PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Porody do vody v ČR - nejčastější otázky

Poznámka: Jako o porodu do vody mluvíme o takovém porodu, při kterém probíhá vypuzovací fáze (druhá doba porodní) pod úrovní vodní hladiny. Před vlastním porodem plodu může rodička strávit v bazénu různě dlouhou dobu.

Vzhled porodního sálu, který "zdobí" prostorná, pohodlná vana, působí na budoucí rodičky lákavě. Mnohem důležitější než sama vana a představy s ní spojené je ale postoj lékařů a porodních asistentek, kteří ženám při porodech do vody asistují. V mnoha českých porodnicích vany najdeme, ženy v nich ale nerodí. A je to škoda - pobyt v teplé koupeli nabízí uvolnění a ty ženy, které ve vaně přes neobvyklost takového způsobu porodily, chválí zmírňující účinky vody na porodní kontrakce. Také pro dítě patří příchod na svět do vodního prostředí k nejšetrnějším možným.

Jaké předpoklady musí porodnice v ČR splňovat, aby se v nich smělo rodit do vody?

Musí mít schválen tzv. provozní řád, jehož součástí je i hygienikem schválená vodní lázeň (vana, bazén), a to jako součást samostatného porodního boxu s přesně danými předpisy pro údržbu. V době porodu je nutná stálá přítomnost nejméně dvou pečujících osob z řad porodních profesionálů (lékař porodník a porodní asistentka), kteří by měli mít s porody do vody dostatečné zkušenosti. Podle zahraničních měřítek platí, že jako dostatečně zkušené pracoviště lze označit takovou porodnici, v níž do vody probíhá aspoň 25% z celkového množství porodů.

Může vést porod do vody porodní asistentka?

V zahraničí je možné, aby porody do vody vedly samostatné porodní asistentky. V ČR to zatím běžné není a porody do vody vedou buď lékaři nebo porodní asistentky pod dohledem lékařů.

Musí žena k tomu, aby mohla porodit do vody, splnit nějaké zvláštní předpoklady? A existuje naopak kontraindikace?

Těhotná žena, která se rozhoduje pro porod do vody, nesmí mít žádné zdravotní problémy. Její těhotenství musí probíhat fyziologicky a musí dosáhnout aspoň 37 ukončených týdnů bez přítomností známek hypoxie (sníženého obsahu kyslíku) či jiných problémů plodu. Porod do vody je kontraindikován při výskytu jakékoliv porodnické nebo jiné patologie v průběhu první a druhé doby porodní, při podání analgetik anebo epidurální analgezie a též při známé infekci rodičky (např. hepatitis, HIV pozitivní apod.). Také se nemá jednat o polohu koncem pánevním a vícečetná těhotenství (ačkoliv v zahraničí se při fyziologickém těhotenství a porodu do vody rodí i dvojčata a také v porodnici ve Vrchlabí se svého času dvojčata narodila do vody obvyklou cestou).

Potřebují ženy před porodem do vody speciální předporodní přípravu?

Nikoliv. Stačí obvyklá předporodní příprava a s ní touha přivést dítě na svět do vody. Zároveň je vhodné se k žádné představě příliš neupínat. Stává se totiž, že ženy, které chtěly rodit ve vodě, v ní nakonec nesmočí ani prst.

Je podmínkou porodu do vody klyzma (výplach střev)?

Podle nařízení České gynekologicko porodnické společnosti ano, a to z hygienických důvodů. V zahraničí to požadováno není.

Jakou teplotu má mít voda ve vaně?

Vhodná je teplota těla, tedy ne vyšší než 37 stupňů Celsia.

Pokud je u porodu přítomen otec dítěte, kde je jeho místo? Může s rodičkou do vany?

V zahraničí opravdu existují pracoviště, kde ženy rodí do větších bazénů, kam se skutečně vejdou i jejich muži. V ČR zatím nic takového k dispozici nemáme a do obvyklé porodní vany se už nikdo další nevejde. Muži obvykle klečí v bezprostřední blízkosti, aby mohli rodící ženu hladit, povzbuzovat a jinak podporovat.

Lze ve vaně provádět běžná vyšetření?

Srdeční frekvence plodu se kontroluje speciálními sondami určenými k použití pod vodou (nesmí být napojeny na elektrickou síť). Dirupci vaku blan lze provést i pod vodou, stejně tak jako všechna běžná porodnická vyšetření rodičky. Také při vedení druhé doby porodní jsou respektovány obvyklé porodnické zásady. Rodička zaujme pro ni nejvýhodnější polohu, tak, aby byl porodníkovi umožněn přístup k rodidlům.

Je kontraindikací pobytu ve vodě odtékající plodová voda?

Odtékající plodová voda není kontraindikací pobytu ve vodě. Výjimkou je voda zakalená, v takovém případě je na místě ostražitost - je to obdobné,jako když porod probíhá "na suchu".

Jaké mají porody do vody výhody?

Voda obvykle snižuje psychické napětí. Pobyt ve vodě má dále příznivý účinek na cévní a svalový systém rodičky. Snižuje se odpor dolního děložního segmentu a porodního kanálu, takže epiziotomii je nutné provést pouze vyjímečně. Některé studie rovněž prokázaly, že při porodu do vody ženy téměř nepotřebují prostředky na tišení bolestí, protože voda zvyšuje práh bolestivosti a kontrakce jsou lépe snášeny. Existují domněnky, že porody ve vodě také probíhají o něco rychleji.

Jak voda působí na sílu porodních kontrakcí - je pravda , že je zrychluje?

Četné ženy, které přivedly dítě na svět do vody, jsou o tom přesvědčeny. Žádný seriózní výzkum na toto téma ale dosud proveden nebyl.

Nerozmáčí se ženě při dlouhém pobytu ve vodě kůže?

Nepředpokládá se, že by ženy proseděla v lázni celou první dobu porodní. Může si ve vodě chvilkově ulevovat v kontrakcích, ale k samotnému porodu obvykle do vany "nezasedne" dříve, než když je děložní hrdlo pootevřené na čtyři až pět cm, tedy již v aktivní fázi porodu.

Nehrozí při dlouhém porodu znečištění vody a tím pádem i nějaká infekce?

O čistotu vody si nemusíme dělat obavy. Během otvírací fáze se do vody sice opravdu dostává krev, plodová voda, hlen a někdy i moč, ale nebezpečí nákazy nebylo prokázáno. Jde přece o látky, které vycházejí z těla rodičky, na které je její organismus zvyklý. Také dítě je vůči případným zárodkům z těla matky zcela imunní. A kromě toho - pokud voda vychladne nebo vypadá znečištěná, není žádný problém ji prostě vyměnit. Stačí, když má kvalitu běžné pitné vody.

Může dítě při příchodu na svět spolykat nějakou vodu?

Po devět měsíců bylo dítě v děloze obklopeno plodovou vodou. Při porodu má ještě zcela zachovaný svůj tzv. potápěčský reflex, a tento reflex zabraňuje tomu, aby se "napilo" ve smyslu, že by mu voda pronikla do plic. Toto nebezpečí se objeví teprve po té, co se dítě poprvé nadechne a naplní si plíce vzduchem. Mimochodem: ukazuje se, že děti po porodu do vody mají v průměru lepší Apgar skóre než děti po porodech "pozemských".

Když už je dítě na světě, je nutno z vany spěchat, nebo mají matka a dítě čas se přivítat?

Česká gynekologicko porodnická společnost doporučuje, aby byl plod ihned po porodu vyzvednut z vody a aby třetí doba porodní proběhla již mimo lázeň. Přitom ale není důvod, proč po porodu ve vodě na matku a dítě spěchat. Nutné je dbát jen nato, aby se dítě po prvním nadechnutí už neponořilo pod vodu. Jinak je možné dopřát mamince i miminku patřičný přivítací ceremoniál - dítě je obvykle bdělé, leží matce na hrudí, zkouší sát, oba se na sebe dívají. Tatínek může být také nablízku - obvykle klečí vedle vany. Ani s přestřižením pupeční šňůry není třeba pospíchat a lze ji nechat dotepat - někteří porodníci to dokonce doporučují. Argumentují tím, že při předčasném přestřižení dochází u novorozence zbytečně ke snížení objemu krve až o 75 - 125 ml , což může oslabit zásobu železa.

Česká gynekologická společnost akceptovala porod do vody v roce 1999, kdy také stanovila podmínky, za jakých je možné porod ve vodě připustit. Patří k nim i požadavek podpisu rodičů pod informovaný souhlas s porodem do vody. O jaká rizika se jedná?

Seznam obsahuje např. následující rizika:

  • zvýšené riziko bakteriální infekce (např. streptokok)
  • při porodu odchází stolice, moč, krev do vody, ve které matka leží - zajištění filtrace, teploty a čistoty je komplikované a finančně náročné
  • omezený přístup porodníka k plodu
  • tlačení v poloze na zádech, v podřepu nebo ve stoje je ve vaně nebezpečné (uklouznutí) - vytažení rodičky z vody a přesun na porodní lůžko je komplikovaný, prodlužuje dobu k provedení život zachraňující operace
  • zvýšené riziko krvácení po porodu plodu pro zvýšenou teplotu, riziko podcenění krvácení rodičky umístěné ve vaně (chybný odhad krevní ztráty)

Je nutno dodat, že jde o rizika s malou pravděpodobností naplnění. Porodníci, kteří mají s porody dostatečnou zkušenost, je nepovažují za nijak zásadní.

Je možné, že se porod do vody časem stane více frekventovaným způsobem příchodu dětí na svět?

Porod do vody není příliš rozšířenou variantou porodu a zvláště v ČR, kde celkově převládá striktně medicínský postoj a také předsudky vůči nestandardním porodnickým postupům, nelze očekávat hromadné rozšíření. Nicméně škodlivost porodu do vody pro matku nebo pro novorozence nebyla prokázána, a tudíž se k této metodě nelze stavět zamítavě. Ženy, které takovou možnost hledají, ji dříve či později najdou.

Jaké možnosti pro porod do vody nabízí ČR? V kolika porodnicích se do vody rodí?

Českých porodnic, kde se rodí do vody, není mnoho. Patří k nim Kutná Hora, Krnov, Vsetín či Znojmo. Podrobné informace lze nalézt v publikaci Průvodce porodnicemi ČR nebo na www.aperio.cz

Odborné poradenství: MUDr. Libor Kavan

Vyšlo v časopise Rodiče v květnu 2007

Zpět na články

 

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Spolupráce s Českým rozhlasem

Časopis Děti a my

AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt