PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

V práci jako doma, doma jako v práci?

Americká socioložka a ředitelka Centra pro pracující rodiče při Kalifornské univerzitě Arlie Russell Hochschild při svých výzkumech zjistila, že pro mnoho současných Američanů je jejich pracoviště bližším a příjemnějším prostředím než vlastní domov. Každý pátý z pracovníků jistého velkého amerického koncernu na otázku, kde se cítí lépe, odpověděl, že na pracovišti. "Bylo to pro mne šokující zjištění," přiznala socioložka. "Měla jsem za to, že práce je práce, a domov prostě domov, že v práci se lidé snaží jednat co nejefektivněji a bez emocí, zatímco v rodinném kruhu se chovají a cítí uvolněně. Myslela jsem, že domov zůstává z hlediska obliby na prvním místě, ale zjevně přibývá lidí, pro které je tomu naopak."

Když firma předběhne domov

Mnoho lidí dnes pracuje extrémně dlouho. Ačkoliv přibývá možností, jak si pracovní dobu flexibilně upravit a ač díky stále častější klouzavé pracovní době zaměstnance v práci žádný šéf nehlídá, mnozí v ní setrvávají výrazně přesčas. Důvod? Je jim tam dobře. Lépe než doma. Jak je to možné?

Ukazuje se, že jde jak o otázku kompetencí, tak i atmosféry: "Když jsem se lidí ptala, zda se cítí kompetentnější doma, nebo v práci, odpovídali třeba: ´V práci jsem odborný pracovník a vím, že jsem ve svém oboru kvalifikován. Doma si ale často připadám jako diletant, když nevím, jak mám jednat se svým dospívajícím synem.´ Nebo: ´ V práci mám dobré vztahy s kolegy, ale doma nám to momentálně skřípe´." Pro mnoho lidí je domov místem, kde si nejsou jisti svou rolí nebo kde se cítí příliš zatěžováni či dokonce obtěžováni.

"Vypadá to absurdně, ale když celou věc prozkoumáme, mnohé pochopíme," tvrdí Arlie Russell Hochschild. "Na rozdíl od pracoviště doma člověku nikdo neradí. Neexistuje návod, jak se stát dobrým manželem. Nekonají se tam kurzy výchovy dětí. Když k tomu přičteme obrovský časový pres a únavu, když si uvědomíme, že vytížení pracanti nevědomky začínají doma po návratu z práce uplatňovat obdobné racionální a hierarchické uvažování, jaké znají z pracoviště, není divu, že to pak v soukromí nefunguje!"

Rodinné prostředí v sobě skrývá mnoho nepředvídatelného a iracionálního. Zároveň je ale třeba vztahům i organizování chodu domácnosti věnovat pozornost - stejně intenzivní jako úkolům v práci. Při nerovnováze napření sil nastává chaos a spory.

Ani doma to nejde bez kreativity a managementu

V práci za své nasazení dostáváme honorář, doma jsme motivováni výhradně vizí rodinné harmonie a prosperity. Vše je tedy otázkou hodnot: "Jeden z pravděpodobných důvodů současné krize rodinného života spočívá v tom, že lidé v práci odevzdávají veškerou svou tvůrčí energii a na budování domova už jim nezbývá potenciál. Tuto situaci mnozí pociťují jako velký konflikt mezi životem, jak by jej chtěli teoreticky vést, a životem, který prakticky vedou. Mnoho lidí by se chtělo pokusit o nastolení rovnováhy mezi prací a osobním životem, jenže nemohou najít způsob, jak na to. Tvrdí sice, že rodina je pro ně na prvním místě, ale ve skutečnosti se tak nechovají," popisuje situaci Arlie Russell Hochschild.

Co se v mládí naučíš…

V podobné pasti jako dospělí bývají dnes uvězněny i děti: "Škola, zájmové činnosti, mnoho hodin strávených ve školní družině - to všechno vede k tomu, že i děti už mají svůj čas přísně odměřený. Měli bychom více rozvažovat nad tím, zda v takovém časovém korzetu vůbec mají možnost poznat samy sebe, zda mají šanci zjistit, co jim dělá dobře a co je pro ně důležité, zda nejsou přímo předurčovány k tomu, aby jednou žili stejně rozporuplné životy, jako jejich rodiče," vyzývá socioložka.

Přehodnocování priorit v ČR

U nás sice Arlie Russell Hochschild žádný výzkum nedělala, zdejší každodenní zkušenost ovšem svědčí o tom, že vydatná pnutí mezi pracovním a soukromým životem dobře známe. Snad se ale blýská na lepší časy.

Rodinná politika je momentálně jednou z vládních priorit. V listopadu 2008 schválila vláda materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem nazvaný Prorodinný balíček, který obsahuje sedm různých opatření na podporu rodin s dětmi: "Cílem není pasivní podpora rodiny, ale vytváření vlídnějšího prostředí rodičům pro snadnější sladění pracovního a rodinného života. Zároveň balíčkem reagujeme na skutečnost, že na rozdíl od zahraničí u nás téměř neexistuje nabídka různých typů služeb péče o děti, "uvedl Petr Nečas. Kompletní prezentaci prorodinného balíčku lze najít na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Naše země hodlá věnovat problematice slaďování zvláštní pozornost i v průběhu svého předsednictví v radě EU. Sektorové priority předsednictví České republiky v Radě EU uvádějí, že váda si uvědomuje ekonomické potřeby společnosti, vnímá je ale jako integrální součást všech potřeb. V bezprostřední budoucnosti by se na rodiče mělo nahlížet nejen jako na pracovní sílu, která se aktuálně podílí na tvorbě ekonomického blahobytu, ale rovněž jako na tvůrce lidského kapitálu. "Péče o malé děti musí začít být vnímána jako plnohodnotná a společensky relevantní alternativa výdělečné činnosti," uvádí se v prioritách.

Potud dobrá předsevzetí. Nezbývá, než je začít uplatňovat v praxi.

Použité a doporučené zdroje:
Anja Krumpholz-Reichel: Vielen geht es bei der Arbeit besser als zu Hause, Psychologie Heute 3/2003
http://sociology.berkeley.edu/faculty/hochschild/
http://www.mpsv.cz/files/clanky/5898/komplet_balik.pdf
http://www.mpo.cz/dokument49357.html

Vyšlo v časopise Miminko 3/2008

Zpět na články

 

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Spolupráce s Českým rozhlasem

Časopis Děti a my

AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt