PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Úzkosti a zlé sny před porodem

Obojí patří k stinným stránkám těhotenství. Přesto není třeba si zoufat - k nápravě obvykle stačí trocha informací a pevné vůle.

Ne nadarmo těhotenství označujeme jako jiný stav. To se týká i vnímavosti nastávající matky ke všem podnětům přicházejícím zvenku i zevnitř. Mnohé jsou docela nové a těhotenství tak před ženou otvírá jedinečné možnosti sebepoznání.

Čím je porod blíže, tím silněji na těhotnou doléhá otázka, jak obtíže a výzvy s ním spojené zvládne. Jednotlivé ženy se s tímto druhem stresu vyrovnávají po svém, vždy záleží na jejich povaze a předchozích zkušenostech. Nejpozději v posledním trimestru těhotenství prožívají ale téměř všechny chvíle obav a napětí, a to tím spíše, čím více času tráví o samotě.

K strachům z porodu se obvykle připojují i další nejistoty: Pokud byla žena až dosud úspěšná ve své profesi, řešívá otázku, zda mateřstvím neztratí, čeho až dosud v kariéře dosáhla. Přemýšlí též nad svou novou rolí matky - jak zvládne péči o dítě a jak se promění její vztah s partnerem či manželem? Krátce - co vlastně zbude z jejího předchozího způsobu života? U vícerodiček k obavám přispívají případné negativní nebo dokonce traumatické vzpomínky na předchozí porody.

Sklony k úzkostem rozpouští aktivita

Porodní asistentky vypozorovaly, že k nejnáročnějším patří doba po 30. týdnu těhotenství. Zvětšující se bříško vnáší do ženina života více pasivity, tíha těla vede k nechuti pouštět se do běžných, natož pak mimořádných činností. Uzavírání se v bytě a poleháváním se ale nepříjemné pocity jenom zesilují.

Rozhodně proto platí, že ani v posledním trimestru těhotenství by ženy neměly rezignovat na dosavadní aktivity. I poté, co už zůstanou doma z práce, by měly vyhledávat příležitosti pro setkávání s lidmi, zajít za kulturou, pozvat přátele na večeři… Je též možno využít volných dní pro vylepšení bydlení nebo dětské výbavičky. Celkově je třeba udržovat se v pohybu, a pokud už není příjemné cvičení "na sucho", je dobré vyzkoušet plavání, které mamince i miminku svědčí až do porodu!

Zlé sny očišťují mysl

K těhotenství patří také intenzivní sny. Ty, jak známo, představují most mezi vědomou a nevědomou rovinou našeho myšlení. Pomáhají uvolnit nadměrné napětí, nabízejí nové možné pohledy i řešení situací. Občas ale také poděsí - to když přinášejí příliš dramatické nebo dokonce tragické obrazy.

Dobrá zpráva zní: Ani těch nejhorších snů se není třeba obávat. Slouží mozku jako očistný filtr a pomáhají zpracovat, na co při všedním ruchu není čas nebo co nevědomky zatlačujeme mimo hranice přímého uvažování. U těhotných žen jde obvykle o nové pocity spojené s přicházejícím mateřstvím, o strach z porodních útrap a o obavy z možného poškození či postižení dítěte.

Lze se domnívat, že kromě vnitřních pnutí jsou zlé sny podporovány i fyzickým nepohodlím z nadváhy v posledních měsících před porodem. Pohyb, relaxace, vhodné masáže a lehká strava tak přispívají k příjemnějšímu spánku bez nočních můr.

Pokud dojde k tomu, že těhotnou ženu zlé sny začnou obtěžovat nebo ji zneklidňují, je na místě poradit se s psychologem či psychiatrem, kteří pravděpodobně nabídnou, že se sny je možné pracovat. Bývá smysluplné si je bezprostředně po probuzení zapsat - pokud tak neučiníme, rychle je zapomeneme. O samotě nebo s odborníkem můžeme nad obrazy ze snů přemýšlet a hledat v nich klíč k různým otazníkům ve svém životě.

Běžné těhotenské úzkosti i zlé sny pomáhají zpracovat také kvalitní předporodní kurzy.


Foto: Kristina Baudyšová

Snily jste v těhotenství?

Patřím k lidem, kterým se obvykle nic nezdá. To, že mi začaly přicházet sny, vlastně bylo jedním prvních příznaků těhotenství! Později jsem se dozvěděla, že takové sny mohou mít i hormonální původ, kdy tělo vlastně mozku posílá signály, že se něco děje. Později, když už jsem o těhotenství věděla, jsem mívala sny, že někam padám, a přitom jsem měla strach, že o dítě přijdu. Asi to byla snová podoba mých reálných strachů, snažila jsem totiž být hodně opatrná, abych dítě v pořádku donosila, což se mi taky naštěstí podařilo.

Lenka

V těhotenství jsem měla živé sny. Nejzvláštnější byly ty, v kterých ke mně přicházelo mé nenarozené dítě. Slyšela jsem ho mluvit i dýchat, cítila jsem jeho doteky, ale nikdy jsem neviděla jeho obličej! Přesto, když se pak syn narodil, jsem měla pocit, že ho dávno znám.

Veronika

Mně se v těhotenství opakovaně zdálo, že mě opustil můj muž. Jednou to byl tak živý sen, že jsem až mluvila ze spaní, a to byla úleva, když mě manžel probudil a společně jsme se tomu zasmáli.

Věra

Mým nejběžnějším snem, hlavně v prvním těhotenství, byl sen vyjadřující zřejmě obavy z mateřství. Podobný mi potvrdily i další známé. Moje verze byla ta, že miminko se mi už narodilo, ale bylo tak malinké, že nebylo moc vidět ani slyšet, a já se o něj zapomínala starat, takže když jsem ho nakonec našla, bylo už vyschlé, asi jako zvadlá kytka v květináči, známý to úkaz v mé domácnosti. Další sny, které si z těhotenství vybavuji, mě konfrontovaly s mými temnějšími stránkami podobným způsobem, jako to později dělaly děti. Třeba jsem se do té doby považovala za tolerantní a trpělivou, vůči stresu poměrně odolnou osobu, a realita pak byla poněkud odlišná!

Eliška

Mívala jsem sny, jak rodím. V jednom jsem snadno rodila jedno dítě za druhým, ale necítila jsem žádnou bolest. Jindy jsem rodila jen jedno dítě, ale cítila jsem se strašně a dítě ne a ne vyjít ven. Pak se to konečně podařilo, ale to mimino obrovské, mělo spoustu vlasů a dokonce i zuby, až jsem se ho bála. Když se mi pak narodila dcera, cítila jsem obrovskou úlevu. Dnes je jí už 11 let, ale ten příběh, jak se narodila vlasatá a zubatá, si pořád ráda poslechne!

Zdena

Sny - královská cesta do nevědomé mysli

Jako první se sny začal více vědecky zabývat zakladatel psychoanalýzy Sigmund Feud, který věřil, že nejdůležitějším úkolem snů je vyplnit nevědomá přání. Tento předpoklad paradoxně nevyvracejí ani sny úzkostné. Freudova teorie snu počítá se dvěma psychickými pochody - jeden tvoří korektní snové myšlenky, které mají stejnou hodnotu jako normální myšlení, a druhý s těmito myšlenkami nakládá krajně podivným způsobem, čehož následkem vzniká přetvořený zkreslený snový obraz, v němž se nám sen zjevuje.

Proč ale sen pracuje právě takto, proč najednou přání zahaluje? Podle Freuda je to proto, že každý z nás má i taková přání, za která by se styděl a proti kterým by se postavil náš cenzor - vědomá kontrola, morálka a etika, která by vzbudila naše kritické JÁ. Proto mívá sen pravděpodobně nejhlubší smysl právě tam, kde se zdá nejzmatenější.

Feud předpokládal, že sny nám umožňují nově zpracovat konfliktní materiál našeho života. Každý snový motiv nebo symbol, který se vynoří, je možno vztáhnout ke vzpomínkám, k životní a rodinné historii a k aktuální situaci snícího. To zároveň znamená, že stejný sen může mít pro jednoho člověka zcela jiný význam než pro druhého.

Chcete se dozvědět více? Článek nazvaný "Rozumíte svým snům" přinesl časopis Psychologie dnes v čísle 9/2008.

Více informací zde

Vyšlo v časopise Miminko 3/2009

Zpět na články

 

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Spolupráce s Českým rozhlasem

Časopis Děti a my

AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt