností moderního člověka? Je důsledkem toho, že ignorujeme své skutečné potřeby?

15.5.2011: Musíme se bát stáří?

Hosté: Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., primářka Gerontologického centra v Praze 8 – Kobylisích, předsedkyně České gerontologické společnosti a spoluzakladatelka České alzheimerovské společnosti, a Jiří Hrabě, šéfredaktor časopisu pro seniory Vital plus a zástupce společnosti Elpida Plus

Je na místě bát se pozdního věku a připravovat se na něj jako na nejméně příjemnou etapu života? Které mýty o stáří se nám jako společnosti podařilo odbourat, a kterým naopak stále podléháme?

24.4.2011: Být dědečkem je ta nejkrásnější role

Host: Luděk Munzar

Respektovaný a oblíbený herec přikládá mezi všemi slavnými filmovými a divadelními rolemi mimořádný význam zdánlivě obyčejné roli soukromé – roli prarodiče. Proč je Luděk Munzar tak rád dědečkem? Jak vzpomíná na minulou a jak vnímá současnou výchovu, rodinu, společnost? A jaký vztah má k Velikonocům?

10.4. 2011 Bioživot

Hosté: publicistka a autorka knihy Bioabecedář Hana Zemanová a ředitelka MC Sázava a "múza" románu Biomanželka Veronika Vieweghová

Je v rozmazlené konzumní západní společnosti možné dostát ideálům ekologického života? S čím je třeba počítat, chceme-li jednat v souladu s potřebami životního prostředí? A jak může tato naše snaha změnit či poznamenat vztahy s těmi, kteří naše životní přesvědčení nesdílejí?

27.3. 2011: Vztah mezi lékařem a pacientem

Host: celostní lékař a publicista MUDr. Jan Hnízdil

Nakolik současný způsob organizování zdravotnické péče dává příležitost k tomu, aby lékař a pacient spolu navázali vztah ? Jaký význam má kvalita tohoto vztahu pro léčbu, resp. prevenci lidského stonání?

13.3. 2011: Rozvod a děti

Hosté: dětská psycholožka PhDr. Ilona Špaňhelová a rodinný terapeut Mgr. Jan Černý

Nakolik jsou děti schopny vypořádat se s rozvodem svých rodičů? Co při něm prožívají? Co je nejvíc ohrožuje? Co by měly vědět páry, které přestávají být životními partnery, ale navždy zůstávají spojeny rodičovstvím společných dětí?

27.2.2011: Věrnost není slabost

Hosté: klinická psycholožka Leona Dyrehauge, evoluční psycholožka Kateřina Klapilová a rodinný terapeut Jan Černý

Ohlédnutí za Národním týdnem manželství 2011: Jak se současná společnost staví k potřebě věrnosti v partnerských a manželských vztazích? Jak rozpoznat hodnotu věrnosti v prostředí, jemuž je vlastní sklon k odmítání odpovědnosti a pomíjivost vztahových závazků?

13.2.2011: Psychosomatické poruchy z pohledu teorie rodiny jako sociální dělohy

Hosté: psycholožka a psychoterapeutka PhDr. Ludmila Trapková a lékař a psychoterapeut MUDr. Vladislav Chvála ze Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch

Náš pocit vnitřní pohody a zdraví ovlivňují také vztahy, v nichž žijeme. To se týká především vztahů v rodině, kterou lze připodobnit k sociální děloze. Jak probíhá náš sociální vývoj a jak sociální porod? A jaké jsou jejich psychosomatické souvislosti?

6.2.2011: Psychosomatika - cesta ke zdraví?

Hosté: psycholožka a psychoterapeutka PhDr. Ludmila Trapková a lékař a psychoterapeut MUDr. Vladislav Chvála ze Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch

Je psychosomatika cestou k celostnímu uzdravování? Klíčem k vysvětlení některých zdravotních potíží bez zjevných organických příčin? Důležitou součástí medicíny budoucnosti? Nakolik s psychosomatikou počítá náš současný systém zdravotnické péče a jak jsme na tom ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi?

23.1.2011: Jak se žije na severu aneb Proměny vztahů po povodních

Hosté: Dan Ramzer, starosta Frýdlantu a Vladimír Stříbrný, starosta Heřmanic

Frýdlantskému výběžku mnozí přezdívají "zapomenutý kraj". Zviditelnily ho nedávné katastrofální povodně. Jak živelná pohroma změnila životy tamních lidí? Jak vytříbila jejich vztahy?

9.1.2011: Jak přežít svou minulost

Host: psycholožka a psychoterapeutka Kristýna Bušková

Existují ženy, které prošly komunistickým vězením, a navzdory všemu zlému z něho vyšly nezlomeny. Co jim v krutých podmínkách pomohlo přežít? Jak se s osudovým traumatem dokázaly poprat, že ho překonaly bez klinicky závažných následků pro své psychické zdraví? Jaké poučení jejich příběhy nabízejí nám ostatním, kteří jsme podobnou extrémní zkušenost nezažili?

26.12.2010: Vánoční povídání o rodině

Hosté: manželé Mgr. Jan Černý a PhDr. Kristina Černá, psychologové a psychoterapeuti

Vánoce vždy byly rodinným svátkem. Připomínaly sílu příbuzenské pospolitosti a spojovaly ty, kdo k sobě vztahově nejhlouběji patří. Do jaké míry zůstal rodinný kontext Vánoc zachován? Jak je na tom tradiční rodina v současné společnosti? Podle čeho se pozná „zdravé“ rodinné společenství?

12.12.2010: Adventní speciál - Mít, nebo být?

Host: lékař, psychoterapeut a teolog MUDr. Mgr. Prokop Remeš

Lišíme se v tom, jak nazíráme na život a jeho obtíže, jimž se ve větší či menší míře nikdo nevyhne. Pro někoho jsou životní krize důvodem k hněvu a naříkání na nespravedlnost světa, pro jiného výzvou a zdrojem osobního zrání. Odkud se tyto rozdílné přístupy berou? Proč jsou pokora či vděčnost víc posilující než pýcha, skepse a věčné hořekování na nepřízeň osudu? Lze nějak teoreticky vymezit základy pro život, který vnímáme jako dobrý, moudrý, smysluplný?

28.11.2010: Nové trendy v porozvodové péči o děti

Hosté: metodička pro sociálně právní ochranu dětí PhDr. Dana Žáčková a psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

K vysoké míře rozvodovosti v moderní společnosti patří hledání nových způsobů následné péče o děti. Jednou z možných variant je i tzv. střídavá výchova. Vychází vstříc jen potřebám dospělých, nebo zohledňuje i potřeby dětí? Je možno ji prosazovat jako standardní řešení porozvodových sporů o děti?

14.11.2010: Paralely mezi zrozením a umíráním

Hosté: samostatná porodní asistentka Ivana Königsmarková, ředitelka občanského sdružení Společenství Androméda Lenka Petříčková a ředitelka domácího hospicu Cesta domů Martina Špinková

Porod a smrt - dva póly ohraničující trvání pozemského života. Kolik mají společného? V čem nás navádějí k obdobné sebereflexi? A v čem, zcela prakticky, také ku vnímání potřeb těch, kdo přivádějí děti na svět nebo naopak ze světa odcházejí?

31.10.2010: Pořádek a my

Host: psychiatr a psychoterapeut MUDr. Ján Praško, CSc., přednosta psychiatrické kliniky FN Olomouc

Kolik pořádku k životu potřebujeme? Je pořádkumilovnost vlastnost vrozená, nebo se jí musíme naučit? Jaké jsou nejčastější s udržováním pořádku spojené poruchy? A co dělat, když někdo v našem okolí nebo dokonce my sami začneme mít s pořádkem problém?

17.10.2010: Supervize - předpoklad profesního růstu

Hosté: supervizoři RNDr. Renata Fejfarová, Mgr. Jana Merhautová a Bc. Martin Halama

Pojmem supervize označujeme metodu, kdy buď zkušenější odborník méně zkušenému, nebo dva obdobně zkušení odborníci sobě navzájem poskytují odborně pojatou zpětnou vazbu na svou práci. Jde o nástroj rozvoje pracovních dovedností jednotlivce stejně jako o možnost, jak zvětšit potenciál týmu nebo pracoviště. V jakých oblastech je a v jakých není supervizí v ČR využíváno? Jak a proč bychom případně měli své postoje k nim přehodnotit?

26.9.2010: Příliš dobré matky

Host: Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., psycholožka z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny při Fakultě sociálních studií MU Brno

Naše doba dala vzniknout fenoménu "příliš dobrých matek". Kde má úsilí o rodičovskou dokonalost svůj původ? Kolik a jakých krizí a konfliktů do výchovy patří, aby se dětem dostalo přípravy na skutečný život? Podle jakých kritérií "zdravou" mateřskou lásku hodnotit?

19.9. 2010 Jak současná společnost pečuje o potřeby dospívajících dívek?

Hosté: Mgr. Helena Klímová, psychoterapeutka, a MUDr. Helena Máslová, lékařka

Jak a čím se v současné západní společnosti utváří během let dospívání budoucí ženství? Souvisí „duch doby“ s faktickou neschopností narůstajícího počtu mladých žen přijmout sebe samu, žít v uspokojivých partnerských vztazích, najít rovnováhu mezi soukromým a pracovním životem, přivádět na svět děti a cítit se dobře v ženském těle...?

5.9. 2010 Chudí mezi námi aneb Jak se stavět k problému bídy a sociálního vyloučení

Host: MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle/Nadace Olgy Havlové a předsedkyně o.s. Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Jak se této kampaně účastní Česká republika? Jakou podobu chudoba v naší zemi má? Co děláme pro to, aby lidí žijících v bídě u nás ubývalo?

8.8.2010 Podoby otcovství v ČR

Debata nad výzkumným projektem, který v loňském a letošním roce pro Ministerstvo práce a sociálních věcí uskutečnila společnost MEDIARESEARCH ve spolupráci s Ligou otevřených mužů. Hosté: Mgr. Hana Friedlaenderová, zástupkyně společnosti MEDIARESEARCH a vedoucí výzkumného projektu, a PhDr. Martin Jára, ředitel Ligy otevřených mužů

Jak současní čeští muži vnímají své otcovství? Nakolik se jejich postoje liší od těch, které kdysi zastávali jejich otci? Jak se dnešním mužům daří slaďovat rodinný a pracovní život? A nakolik otcovským potřebám svých zaměstnanců vycházejí vstříc zaměstnavatelé?

25.7.2010 Máme dítě s handicapem

Host: PhDr. Ivana Fitznerová, autorka knihy, která dala název i tomuto pořadu

Jak se vyrovnat s tím, když se dítě narodí s handicapem? Jak kontakt s dětmi se zvláštními potřebami promění život jejich nejbližších? Co dělávají tzv. „normální“ lidé nejčastěji "dobře" a co „špatně“, když se s lidmi s handicapem , ať už náhodně nebo pravidelně, setkávají? A najde se něco, co by bylo třeba v současném systému zdravotnických a sociálních služeb zaměřených na handicapované děti a jejich rodiče změnit?

11.7. 2010 Proměna vztahů mezi rodiči a pediatry

Host: MUDr. Tomáš Karhan

Jak se za posledních dvacet let proměnil vztah rodičů a pediatrů? Kolik dosud nalézáme dříve běžného lékařského paternalismu, a nakolik se mezi lékaři a rodiči daří budovat partnerský vztah, zajisté povzbuzený i možností svobodné volby zdravotnických profesionálů?

27.6. 2010 Etická výchova - jak ji učit, aby to nebylo kontraproduktivní

Hosté: Pavel Vacek, přední odborník na psychologii morálky, vedoucí Katedry pedagogiky a psychologie PF Univerzity Hradec Králové, a pedagogové Marie Nováková z Prahy a Antonín Borovka z Velkého Šenova

Etická výchova musí vycházet ze zkušeností žáků a spojovat školu s rodinou i obcí: Diskuse s těmi, kteří etickou výchovu učí na různých typech škol.

20.6.2010 Etická výchova - koncepce výuky

Hosté: Marie Rauchová z odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT a pedagožky Květa Trčková a Marie Nováková

Jakou bude mít etická výchova jako školní předmět v rozvrzích škol podobu? Co bude jeho obsahem a kdo ho bude učit?

13.6. 2010 Potřebují české děti etickou výchovu jako školní předmět?

Hosté: pedagožka Marie Nováková, dětský psycholog Václav Mertin, ekonom Tomáš Sedláček

Může školní výuka nahradit to, co by si děti v zásadě měli odnést ze svých rodin? Jsou na tom české děti z hlediska svého vztahu k etice tak špatně, že už - jako doposud - nestačí, aby se etická výchova průřezově objevovala v různých školních předmětech?

23.5.2010: Motivace aneb Jaké síly hýbou lidským chováním?

Host: Milan Šrámek, ředitel vzdělávací společnosti pro podporu a rozvoj efektivity a adaptability lidských zdrojů a mezilidských vztahů Heuréka.cz

Nakolik rozumíme příčinám a důvodům toho, co děláme? Co rozhoduje o míře nasazení, jaké vkládáme do naplňování našich tělesných, duševních a duchovních potřeb? Z čeho vycházejí naše plány a vize? Proč někomu stačí zvyky a konvence, zatímco jiní „jedou“ na silný vlastní pohon, kterému jsou ochotni přizpůsobit vše, třeba i za cenu nepříjemností nebo strádání?

16.5.2010: Možnosti a hranice psychologie

Host: psycholožka a psychoterapeutka PhDr. Jiřina Prekopová (www.prekopova-pevneobjeti.cz, http://www.prekop-festhalten.de)

Kde hledat spojnici mezi vědeckou psychologií a její tzv. pop-formou, působící na veřejnost i prostřednictvím médií? Jak se vypořádat s nepochopením, jež pozorujeme navzájem mezi psychology i mezi jednotlivými psychologickými směry a proudy? Za jakých okolností psychologie pomáhá?

2.5.2010: Nové trendy v péči o duši - Pozitivní psychologie

Hosté: psycholog Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. a psycholožka PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Proč je někdo převážně optimisticky naladěn, zatímco jiný má sklony k pesimismu? Nakolik je subjektivní vnímání předurčeno naší osobností? Jak lze napomoci rozvoji našich silných stránek a pocitu štěstí?

11. 4. 2010: Nevzdělaná společnost vědění

Host: prorektor Univerzity Karlovy pro rozvoj, prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Jaký je náš vztah k vzdělání a vzdělanosti? Vyznačuje se současná doba absencí faktické úcty k vědění? Stávají se univerzity a vysoké školy služkami ekonomiky a politiky? Hrozí nám jako společnosti hromadná nedovzdělanost, za kterou budeme - nedojde-li k podstatným změnám - platit čím dál vyšší cenu?
Pořad inspirovaný nedávnou pražskou přednáškou profesora Vídeňské Univerzity Konrada Paula Liessmanna a jeho vášnivě diskutovanou knihou „Teorie nevzdělanosti“ (http://www.academia.cz/autori/konrad-paul-liessmann.html).

4. 4. 2010: Patří do slovníku moderního člověka slovo hřích?

Hosté: ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát a evangelický farář Miloš Rejchrt

Pojem „hřích“ náleží do terminologie náboženství či víry. Naše středoevropská kultura má, jak mnozí s oblibou připomínají, židovsko-křesťanské kořeny. Jak se liší židovský a křesťanský pohled na hřích? A jak jsou na tom se vztahem k své hříšnosti dnešní lidé? Odkud můžeme či máme čerpat při posuzování dobrého a zlého, žádoucího a nežádoucího chování?

28.3. 2010: Manželství a peníze

Hosté: životní poradce ing. Jan Konfršt (http://www.povidanisjanem.cz) a psycholog Mgr. Zbyšek Mohaupt (www.psychologickesluzby.cz)

Nakolik peníze spojují či rozdělují manželský vztah? Měli by mít muž a žena společné účty, nebo jsou přijatelné i účty oddělené? O čem – z hlediska vzájemných vztahů – vypovídá způsob organizování rodinných financí?

7.3.2010: Mediální výchova - nový předmět ve školách

Host: kulturolog, vysokoškolský pedagog a publicista PhDr. Jindřich Urban

Mediální výchova se stala plnohodnotnou součástí českého vzdělávacího systému. Nejprve našla své místo v rámcovém vzdělávacím programu pro základní školství, nyní má být zavedena i do škol středních. ČR se tak na jednu stranu řadí k zemím, kde je poučení o mediální problematice žádaným prvkem všeobecného vzdělávání, na druhou bojujeme s tím, že mediální výchovu u nás nemá kdo učit… Jaké vyhlídky má předmět mediální vychova na českých školách? Co může změnit ve vztahu mladé generace k médiím?

21.2.2010: Bonding

Hosté: psycholožka Mgr. Michaela Mrowetz a neonatoložka MUDr. Magdalena Weberová

Pojmem bonding označujeme první biologicky podmíněnou citovou vazbu, která při příchodu dítěte na svět vzniká mezi ním a jeho matkou. Proč je důležitá podpora bondingu ? Co se pro svůj příští vztahový život "učíme" v prvních hodinách po narození?

7.2.2010: Předmanželská příprava

Hosté: ing. Jiří Musil a ing. Marie Macounová z o.s. Rodinné centrum Praha

Nakolik „teoreticky vybaveni“ vstupují dnes lidé v ČR do manželství? Může stabilitu a trvanlivost manželského vztahu ovlivnit příprava na něj? Jaké jsou současné možnosti předmanželské přípravy v ČR?

24.1.2010: Vztah mezi ziskovým a neziskovým sektorem aneb Charita se počítá...

Hosté: zástupce ziskové sféry a filantrop Pavel Doležal, ředitelka Nadace Divoké husy Mgr.Monika Tomíčková a zakladatelka o.p.s. Radost 3.0 Mgr.Tereza Podhorská

Máme smysl pro charitu? Jaký je náš postoj k neziskovým aktivitám? Dostává se v ČR neziskovým organizacím dostatečné podpory ze strany těch, kdo jim mohou či mají pomoci? A co samy neziskovky - umění na sebe vhodně upozornit a dobře "prodat" svoji práci?

10.1. 2010: Vztah k pobytu a pohybu v přírodě

Hosté: lektorka osobnostní a sociální výchovy a autorka knihy S dětmi v přírodě Mgr. Ivana Šircová a vědec, publicista, lektor, praktik a autor knihy Dobrodružné hry a cvičení v přírodě Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

Jak jsou na tom současné děti se vztahem k přírodě a sportování? Jakým vzorem jsou jim dospělí? Jaká je dnešní potřeba pohybu a pobytu venku?

20.12.2009: Vánoční krizová intervence

Host: PhDr. Daniela Vodáčková, psycholožka, psychoterapeutka a krizová interventka

Zůstávají Vánoce příležitostí k radosti a spočinutí, nebo dnes vnášejí do života víc stresu a pocitu přetížení? Nakolik současné prožívání svátků spojených s koncem roku kumuluje příležitosti pro krizovou intervenci? Jak mohou lidé sami sobě nebo jeden druhému pomoci svépomocí, a kdy je třeba vyhledat odborníka?

13.12.2009: Vánoce jako příležitost pro obnovu rodinných rituálů?

Host: PhDr. Věra Müllerová, socioložka a psychoterapeutka

Sezónní i každodenní rituály jako ustálené způsoby chování založené na předem daných pravidlech jsou posilujícím prvkem našich životů. Díky své předvídatelnosti a opakovatelnosti přispívají k osobní stabilitě i k organizaci společenského soužití. Advent a vánoční svátky nabízejí mimořádnou příležitost pro připomenutí významu rituálů v životě rodiny…

29.11.2009: Češi a cizí jazyky

Hosté: zástupkyně ředitele Ústavu germánských studií FFUK PhDr. Marie Vachková, předsedkyně Asociace jazykových škol ČR PhDr. Andrea Křížková a ředitel obecně prospěšné společnosti Prosperita ing. Pavel Komárek

Proč jako malý národ, nehovořící světovým jazykem, zaostáváme ve schopnosti domluvit se na mezinárodním poli? Mohou za to neefektivní metody výuky ve školách a málo kvalifikovaní učitelé, nebo přístup žáků? Nakolik jde o problém systémový a nakolik u nás vázne osobní motivace?

1.11.2009: Když jsou mámy samy

Hosté: Mgr. Halka Jaklová z o.s. Aperio – Spol. pro zdravé rodičovství a Martina Hronová z o.s. ROSA

Od politické proměny v roce 1989 v České republice výrazně stoupl počet dětí, které žijí pouze s jedním rodičem, ve většině případů s matkou. Co tato situace znamená v každodenní realitě? Nakolik nesnadnou situaci sólo-matek zohledňuje stávající společnost? Co by potřebovaly, aby lépe zvládly sociální a ekonomické znevýhodnění?

18.10.2009: Vztahy mezi sourozenci

Host: PhDr. Jiřina Prekopová, psycholožka a psychoterapeutka

Jaký význam má pro náš život skutečnost, zda vyrosteme jako jedináček, nebo jako bratr či sestra? Jak nás ovlivňuje sourozenecká pozice, tedy pořadí, ve kterém přijdeme do rodiny? Proč problematika sourozeneckých vztahů zasluhuje mnohem více pozornosti než je jí obecně věnováno?

11.10.2009: Může aktivní péče o mozek pomoci řešit problém stárnutí populace?

Host: MUDr. Monika Golková, prezidentka Asociace medicíny proti stárnutí ČR a SR a primářka kliniky Anti-Aging Praha

Dobře fungující mozek je základem správné činnosti myšlení i tělesných funkcí. Můžeme o mozek pečovat, podobně jako se staráme např. o pevnost svého svalstva nebo o dobré zažívání? Co lze udělat proto, aby nám mozek lépe a déle sloužil? Je v našich silách ovlivnit a zpomalovat proces stárnutí?

27.9.2009: Katolická rodina dnes

Hosté: terapeutka z pražské křesťanské pedagogicko-psychologické poradny Mgr. Hana Imlaufová a katolický kněz, správce farnosti při kostele sv. Terezie v Praze - Kobylisích, Josef Brtník

Jak se dnes u nás žije katolickým rodinám? Jakým největším "vnitřním pnutím" jsou v současné společnosti vystaveny? Jaké problémy řeší? Co je trápí? A čím jsou naopak vůči většinové společnosti silné? Čím ji obohacují?

13.9.2009: Psychická odolnost

Hosté: psycholožky PhDr. Iva Šolcová, PhD. a PhDr. Simona Hoskovcová, PhD.

Psychickou odolností, tzv. resiliencí, rozumíme souhrn činitelů, které nám pomáhají vyrovnat se s problémy a neúspěchem a přežít v nepříznivých podmínkách. Proč se reakce lidí na stres tolik liší? Jakými faktory je kvalita a síla psychické odolnosti jedince určena? Souvisí psychická odolnost s naším fyzickým zdravím? Lze nad stresem zvítězit?

30.8.2009: Člověk a strom

Hosté: publicistka PhDr. Marie Hrušková a soukromý zemědělec a nakladatel ing. Ivo Stehlík

Byly na světě dřív než my. Jsou tichými průvodci našich životů: Jejich dřevo potřebujeme od kolébky po rakev, jako symboly stojí v základech duchovních nauk, v psychoterapii zrcadlí vnitřní obraz duše… Jak důležitý je náš vztah ke stromům? Jak nás mění, žijeme-li v jejich těsné blízkosti a zkoušíme-li s nimi komunikovat? Jaký vliv má přítomnost stromů na prožívání a chování člověka?

16.8.2009: Sebepoznání

Host: lektorka kurzů osobnostního rozvoje Mgr. Ing. Marie Nováková

Jak náš život ovlivňuje vztah, který máme sami k sobě? Nakolik úspěch souvisí se sebepřijetím? Proč tak často opakujeme stejné chyby? Co bychom o sobě měli vědět, abychom lépe čelili problémům?

2.8.2009: Když děti z dětských domovů začínají samostatný život

Host: psycholožka PhDr. Ivana Veltrubská

Jak se děti z dětských domovů poté, co dospějí, zapojují do tzv. normálního života? Jak zvládají přechod z ústavního dohledu do autonomie? S čím mají největší problémy a proč je mají? Proč se jim tak často daří navazovat vztahy s druhými lidmi, uplatnit se v práci a celkově samostatně žít?

19.7.2009: Vztah mezi etikou a etiketou

Host: Eliška Hašková Coolidge (www.ehc.cz)

Etika jako filozofická disciplína i praktická věda zkoumá morální jednání a jeho normy. Etiketa udává pravidla pro zdvořilé společenské chování. Zatímco hlavní etické principy jsou ve všech morálních kodexech světa obdobné, pravidla společenského styku se liší… Jaký je mezi etikou a etiketou vztah? Jak obojí vštěpovat dětem? A co nabídnout „zanedbaným“ dospělým?

21.6.2009: Ekonomika a štěstí

Host: ekonom prof. ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Ovlivňuje ekonomika historický úděl člověka? Jaký je vztah mezi „objektivním“ ekonomickým bohatstvím a „subjektivně“ vnímaným štěstím? Kolik a čeho potřebujeme mít, abychom mohli spokojeně být?

7.6.2009: Mezigenerační setkávání žen

Hosté: lektorky zážitkových kurzů Petra Drahanská a Zuzana Andresová a nejstarší účastnice kurzu Mokoša 2008 Blanka Synková

Čím jsou významná ženská mezigenerační setkávání? Mají dnes mladé ženy snazší úděl než jejich matky, babičky, prababičky…? Co ženy různého věku vzdaluje a co spojuje? Čím si mohou vzájemně ublížit a čím prospět?

24.5. 2009: Proměna vztahů mezi rodinou a školou po r. 1989

Host: psycholog a prorektor Univerzity Karlovy pro rozvoj prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.,

Rodina a škola, donedávna nezpochybnitelní partneři, dnes čím dál častěji také rivalové. Důvod je prostý - původně bipolární vztah se změnil v trojúhelník, v němž je stále důležitějším partnerem také každý žák či student a jejich individualita. Co nejpodstatnějšího se od roku 1989 změnilo mezi rodinou a školou v jejich vzájemných vztazích? Kde hledat rovnováhu v posláních, úkolech a kompetencích obou institucí?

3.5. 2009: Sexualita dospívajících

Hosté: sexuoložka a psychoterapeutka MUDr. Jana Spilková (ve studiu), pedopsychiatr a teolog doc. MUDr. ThDr. Mgr. Max Kašparů, Ph.D. (po telefonu), psycholožka a pedagožka PhDr. Anežka Janátová (ze záznamu)

Podle čeho se pozná, zda je člověk dostatečně zralý a připravený pro zahájení sexuálního života? Jak určovat, co ještě je, a co už není "normální"? Co ohledně sexuality nejvíc řeší dnešní -náctiletí? A nakolik jsou v rozhodování o svém sexuálním životě opravdu svobodní?

12.4.2009: Muži do škol

Host: psycholog Václav Šneberger

České školství postrádá mužské pedagogy. Muži chybějí i v rodinách. Přibývá dětí, které vyrůstají bez možnosti utvářet svou identitu při působení vychovatelů obou pohlaví. Jak absence mužských vzorů ovlivňuje chlapce a děvčata? A jakou naději na změnu skýtá nový projekt Ministerstva školství a Ligy otevřených mužů nazvaný "Muži do škol?"

29.3.2009: Problémová komunikace aneb Monology v dialogu

Hosté: psychologové Magdalena Frouzová a Jaro Křivohlavý

Co je předpokladem efektivní verbální komunikace? Které okolnosti způsobují, že k výměně předávaných informací nedochází, nebo je neúplná či zkreslující? Proč jsou "monology v dialogu" destruktivní? A co je jejich prevencí?

8.3.2009: Potíž s barcelonskými kritérii aneb Potřebujeme více jeslí?

Hosté: europoslankyně Zuzana Roithová, náměstek ministra práce a sociálních věcí pro oblast sociální a rodinné politiky Marián Hošek

Proč volání po obnovování jeslí v ČR budí takový rozruch? Jak je nahlíženo na optimální státní podporu nerodičovského hlídání dětí do tří let věku v evropském kontextu? A jak usnadňuje slaďování soukromého a rodinného života současná česká rodinná politika?

Hovory o rodině na Českém rozhlase 6

Pořad běžel od února 2007 do února 2009. Odvysílané díly lze ze záznamu slyšet zde


Střet tradice s postmodernou.
Instituce rodiny v teorii a praxi.
Manželství je umění. Rodičovství je profese. Soužití generací je výzva.
Pořad o rodině a o tom, co s ní souvisí, je určen všem,
kteří věří, že rodina není přežitkem.

Program Hovorů o rodině:

95. díl: Mládí versus stáří aneb Kde stavět domovy pro seniory s ředitelkou Společnosti pro spokojené stáří Karlou Kohoutovou, psycholožkou Terezou Soukupovou a psychiatrem Maxem Kašparů - 22.2.2009

94. díl: Názory mladé generace na rodinu - 15.2.2009 (pořad Evy Hůlkové)

93. díl: Mají smysl manželské sliby? s párovým terapeutem Michaelem Chytrým - 8.2. 2009

92. díl: Proměny rodiny v postmoderní době - 1.2.2009 (pořad Evy Hůlkové)

91. díl: Firmy přátelské k rodině - 25.1.2009 (pořad Karoliny Dubové)

90. díl: Vládní balíček pro rodinu - 18.1.2008 (pořad Karoliny Dubové)

89.díl: Mateřství dnes s ředitelkou Národního centra pro rodinu Marií Oujezdskou, prezidentkou Sítě mateřských center Rut Kolínskou a ředitelkou rodinného centra Paleček Miroslavou Vlčkovou - 11.1. 2009

88.díl: Tajemství adolescentní mysli s psycholožkou Lenkou Krejčovou a waldorfským pedagogem Tomášem Zuzákem - 4.1.2009

Poznámka: V r. 2009 bude pořad Hovory o rodině, resp. od března Hovory o vztazích, připravovat více redaktorek. Dojde tak k rozšíření témat, pohledů a názorů.

87. díl: Společnost přátelská rodině, rodina přátelská společnosti - komponovaný pořad s mnoha různými vstupy a hosty - 28.12.2008

86. díl: Prolínání výchovy a víry s dětským psychologem Jaroslavem Šturmou a filozofem Janem Konfrštem - 21.12.2008

85. díl: Krize středního věku s psychiatrem Michalem Hrdličkou - 14.12.2008

84. díl: Svědčí rodičům a dětem partnerský vztah? s dětským psychologem Václavem Mertinem - 30.11.2008

83. díl: Rodina a zaměstnání - soužití v symbióze, nebo satelitech?
s pycholožkou Janou Hroníkovou a andragožkou Marií Jírů - 23.11.2008

82. díl: Svobodné matky aneb Život na psí knížku - komponovaný pořad, ze záznamu hovoří socioložky Dana Hamplová a Jana Chaloupková (SÚ AV), psycholog Tomáš Novák (rodinný a manželský poradce) a právničky Michaela Kepková (MPSV) a Halka Jaklová (o.s. Aperio) - 16.11.20

81. díl: Pohřby bez obřadů se sociální antropoložkou Olgou Nešporovou - 16.11.2008

80.díl: Dvojčata a vícečata v rodině s ředitelkou klubu Dvojčat a vícečat Klárou Vítkovou Rulíkovou - 26.10.2008

79.díl: Počítače, mobily - nová hrozba závislosti? komponovaný pořad bez hostů ve studiu (ze záznamu hovoří ředitelka Institutu pro výzkum rodiny Magdalena Frouzová a po telefonu psycholog Jeroným Klimeš a přírodovědec Radomil Hradil) - 19.10.2008

78. díl: Autista v rodině s přednostou Dětské psychiatrické kliniky II. LF UK Michalem Hrdličkou - 12.10.2008

77. díl: Petice za lepší české porodnictví - proč a k čemu? komponovaný pořad na aktuální téma - 5.10.2008

76. díl: Barevný svět černobílých rodin - 28.9.2008 (pořad Daniely Vrbové)

75. díl: Generace třicátníků - život jako nejistý projekt? s psycholožkou Magdalenou Frouzovou a sociologem Marcelem Tomáškem - 21.9.2008

74. díl: Konstruktivní nevěra vztah neohrozí? komponovaný pořad na mediální téma - 14.9.2008

73. díl: Dobré umírání s přednostkou geriatrické kliniky 1. LF UK Evou Topinkovou, ředitelkou domácího hospicu Cesta domů Martinou Špinkovou a lékařkou se zkušeností služby v LDN Helenou Máslovou - 7.9.2008

72. díl: Otazníky nad dětským stravováním s certifikovanou poradkyní pro výživu a wellness Margit Slimákovou a pediatrem/obezitologem Zlatko Marinovem - 31.8.2008

71.díl: Proměny české rodiny po r. 1968 s režisérkou Helenou Třeštíkovou - 24.8.2008 (pořad Jana Sedmidubského)

70.díl: Rodinný život v amazonském pralese s cestovatelem a etnografem Mnislavem Zeleným Atapanou - 20.7.2008

69. díl: Rodina - střet zájmů společnosti s prezidentkou Sítě mateřských center Rut Kolínskou a ředitelkou Národního centra pro rodinu Marií Oujezdskou - 6.7.2008

68. díl: Šikana v dětských kolektivech se zástupkyní Sdružení pro prevenci kriminality Marií Novákovou a etopedem a psychoterapeutem Michalem Kolářem - 29.6.2008

67.díl: Vztahy otců a synů s režisérem Vladimírem Michálkem a zástupcem Ligy otevřených mužů Václavem Šnebergerem - 22.6.2008

66. díl: Rodina očima reklamy a ženských časopisů - 15.6.2008 (pořad Kláry Novákové)

65.díl: Občanské a církevní sňatky s redaktorkou internetových stránek svatebnikatalog.cz Blankou Neoralovou, psychologem Jeronýmem Klimešem a římskokatolickým knězem Janem Balíkem - 8.6.2008

64. díl: Čemu se dospělí učí od dětí s psychoterapeutem a koučem Ladislavem Dvořákem - 1.6.2008

63. díl: Mediální výchova v rodině s novinářem, publicistou a mediálním analytikem Jiřím Zajícem - 25.5. 2008

62. díl: Volební právo dětí - 18.5.2008 (pořad Kláry Novákové)

61. díl: Zlatá hodina aneb Proč matky a novorozenci patří k sobě s předsedkyní Hnutí za aktivní mateřství Petrou Sovovou, lékařkou Helenou Máslovou a psycholožkou Markétou Hrdličkovou - 11.5.2008

60. díl: Tělesné trestání dětí - komponovaný pořad bez hostů ve studiu (po telefonu hovoří psychiatr Max Kašparů a ze záznamu ředitelka nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová) - 4.5.2008

59. díl: Když se interrupce nepovede aneb Odškodné za život? s advokátkou Martou Ehlovou, psycholožkou Vladimírou Bartákovou a předsedou Asociace pro medicínské právo a bioetiku Ondřejem Dostálem - 27.4.2008

58. díl: Neklidné děti s dětským psychiatrem Michalem Goetzem - 20.4.2008

57. díl: Mlčení a tabu v rodinné komunikaci s arteterapeutkou Ivanou Šilhánovou, rodinným terapeutem Michaelem Chytrým a manželským poradcem Petrem Šmolkou - 13.4.2008

56. díl: Manželství v ČR - hodnoty, očekávání, realita s tiskovým mluvčím Národního týdne manželství Janem Frolíkem a manželským poradcem Petrem Šmolkou - 30.3.2008

55. díl: Schopnost obětovat se - předpoklad trvale obnovitelného soužití? - komponovaný pořad na velikonoční téma - 23.3. 2008

54. díl: Rodinné stravování: Prochází láska žaludkem? s certifikovanou poradkyní pro výživu a wellness Margit Slimákovou a psycholožkou Martou Boučkovou zabývající se mimo jiné poruchami příjmu potravy - 16.3.2008

53. díl: Sexuální výchova s lektorkou sexuální výchovy Magdou Loumovou, ředitelkou Společnosti pro plánování rodiny Zuzanou Prouzovou a pracovníkem MŠMT Svatoplukem Pohořelým - 9.3.2008

52. díl: Přijímací zkoušky- 2.3. 2008 (pořad Marie Štíchové)

51. díl: Dětství - kořeny deprese? s psychiatrem Cyrilem Höschlem - 24.2.2008

50. díl: Konflikty v rodině s psychologem Jaro Křivohlavým - 17.2.2008

49. díl: Rovné příležitosti: přirozený vývoj nebo sociální konstrukce? - komponovaný pořad shrnující stejnojmenné veřejné slyšení v Senátu ČR - 10.2.2008

48. díl: Rodina a časová chudoba s tajemníkem Evropské evangelikální aliance Jiřím Ungerem - 27.1.2008

47. díl: Dětství včera a dnes s historičkou Milenou Lenderovou - 20.1.2008

46. díl: Život po padesátce s přednostkou geriatrické kliniky 1. LF UK Evou Topinkovou a se soukromou psycholožkou Ladislavou Lažovou - 13.1.2008

45. díl: Domácí vzdělávání (pořad Marie Štíchové) - 6.1. 2008

Poznámka: V r. 2008 budou v rámci Hovorů o rodině vysílány i pořady týkající se školství.

44. díl: Dětské lhaní, dětská tajemství s dětskou psycholožkou Simonou Hoskovcovou a učitelkou MŠ a publicistkou Pavlou Kickovou - 30.12.2007

43. díl: Potřebujeme Vánoce? s pracovníky Českého rozhlasu 6 Petrem Duhanem, Teresií Bečkovou, Danielem Rausem a Janem Sedmidubským - 23.12.2007

42. díl: Intuitivní rodičovství s etnoložkou Pavlínou Brzákovou a propagátorkou intuitivního rodičovství Borou Berlinger - 16.12.2007

41. díl: Ambulantní porody v ČR s psycholožkou Eliškou Kodyšovou, právníkem Ondřejem Dostálem a porodníkem Danielem Driákem - 9.12.2007

40. díl: Pět jazyků lásky s publicistou Petrem Plaňanským - 2.12.2007

39. díl: Úvahy nad případem vyměněných miminek s genetikem Petrem Goetzem, dětským psychologem Jaroslavem Šturmou a ženskou lékařkou Helenou Máslovou - 25.11.2007

38. díl: Co potřebují dospívající a jak s nimi udržet otevřený vztah s dorostovou lékařkou a vědkyní Janou Hamanovou - 18.11. 2007

37. díl: Potřebuje ČR více mateřských škol a jeslí? se socioložkou Hanou Haškovou, psycholožkou Lenku Šulovou a dlouholetou ředitelkou MŠ Táňou Smolkovou - 11.11.2007

36. díl: Jak s dětmi mluvit o smrti - komponovaný pořad bez hostů ve studiu, se dvěma anketami a rozhovory s odborníky - 4.11.2007

35. díl: Péče o domácnost - péče o duši s celostním lékařem Lukášem Dostalem - 28.10.2007

34.díl: Mužská nevěra v dlouhodobých manželských svazcích s psychiatrem Maxem Kašparů a psychologem Martinem Járou - 21.10.2007

33. díl: Nadané děti s Václavem Fořtíkem z občanského sdružení Centrum nadání - 14.10.2007

32. díl: Osamělé rodičovství s psychology Ivanou Šnýdrovou a Josefem Pavlátem a socioložkou Radkou Dudovou - 7.10.2007

31. díl: Chudé děti v bohatých zemích s metodičkou sociálních služeb a rodinné politiky odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu HMP Marií Zápecovou, ředitelkou českého výboru UNICEF Pavlou Gomba a vysokoškolským učitelem a novinářem Juanem Braunem

30. díl: Vymře český národ? s demografem Tomášem Fialou - 23.9.2007

29. dil: Image manželství a rodiny v současné české společnosti s pedagogem Josefem Bubeníkem a lékařem Martinem Havrdou - 16.9.2007

28. díl: Singles s psychologem Jeronýmem Klimešem a sociologem Marcelem Tomáškem - 9.9.2007

27. díl: Kroužky a mimoškolní aktivity s psycholožkou Simonou Hoskovcovou, učitelem 1. stupně ZŠ Petrem Tichým a předsedou České rady dětí a mládeže Pavlem Trantinou - 2.9.2007

26. díl: Dítě v 1. třídě s psycholožkou Simonou Hoskovcovou a učitelem 1. stupně ZŠ Petrem Tichým - 26.8.2007

25. díl: Střídavá výchova s klinickým psychologem a soudním znalcem Karlem Humhalem, prezidentem Soudcovské unie ČR Jaromírem Jirsou a zmocněncem občanského sdružení Spravedlnost dětem Lubošem Paterou - 5. srpna 2007

24. díl: Medvěd s ovázanou tlapkou aneb Děti v nemocnici s Markétou a Jiřím Královcovými z nadačního fondu Klíček - 29. července 2007

23. díl: Psychohygiena zaměstnané matky s psycholožkou Ivou Štětovskou a filozofem Janem Konfrštem - 22. července 2007

22. díl: Etika manželství s předsedou Etického fóra ČR Jiřím Drejnarem - 15. července 2007

21. díl: Pláč miminek - důležitý komunikační prostředek s dětskou lékařkou Martinou Kašparovou a psycholožkou Ilonou Špaňhelovou - 24. června 2007

20.díl: Volba životního partnera s psychologem Jaro Křivohlavým - 17. června 2007

19. díl: 15 let mateřských center v ČR s prezidentkou Sítě mateřských center ČR Rut Kolínskou a socioložkou Jiřinou Šiklovou - 10. června 2007

18. díl: Jak přijmout stáří s psychiatrem Maxem Kašparů - 3. června 2007

17. díl: Táta dneska frčí aneb Potřebujeme Den otců? s prezidentkou Sítě mateřských center ČR Rut Kolínskou a ředitelem Ligy otevřených mužů Martinem Járou - 27. května 2007

16.díl: Láska a řád ve výchově dětí s psychology Vladimírem Smékalem a Jaroslavem Šturmou - 20. května 2007

15. díl: Jak se žena stává matkou se socioložkou Jiřinou Šiklovou a psycholožkou Simonou Hoskovcovou - 13. května 2007

14. díl: Současný český muž a jeho vztah k rodině se socioložkou Hanou Maříkovou a psychologem Martinem Járou - 6. května 2007

13. díl: Rodina v éře individualismu s psycholožkou Lenkou Šulovou, křesťanským publicistou Petrem Plaňanským a lingvistickým antropologem Tomášem Samkem - 29. dubna 2007

12. díl: Vícerychlostní rodičovská dovolená s ředitelkou odboru rodinné politiky a rovnosti žen a mužů při MPSV Kateřinou Příhodovou, psycholožkou Ilonou Špaňhelovou a socioložkou Kateřinou Pulkrábkovou - 22. dubna 2007

11. díl: Pojem rodina v postmoderní době s psycholožkou Lenkou Šulovou, křesťanským publicistou Petrem Plaňanským a lingvistickým antropologem Tomášem Samkem - 15. dubna 2007

10. díl: Mýty a realita při slaďování rodiny a zaměstnání s psycholožkou Ivanou Šnýdrovou a prezidentkou Sítě mateřských center ČR Rut Kolínskou - 8. dubna 2007

9. díl: Jak udržet rovnováhu v psychickém a fyzickém zdraví předškoláků s psychologem Jaroslavem Šturmou a lékařem Lukášem Dostalem - 1. dubna 2007

8. díl: Televize, video a počítače v životě předškoláků s psychologem Jaroslavem Šturmou a lékařem Lukášem Dostalem - 25. března 2007

7. díl: Manželské poradenství s psychologem Jeronýmem Klimešem - 18. března 2007

6. díl: Rodíme se jednou s ředitelkou o.s. Aperio Olgou Gajićovou a předsedkyní České asociace dul Vlastou Jiráskovou - 11. března 2007

5. díl: Proč prarodiče a vnoučata patří k sobě s psychology Jeronýmem Klimešem a Věrou Břicháčkovou - 4. března 2007

4. díl: Hlídání dětí v kojeneckém a batolecím období s psycholožkou Lenkou Šulovou - 25. února 2007

3. díl: Význam raného dětství s psycholožkou Lenkou Šulovou - 18. února 2007

2. díl: Muž a žena v běhu staletí se sociologem Ivo Možným - 11. února 2007

1. díl: Rodina jako instituce se sociologem Ivo Možným - 4. února 2007

 

Hovory o zdraví na Českém rozhlase 6

Výjimečně přispívám též do Hovorů o zdraví - každý pátek v 19.30 na středních vlnách 639 kHz, 954 kHz nebo 1332 kHz nebo kdykoliv jako Rádio na přání

6. dubna: Porodní domy v ČR se Zuzanou Štromerovou.

 

První zkušenosti s Rozhlasem

Před mikrofon jsem poprvé usedla v roce 2000 v rodičovském magazínu Máta Zdeny Tomášové. Překvapilo mne, jak rychle jsem si pobyt v rozhlasovém studiu oblíbila. "Mým" tématem Máty byly - jak jinak - přirozené porody. V souvislosti s činností o.s. Aperio - Společnosti pro zdravé rodičovství (www.aperio.cz) jsem byla následně zvána i do dalších pořadů. Šlo např. o Malý rodinný servis, Co ve zprávách nebylo, Nokturno pro osamělá srdce nebo Co nás baví na ČRo 2 - Praha. A také o Duel Radiofóra či Nad věcí na ČRo 1 - Radiožurnál. Později, v r. 2003, přišla i první setkání s ČRo 6 (Bělidlo, Zaostřeno na lidská práva, Ranní Infoservis, Sova...).

V únoru 2004 se na ČRo 3 Vltava v rámci pořadu Čajovna rozběhl seriál Cesty k živé rodině. Ke spolupráci mne tehdy pozvala Iva Jonášová. Šlo z větší části o povídání na různá "aperiovská" témata a zejména o kapitoly ze "Žlutých stránek" z Průvodce porodnicemi ČR (proto ten název). Několik posledních dílů Cest bylo věnováno mým postřehům z Japonska a Austrálie, do nichž nechávám nahlédnout... Seriál běžel jednou měsíčně do září 2005.

Čajovna o Japonsku

Čajovna o Austrálii

 

Blog Evy Labusové

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Hovory o vztazích v ČRo 6

Časopis Děti a myAZ RODINA.cz
– informační portál
(nejen) pro rodiče
AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt