PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Čím se od sebe liší úspěšná a neúspěšná manželství?

Přemýšleli jste někdy o tom, čím se od sebe liší páry, které jsou v manželství šťastné, nebo naopak nešťastné?

Ukazuje se, že tyto rozdíly překvapivě nespočívají ani ve smyslu pro romantiku, ani ve větší tělesné přitažlivosti, ba dokonce ani v tom, že by muž a žena měli mezi sebou méně důvodů k hádkám. I celoživotně spokojené páry řeší kupu problémů a dohadují se kvůli obvyklým tématům, jakými jsou rozdělení domácích prací, finance, sexuální potřeby, výchova dětí, trávení volného času nebo návštěvy u příbuzných. Hlavní rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými páry spočívá v tom, jak názorové rozpory dovedou vyřešit.

Úspěšní se sice také dohadují, ale hádky jejich vztah nerozleptávají a po odeznění konfliktu rychle dochází k vzájemnému odpuštění. Tyto páry, zdá se, disponují schopnostmi, vědomostmi a postoji, které jim i po té nejvášnivější "itálii" napomohou k návratu do normálního stavu mysli a k pocitu štěstí a spokojenosti.

Pokud pár při svatbě sdílí společné hodnoty a raduje se ze sexuální přitažlivosti, k úspěchu zbývá osvojit si efektivní zvládání konfliktů a především nedopustit vzorce chování, které lásku mezi mužem a ženou z podstaty ničí.

Vyhnout se ranám pod pás

Patří k nim nejzásadnější prohřešky proti manželskému fair play: trefování se do partnerových citlivých míst souvisejících např. s historií jeho rodiny, jakékoliv násilí či manipulace, citová odtažitost a samozřejmě nevěra. Tyto jevy popírají smysl manželství a ve většině případů vedou k jeho rozpadu nebo aspoň k mimořádnému zatížení. Úspěšné páry znají jejich rizika, stejně jako cenu svého vztahu, a tak se podobným defektům snaží vyhnout.

Zůstat realisty

Manželství jako každý dlouhodobý vztah prochází vývojovými etapami, k nimž patří i četné a zdaleka ne jen příjemné výzvy. Překonat krize s pochopením a empatií vůči druhému dodává párům sebedůvěru. Pocit, že "jsme to spolu zvládli" posiluje a prohlubuje sounáležitost a zvyšuje cenu vztahu.

Rozdíly mezi mužem a ženou existují

Ženy častěji přemýšlejí nahlas, řešení hledají intuitivně, hádky vnímají zejména na emoční rovině. Muži mívají raději věcnost, nesnášejí "odskoky" od tématu a svou pozornost koncentrují na návrhy konkrétních východisek. To neznamená, že ženy neumějí být věcné a muži citliví, ale projevování těchto schopností mívá u každého pohlaví jinou formu. Je užitečné uvědomit si tuto různost a přijmout ji jako součást při hledání smíru.

Své manželství považovat za výlučný vztah

Zní to banálně, ale kolik párů tuto zásadu dodržuje? Zřetelně se to projevuje zejména v současné neochotě k obřadům, kde je třeba jedinečnost vztahu projevit vysloveným slibem. Lidé se dnes vymlouvají, že jde o formalitu, jenže v pozadí často stojí právě neochota či neschopnost k závazku a k vnitřnímu přijetí vztahové výlučnosti.

Vidět to dobré, odpouštět to ostatní

Muži a ženy se dnes obvykle berou dobrovolně. Každý má přece spoustu skvělých vlastností! Má-li si manželství udržet potřebné jiskření, je třeba se soustředit na to pozitivní, a to horší pokud možno nepitvat. Nejsou samozřejmě míněny zásadní věci jako vady na charakteru nebo alkoholismus. Jde spíš o schopnost přenést se přes běžné otravné věci jako jsou špinavé ponožky na podlaze nebo obnošený župan… Soustřeďme se na to, čím si vzájemně prospíváme. Nezapomínejme na slova chvály a ocenění. Važme si možnosti maximální možné důvěrnosti a vztahového bezpečí pro sebe a své děti. Opravdu nejde o samozřejmost.

Zvážit, co stojí za hádku

Kolikrát už jsme tohle slyšeli! Tak proč se tím neřídíme? Ubylo by negativní energie a hned by bylo snazší druhého pohladit. Fyzický kontakt - nejen sex - je dalším důležitým kořením dobrého vztahu!

Komunikovat

Komunikace je páteří vztahu. Má ovšem své záludnosti neboli, jak říkají psychologové, své "svaté pravdy": Bylo řečeno neznamená slyšeno. Bylo slyšeno neznamená pochopeno. Bylo pochopeno neznamená srozuměno. Bylo srozuměno neznamená uchováno. Bylo uchováno neznamená využito. Bylo využito neznamená efektivně. Smějete se? To je dobře. Bez humoru to v manželství rovněž neklape.

Přivzdělat se

Inu, není to snadné, ale v současné době, na rozdíl od těch minulých, existuje nekonečně mnoho inspirace v podobě literatury, terapie i kurzů, zaměřených na manželské vztahy a jejich prosperitu. Jde o to vybrat si to pro nás správné a být ochotni k práci na sobě. Chtít ovšem musejí oba.

Povzbudivé je, že dle provedených výzkumů šťastná celoživotní manželství nejsou Fatou morgánou, ale naopak velmi reálnou podporou fyzického zdraví i duševní prosperity. Stojí za to o ně usilovat.

Vyšlo v časopise Miminko 11/2009

Zpět na články

 

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Spolupráce s Českým rozhlasem

Časopis Děti a my

AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt