PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Otcovství na plný úvazek zůstává výjimkou

V České republice je celodenní péče o nejmenší děti úředně zrovnoprávněna se studiem či vojnou. Rovněž je pro matky i otce přijímána jako důvod pro ochranu pracovního místa a započítávána do let nutných pro nárok na důchod. Přesto, mužů "na mateřské" zdaleka není tolik, aby se dalo hovořit o rovnováze v rozložení rodičovského nasazení mezi pohlavími.

Nebyl dosud proveden žádný spolehlivý český výzkum, který by pomohl vysvětlit, proč je u nás otců na plný úvazek jako šafránu. Při hledání odpovědí se ale můžeme inspirovat výsledky šetření jiných států.

Např. v sousedním Německu se problematice cíleně věnuje sociolog Dr. Matthias Pollmann-Schult z Univerzity Bielefeld. Ten ve svém posledním výzkumu (Familiengründung und gewünschter Erwerbsumfang von Männern - Eine Längsschnittanalyse für die alten Bundesländer, 2008) zjistil, že tendence mužů krátit svůj pracovní úvazek v zaměstnání ve prospěch rodičovství záleží především na situaci v rodině, a méně už na tom, co by si přáli sami muži. Pokud ženy mužů nemají dobré místo nebo jsou dokonce bez práce, realizují se muži ve svém vlastní zaměstnání na maximum. Pokud mají naopak ženy spolehlivé příjmy, muži snáze redukují svou pracovní dobu nebo vlastní pracoviště zcela opouštějí a přesouvají své nasazení na domácí půdu.

Velký vliv má dále osobnostní charakteristika páru. Pokud jsou oba partneři vyznavači rovných příležitostí, péči o děti si pravděpodobněji dělí rovným dílem, a to i v případech, že muži zastávají opravdu exponovanou funkci. Pokud páry vyznávají tradiční dělbu práce, ženy se dětem věnují víc, a to opět i v případech, že samy mají vysoce kvalifikovanou a náročnou práci. O čím vzdělanější páry se jedná, o to větší je zaznamenávána snaha o rovnou dělbu práce.

Zmíněný výzkum zároveň ukázal, že většina mužů, pokud by měla zcela svobodnou volbu, spatřuje svou hlavní realizaci v profesi. Jen 3% oslovených si totiž přála, aby měli nižší pracovní úvazek než 30 hodin týdně. "Na jedné straně muži stále více touží být víc se svými dětmi, na druhou nejsou ochotni obětovat rodičovství kariéru. Svou identitu častěji z větší části spojují právě se svou profesí," vysvětluje Matthias Pollmann-Schult.

Zajímavé poznatky přinesl i výzkum prof. Aarona Rochlena z Univerzity Texas. Tento psycholog vedl "hloubkové" rozhovory se 14 otci na plný úvazek ve věku mezi 25 a 55 lety, aby získal autentické zkušenosti mužů, kteří na delší čas přijali tradičně ženskou roli. Všichni oslovení muži přistoupili na plnoúvazkové otcovství dobrovolně a cítili se být k němu vnitřně kvalifikovaní. Např. uváděli, že se pro daný model dělby práce s manželkou domluvili z toho důvodu, že byli vůči dětem trpělivější nebo jim více než jejich ženám záleželo na útulném domově. Pro jiné muže byla důvodem jejich vlastní špatná pracovní situace nebo nezaměstnanost. Všichni však svorně uváděli, že jim pobyt doma s dětmi výrazně rozšířil obzory, zvýšil pocit smysluplně tráveného času a prohloubil vztahy s dětmi. Také se blíže se seznámili s ženskou složkou své osobnosti a za velkou přednost považovali relativní svobodu a možnost věnovat se koníčkům, na které při plném pracovním vytížení nenacházeli čas. Další zkušeností těchto otců bylo, že v kruzích svých přátel a známých se setkávali spíše s pochopením pro svou nestandardní společenskou pozici, zatímco ze strany cizích lidí spíš s nepochopením nebo dokonce odsouzením. Ze strany druhých mužů pak často vnímali něco jako "závist", která se někdy paradoxně projevovala i vtípky na adresu plnoúvazkových otců nebo pomluvami typu "nejste k pořádné práci, tak jste doma s dětmi". Všichni dotazovaní muži prokazovali velkou vnitřní vyrovnanost a reakce okolí je nijak z míry nevyváděly. "Důvodem zajisté bylo, že šlo o muže, kteří se pro roli otců na mateřské rozhodli dobrovolně, se stereotypním uvažováním většinové společnosti byli předem seznámeni, a sami své mužství se stereotypními představami nespojovali," shrnuje prof. Rochlen.

A jak situace momentálně vypadá v České republice? "Počet mužů zůstávajících doma s malými dětmi se dlouhodobě drží na zhruba 2% případů. Ani v souvislosti s prorodinným balíčkem jich prozatím nepřibývá, možná to ale souvisí s tím, že dosud není v platnosti institut otcovské dovolené," uvádí Klára Vítková, ředitelka odboru rodiny a dávkových systémů při Ministerstvu práce a sociálních věcí. Podle Kláry Vítkové se za posledních 15 let společenské klima celkově hodně změnilo a již není výjimkou vidět na ulicích či na pískovištích samotné otce s dítětem či dětmi, byť o ně vždy nepečují celodenně. Nejčastějším důvodem, proč čeští otcové zůstávají s dětmi na rodičovské dovolené, je vyšší plat matky či její lépe nastartovaná kariéra.

Použitá a doporučená litarura:
Psychologie Heute 5/2009

Vyšlo v časopise Miminko 7-8/2009

Zpět na články

 

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Spolupráce s Českým rozhlasem

Časopis Děti a my

AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt