PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Bachova květová terapie

"Nemoc není ani krutost, ani trest, ale pouze oprava - nástroj, kterým si naše vlastní duše slouží, aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržela před vlastními omyly, které by nadělaly větší škody, a aby nás zavedla zpět na cestu pravdy a světla, ze které bychom nikdy neměli sejít. Ošetřujme proto osobnost, a nikoliv nemoc."

(Edward Bach )

Mnozí lékaři, ale koneckonců i sami pacienti, připouštějí myšlenku, že prvotní příčinou fyzických poruch organismu může být disharmonie v psychice. Ať už jsou to starosti, strach, pocity méněcennosti nebo negativní postoje vůči jiným osobám - každý nežádoucí emocionální stav nejen oslabuje naši odolnost vůči vnějším ohrožením, ale zároveň i narušuje nebo znemožňuje proces následného uzdravování.

O tom, že efektivním pomocníkem v oblasti prevence lidského zdraví i léčby probíhajících chorob jsou léčivé rostliny, dnes také již nikdo nepochybuje. Přírodní léčebné postupy a léčivé prostředky bylinného původu se v lékařství používají od pradávna a moderní doba se k nim vrací nezanedbatelnou měrou.

Bachova květová terapie vychází z obou výše zmíněných skutečností. Zařazujeme ji mezi doplňkové léčebné metody alternativní medicíny a jde při ní o léčbu nejrůznějších, zejména však psychických neduhů pomocí vnějšího i vnitřního užití speciálních výluhů z květů některých rostlin.

Zakladatelem této léčebné metody je lékař, dr. Edward Bach (1880 - 1936), který ji začal praktikovat v Anglii roku 1928. K jejímu objevení došlo náhodou, když si Bach při jedné letní procházce nádhernou welšskou přírodou nasbíral plný košík divoce rostoucích rostlin, a poté, co k nim přiložil ruce, pocítil díky svým mimořádným schopnostem jemné vibrace z květů, které - jak se později ukázalo - pomáhaly odstraňovat negativní energii, již Bach vnímal při setkání s lidmi trpícími nejrůznějšími psychickými problémy. Postupně vyhledal 38 různých rostlin a přiřadil je podle působení k 38 různým duševním stavům, jakými jsou např. strach, panika, úzkost, plachost, nerozhodnost, nedostatek sebedůvěry, deprese, pesimismus, žárlivost, pýcha, panovačnost, nesamostatnost, apatie atd. Z těchto rostlin připravil 38 esencí, přičemž použil následujícího způsobu: květy položil do pramenité vody ve skleněné misce a misku postavil na 3 - 4 hodiny do slunečního svitu. Působením paprsků se léčivý účinek rostlin přenáší na vodu a ta se tak stává základem pro výrobu koncentrátu, který vzniká smícháním výše popsaného výluhu s alkoholem nebo ovocným octem. Pro použití pacienta se koncentrát ředí tak, že se 2 - 4 kapky nakapou ze zásobního roztoku do osobní lahvičky a z ní pak pacient v případě potřeby použije předepsaný počet kapek do sklenice vody nebo šťávy. Esencemi je však rovněž možno potírat rány, nebo je jednoduše nosit v kapse či jen tak postavit na noční stolek. Jejich jemná esenciální energie působí, aniž dochází k chemickému ovlivňování organismu, a vrací negativní stav mysli do rovnováhy. Jednotlivé esence lze vzájemně kombinovat, takže se jimi dají pokrýt všechny emocionální stavy.

Sám Bach se o účinku květových esencí vyjádřil takto: " Určité divoce rostoucí květiny, keře a stromy vyššího řádu mají sílu zvýšit svým vyšším chvěním lidské chvění, a otevřít tak naše kanály pro poselství vyššího JÁ.Mohou zaplavit naši osobnost všemi ctnostmi, které potřebujeme, a vyplavit tím charakterové nedostatky, které jsou příčinou našich bolestí. Jako krásná hudba nebo jako cokoliv jiného velkorysého a inspirujícího, jsou i tyto květiny schopny povznést celou naši osobnost a zavést nás blíž k naší duši. Tím nám dají mír a zprostí nás bolestí. Neléčí tak, že by přímo napadly nemoc, ale tak, že zaplaví tělo krásným chvěním našeho vyššího JÁ, v jehož přítomnosti se nemoc rozpustí jako sníh na slunci. Pravé léčení nemůže existovat beze změny životního stanoviska, bez duševního míru a bez vnitřního pocitu štěstí."

Tímto však ještě základní charakteristika Bachovy květové terapie nekončí, protože jednotlivé esence nelze používat nahodile. Nedílnou součástí této léčebné metody je spolupráce s terapeutem, jehož zkušenosti a intuice mají pacientovi pomoci zahledět se do svého nitra a uvědomit si s plnou zodpovědností, které negativní pocity a postoje mu právě komplikují život. Je nepochybné, že tato malá "psychologická poradna" se na zlepšení pacientova stavu podílí nemalou měrou a že je východiskem pro optimální působení květových esencí. Zároveň platí, že Bachem popsané psychické stavy vycházejí z obecných lidských charakterových slabostí, a nikoliv ze symptomů duševních nemocí, takže pacienti - po získání určitých zkušeností - mohou s Bachovými květy úspěšně zacházet i sami. Potřebují k tomu jen určitou míru lidské zralosti a schopnosti vcítit se do problémů svých i druhých lidí.

Zbývá doplnit, že Bachova květová terapie v žádném případě nechce nahrazovat tradiční medicínskou léčbu a nemůže zastoupit např. působení antibiotik či nutnou operaci. Jedná se o doplňkovou léčbu psychických neduhů bez vedlejších účinků a jejím dlouhodobým cílem je nastolení duševní harmonie a stability osobnosti. V tomto smyslu slouží Bachovy květy spolu s profesionálním léčením psychosomatických poruch neustále se zvětšujícímu počtu lidí, kteří pracují na svém duševním růstu.

Není též bez zajímavosti, že účinky Bachovy terapie byly prokázány i při jejím působení na zvířata a rostliny. Zvířatům pomáhají při mnoha akutních onemocněních a při úrazech, stejně jako při krocení jejich negativních vlatností (např. vzteklosti u psa). Rostlinám, které prožívají své "stresy" např. při přesazování, přemísťování nebo špatné péči, zase velmi prospívá přídavek vybrané esence do konve s vodou na zalévání.

Přestože v Čechách zatím není možno zakoupit celou kolekci Bachových květů, jako je tomu např. v lékárnách mnohých zemí západní Evropy ( jedno balení se prodává za cenu 300 - 400 německých marek), lze u nás už najít několik středisek alternativní medicíny, kde se Bachova květová terapie stává nedílnou součástí používaných léčebných metod.

PRO

Své spokojené uživatele našla Bachova květová terapie mezi lékaři i pacienty. Např. dětský lékař dr. Sparrer o ní říká: "Pracuji s touto terapeutickou metodou již mnoho let. Osvědčila se mi zejména u dětí, které trpí nejrůznějšími psychosomatickými poruchami - bolestmi břicha, neurózami či poruchami spánku.Děti mi po důkladném rozhovoru samy pomáhají vyhledávat esence, které potřebují, a dělá jim velmi dobře, když je pak např. mohou nosit u sebe v kapse. Již tento rituál sám o sobě skrývá v sobě pozitivní působení. Bachovy květy považuji za smysluplný doplněk klasické medicíny, která má někdy tendenci zapomínat na to, že k nemocnému tělu patří i nemocná duše..." Aneta S., matka dvou dětí, vypovídá o svých zkušenostech s Bachovými květy následující: "... objevila jsem je v době, kdy mi moje obvodní lékařka nebyla schopná žádnými léky ani léčebnými postupy odpomoci od neustále se opakujících infekcí. Náhodou jsem zaslechla o možnosti Bachovy terapie, zkusila jsem to s ní spíše ze zvědavosti, a ono se ukázalo, že stav mého imunitního systému se během několika týdnů zlepšil a stabilizoval. Podruhé jsem po Bachových květech sáhla, když jsem otěhotněla a začala mít problémy spojené s tímto stavem. Znovu jsem měla dojem, že mi kytičky pomohly - zmizela nervozita, podrážděnost i strach z porodu. Od té doby už jsem už Bachovým květům zůstala trvale věrná a podávám je i svým dětem, třeba když starší dcerku popadne záchvat žárlivosti, nebo když máme jít k zubaři a obě děvčátka několik dní před tím strachy nespí...Snažím se ale, abychom Bachovy kapky používali co nejméně, nechci, aby děti měly dojem, že se každá bolest dá jednoduše zahnat podáním léku. A s Bachovými květy to navíc opravdu není jako s aspirinem, kdy člověk prostě jde, spolkne pilulku a pasívně čeká na úlevu. Bachovy květy vás vybízejí v klidu se posadit, zapřemýšlet o sobě a pokusit se nejdřív ze všeho zjistit, kde vás ´bota tlačí´. Myslím, že vypátrání našich negativních postojů a pocitů se na konečném zlepšení celkového zdravotního stavu podílí skoro stejně jako podávání účinných léků..."

PROTI

Odpůrci Bachovy květové terapie celkem pochopitelně pocházejí především z řad odborné lékařské veřejnosti.

Např. dr. Ostendorf se domnívá, že "...od tohoto způsobu terapie lze očekávat jen tzv. placebový efekt, který je ještě zvyšován reklamou a sugestivními názvy preparátů." Nelíbí se mu dále, že "...způsob výroby a složení koncentrátů nejsou přesně známy."

Jiný lékař, dr.Hopf, vypověděl v jednom z německých vydání našeho časopisu (Eltern, květen 1997, str. 40), že nemůže uvěřit Bachově léčebné metodě, "...protože tajemné energie, které Bach údajně z květů cítil, nelze nijak dokázat. Pokud mají esence kladný vliv na psychiku, pak to nemá nic do činění s jejich tajemnou energií, ale ani s látkami v rostlinách obsaženými, které působí v případě jiných fytoterapeutických léků." Dr. Hopf je převědčen o tom, že "...účinek esencí přichází s vírou v tento účinek a obdobného efektu by se zřejmě dosáhlo i vodou z vodovodu, pokud by jí pacienti přikládali stejnou důležitost..."

Bachova květová terapie není podepřena žádnými vědeckými argumenty a prozatím ji lze zdůvodnit jen některými předpoklady z vědeckých disciplín zabývajících se tzv. jemnolátkovými metodami, tedy např. hypotézami z oblasti molekulární chemie, informatiky či psychoneuroimunologie. Jenže - které záležitosti, týkající se naší duše a vůbec věcí, o nichž už naše babičky říkaly, že jsou "mezi nebem a zemí", lze beze zbytku vysvětlit "vědecky"?

Lidé jsou různí. Někteří jsou přesvědčeni, že k správnému posuzování skutečnosti nestačí pouhý rozum a zkušenosti našeho - omezeného - smyslového vnímání, nybrž že je neméně nutné používat i cit, intuici a tzv. vnitřní zrak. Jiní lidé si své duše příliš nevšímají a tím, co nevidí a co si nemohou si ohmatat, se prostě nezabývají. O takových však Dr, Bach říká, že úmyslné blokády v jejich myslích znemožňují proudění hojivých sil, a proto pro ně nemá valný význam, aby květovou terapii vyhledávali. Práce s Bachovými květy představuje intenzívní proces setkání člověka se sebou samým a ne každý je takového procesu schopen.

Ať tak, či onak - nikomu z nás by zřejmě neškodilo, kdybychom se někdy zkusili ponořit do poetického kouzla Bachových květů a kdybychom se - alespoň občas - zaposlouchali do tichého, leč často velmi výmluvného hlasu svého nitra.

Odborné poradenství:

Marie Potyšová, terapeutka Bachových květů

Použitá literatura:

Mechthild Scheffer "Bachova květová terapie - teorie a praxe", nakladatelství PRAGMA v r. 1994.

Vyšlo v časopise Rodiče 2/1999

Zpět na články

 

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Spolupráce s Českým rozhlasem

Časopis Děti a my

AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt