PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Problémy výchovy a zdraví souvisejí

Dítě může potkat jen málo horších věcí než dokonalí rodiče, praví s nadsázkou lidové úsloví. Proč? Protože nejlepší je ničitelem dobrého. A dobré bohatě stačí. Termínem "dost dobří rodiče" vybavil psychologii britský pediatr a psychiatr Donald Woods Winnicott. Jde o takovou formu rodičovství, která vytváří pro dítě bezpečné a podpůrné prostředí, v němž se dítě nebojí poznávat a zkoumat svět, zároveň ale není chráněno před běžnými problémy a stresy, přiměřenými jeho věku. Obtíže totiž k životu nerozlučně patří a naše úspěšnost nespočívá v tom, jak se jim umíme vyhýbat, nýbrž jak je umíme řešit. To platí i v rodičovství, tvrdí dětská lékařka Vladimíra Obdržálková z Uherského Hradiště, která se ve své praxi soustředí také na psychické a sociální podmínky důležité pro zdraví dětí. Pořádá speciální kurzy pro rodiče, na kterých se svými klienty hovoří právě i o nebezpečích příliš dokonalého rodičovství:

Rodiče prahnoucí po dokonalosti svým dětem paradoxně škodí. A tedy stačí, když jsme jen rodiče "dost dobří". Co si pod tím máme představit?

Nejdůležitější je, abychom byli rodiče bezpodmínečně milující. Tedy abychom přijímali sebe i děti bez podmínek. Takové, jací jsme a jaké jsou. Dítěti je třeba poskytovat pocit bezpečí svou fyzickou i duševní přítomností. A potřeby dítěte je třeba uspokojovat přiměřeně, tedy v souladu s uspokojováním potřeb jejich i našich vlastních. Dětské potřeby mají pochopitelně do určitého věku přednost, protože jsou tzv. neodkladné, ale když dítě povyroste, mělo by se postupně samo učit odkládat své uspokojení a brát ohledy na druhé. S tím souvisí potřeba rodičovské schopnosti vymezovat dítěti bezpečné hranice s přiměřeným poznáváním důsledků jeho činů. Zároveň bychom jako rodiče neměli zapomínat rozvíjet svou schopnost sebereflexe. Uvědomovat si svoje slabiny. Být schopni omluvy a odpouštění.

Podobná nesnadná témata zařazujete do kurzů předporodní či rodičovské přípravy, které pořádáte. Je o ně mezi rodiči zájem?

To bývá různé. Ti rodiče, kteří chtějí slyšet a chtějí se na rodičovství připravovat, obvykle zájem mají. Vždyť rodičem se člověk nestává automaticky s narozením dítěte, ale až postupně. Mnozí si u prvního dítěte vůbec nedokážou představit, co je v realitě čeká. Proto přípravu na rodičovství považuji za velmi důležitou, obzvláště pro rodiče, kteří chtějí o těchto věcech přemýšlet včas, aby třeba mohli některé principy začít aplikovat ještě v prenatálním období. Spoustu konkrétních situací však řešíme až následně po narození miminka. Teprve, když je dítě na světě, přichází obvykle nejvíce rodičovských nejistot a otázek. Rodiče by s nimi neměli zůstat sami. Nejen psychologové, ale právě i pediatři by dle mého názoru měli být v daleko větší míře rodičům k dispozici. Protože problémy těla a psychiky souvisejí.

Kurzy rodičovství jsou až výdobytkem moderní doby. Dřívější generace se teorií výchovy zdaleka tolik nezabývaly. Nakolik je nutné, aby dnešní rodiče o kvalitě svého snažení tolik přemýšleli?

Říká se, že každá doba má svoje děti. Ty dnešní jsou úplně jiné než byli kdysi jejich rodiče a prarodiče. Dnes většinou už z malých dětí vnímáme silné osobnosti. V poslední době jsem například s několika maminkami řešila případy, kdy novorozenci velice negativně a podrážděně reagovali na snahy matek uměle nastavit intervaly režimu kojení. Ano, již takto malé děti dávaly najevo, co chtějí. U starších dětí bývá pak reakce o to silnější, oč méně je přístup rodičů v souladu s jejich skutečnými potřebami. Patří sem už zmíněné láskyplné vedení, tak důsledné vymezování hranic. Samozřejmě, že i poněkud laxní rodičovský postoj "všichni to zvládli, zvládnu to taky" je možný, ale vystavujeme se tím několika rizikům: Možná neumožníme skutečný svobodný rozvoj dítěte a násilným směřováním či potlačováním určitých aspektů jeho osobnosti můžeme vytvořit veliký vnitřní tlak v jeho psychice, který se pak může projevit na jeho zdravotním stavu či v poruchách jeho chování. Možná také nevyužijeme možnosti seberozvoje a hledání cesty k sobě samým. Nejsme-li v souladu se sebou, nedivme se, pokud chybí našim dětem. A to ještě nemluvíme o tom, že v naší rodičovské roli nás významně ovlivňují modely a programy myšlení a chování, které jsme si přinesli ze svých kmenových rodin.

Chcete říci, že mnoho rodičů řeší zatížení z vlastního dětství, která mohou jejich výchovné postoje negativně ovlivňovat?

Je to tak. Proto je důležité a nadějné, pokud víme, že naše původní vklady nejsou trvalé a neměnné. Ty pozitivní můžeme dále upevňovat a rozvíjet a ty škodlivé můžeme zkusit přepsat či přestavět. Kdo v životě nepoznal lásku, soucit, něžnost, pocit bezpečí, ten neví, jak takové věci vypadají. Přesto je může v sobě zkusit najít, aby je mohl poskytnout svým dětem. A protože to někdy bývá složité a také doba, ve které žijeme je velmi složitá, je naprosto v pořádku, pokud rodiče v případě potřeby požádají o profesionální pomoc. Jak už jsem říkala, zdraví dětí bývá citlivým indikátorem situace a vztahů v rodině. Mnohdy stačí jen trochu porozumět tomu, co dítě svým chováním či svou nemocí dává najevo. Něco změníme, a nedobrý stav postupně odezní. Častěji situace takto jednoduchá samozřejmě není, a trvá déle, než věci rozkryjeme. Ale je důležité, že jsme se na cestu chápání věcí v souvislostech vydali. To samo o sobě přináší velkou úlevu a také naději, že zamotané klubko jednou rozmotáme.

MUDr. Vladimíra Obdržálková vystudovala pediatrii na LF MU v Brně. Po několika letech klinické praxe ve zdravotnických zařízeních měla v léčení potřebu uplatnit celostní pohled, a proto vystudovala Homeopatickou fakultu v Brně. Od roku 2001 se v rámci privátní praxe věnuje celostní medicíně a rodinnému poradenství. Coby matka pěti synů vedle odborných znalostní hojně využívá také svých osobních zkušeností.

Vyšlo v časopise Miminko 10 2010

Zpět na Z ordinace pediatra

 

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Spolupráce s Českým rozhlasem

Časopis Děti a my

AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt