PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Potřeby matek stát nezajímají

Čeští porodníci znemožňují ženám porody doma, aniž by se seriózně zamýšleli nad tím, proč zájem o ně v naší zemi stoupá. Odpověď na tuto otázku nabízí mimo jiné výsledky nedávného výzkumu agentury STEM, který potvrdil následující: Ve většině českých porodnic je dosud standardní variantou porodu porod lékařsky vedený. V České republice však přibývá rodiček, které na základě získaných informací preferují porod přirozený (lékařsky nerušený). Pokud ženy v možnosti volby okolností vlastního porodu cítí násilná omezení, hledají únik.

Proč se tedy spíše než o porodech doma nemluví o tom, že mnohé z tzv. "domácích" rodiček jsou jen matky frustrované jednostrannou nabídkou porodnických služeb? Proč se více nepoukazuje na absurditu stále přibývajícího "porodnického turismu", kdy ženy hledající možnost porodu bez lékařských intervencí putují za přirozeným porodem navzdory svému stavu přes půl republiky do nějaké "osvícené" porodnice? Proč dříve než zákaz porodním asistentkám pomáhat při porodech doma neřeší ministerstvo zdravotnictví novou koncepci primární porodnické péče či zákon o zřizování porodních domů? Proč naši občané vědí dosud tak málo o tom, že stávající české pojetí profese porodní asistentky vůbec neodpovídá normám platným v zemích EU, protože zcela popírá adekvátní rozdělení úkolů mezi lékaře a porodní asistentky? A proč se naši občané tak málo dovídají o výsledcích zahraničních výzkumů a odborných studií, které dokládají, že přirozený porod (a za přesně vymezených podmínek to platí i pro porod doma) je pro zdravou ženu a dítě zcela bezpečnou a pro státní zdravotnictví tou nejhospodárnější variantou?

České veřejnosti bohužel nejsou poskytovány všestranné informace. V případě domácích porodů lékaři houfně hovoří o smrtelném nebezpečí pro rodičky i novorozence navzdory faktu, že v zemích, kde se dnes pod dohledem porodních asistentek doma skutečně rodí a kde je pro případ komplikací zajištěna návazná odborná lékařská péče, k riskantním situacím nedochází. Kdyby docházelo, netvořily by v těchto zemích porody doma standardní, byť jen zcela okrajovou, nabídku porodnických služeb.

Čeští porodníci nechtějí přiznat následující: většina z nich nemá s přirozenými porody osobní zkušenost. O porodech doma to platí dvojnásob. Porody doma v České republice jsou nebezpečné a život ohrožující především z toho důvodu, že se jimi státní zdravotnický systém nechce zabývat a nehodlá pro ně vytvořit optimální podmínky. Přirozený porod v porodnicích pak u nás živoří především proto, že ze své podstaty ohrožuje dosavadní svrchovaný dohled lékařů nad celou oblastí reprodukčního zdraví. Kdyby porodní asistentky přejaly péči o zdravé těhotné a rodící ženy, které jejich individuální péči preferují, lékařům by práce podstatně ubylo.

Jak už bylo mnohokrát řečeno, porody doma nelze zakázat. Lze je však v maximální možné míře znepřístupnit. Případ porodů doma tak silně připomíná modelovou situaci, která naši zemi vrací do poměrů totalitního režimu. Situaci, kdy státní moc upírá občanům práva běžná na západ od našich hranic jenom proto, že praktické naplnění těchto práv nějak ohrožuje buď ji samotnou, nebo ty, jejichž vlivu nejvíce podléhá.

Až začne české porodnictví respektovat potřeby matek v souladu se skutečnou poptávkou a s výsledky výzkumu, valná většina českých žen bude bezpochyby spokojeně rodit v porodnicích či porodních domech a porody doma se stanou marginální záležitostí. Což ovšem neznamená, že někdy přestanou existovat úplně. I to je důvod k tomu, aby ministerstvo zdravotnictví svůj nápad nového zákona o kompetencích porodních asistentek ještě jednou řádně přehodnotilo.

Vyšlo v MF DNES 22.10. 2002

Zpět na články

 

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Spolupráce s Českým rozhlasem

Časopis Děti a my

AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt