PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Zvracení

O zvracení hovoříme, když dojde k návratu obsahu žaludku do jícnu nebo k vyvrhnutí pozřené stravy ven. U dětí dochází k tomuto jevu poměrně často. Na otázky týkající se zvracení odpovídá Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc. z Pediatrické kliniky 1. LF UK a IPVZ při Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze:

K odcházení žaludečního obsahu ústy dochází nejčastěji u nejmenších dětí. V těchto případech hovoříme nejčastěji o "blinkání". Jde o specifický název pro zvracení miminek?

Spisovný i odborně správný termín je zvracení. "Blinkání" či "ublinkávání" je slang.

Je rozdíl v náchylnosti k blinkání u kojených a nekojených dětí?

Náchylnost k blinkání je dána spíše stylem pití a technikou krmení než rozdílem mezi mléky.

Je možnost odříhnutí stejně důležitá pro všechny děti?

Odříhnutí po a během pití je důležité hlavně u dětí, jež hltavě pijí z lahve a polykají při tom hodně vzduchu.

Jak mají být miminka ukládána do postýlky, aby jejich poloha byla prevencí vdechnutí žaludečního obsahu?

Hlava by měla spočívat o trochu výše než žaludek a dítě by mělo ležet na boku. Výzkumy uveřejněné v letošním roce ukazují, že žaludek se lépe vyprazdňuje, leží-li dítě první hodinu po krmení na pravém boku a druhou hodinu po krmení na levém boku. KOJENEC NIKDY NESMÍ BÝT BEZ DOZORU ZANECHÁN V POLOZE NA BŘIŠE!

Jaké jsou nejčastější příčiny zvracení u menších dětí (batolat a předškoláků)?

Obvykle jde o dietní chybu či o zánět zažívacího traktu.

Jakým způsobem lze obtíže mírnit a na co je třeba dát pozor?

Podáváme tekutiny, nejlépe velmi chladné minerální vody s vysokým obsahem solí, po malých množstvích (polévkové lžíce). Nenutíme dítě do jídla.

Jaký je váš názor na podávání odvarů z bylin, popř. na další možnosti alternativní léčby?

Z přírodních látek má nepochybný efekt proti zvracení zázvor. Je obsažen v některých přípravcích v prášku pro přípravu roztoku pro zavodnění při ztrátách tekutin. Na tento i další nápoje na bylinné bázi se lze doptat v lékárnách.

Jak odlišíme zvracení z pouhé akutní nevolnosti od projevu možné vážné nemoci?

U novorozenců a kojenců do dvou měsíců věku vyžaduje pozornost opakované zvracení obloukem po každém jídle. Lékaře vyhledáme vždy, je-li ve zvratcích krev. U větších dětí je třeba věnovat pozornost rannímu zvracení bez nevolnosti a zvracení s bolestí hlavy a jinými nervovými příznaky, např. poruchami vidění. Dále je třeba vyhledat lékaře při zvracení a bolesti břicha, zvláště má-li dítě současně horečku.

Které z vážnějších (jednorázových i chronických) nemocí mají zvracení mezi svými příznaky?

Jde zejména o akutní záněty nitrobřišních orgánů ("slepé střevo", slinivka břišní, pobřišnice), o záněty mozku a jeho obalů a o otravy.

Někdy se zvracení stává pouhým zlozvykem, jímž dítě na sebe z nějakého důvodu upozorňuje. Co tento zlozvyk způsobuje a co jej pomáhá odstranit?

Dítě se zvracením může bránit něčemu, co mu vadí. Typické je třeba ranní zvracení před odchodem do mateřské školy, zvracení při nucení k neoblíbenému jídlu, při neurovnané situaci v rodině, problémech ve škole apod. Je třeba pátrat po tom, proti čemu dítě protestuje, a snažit se to odstranit. Někdy je třeba pomoci psychologa, a to nejen pro dítě, nýbrž i pro jeho okolí.

Vyšlo v časopise Miminko 10/2008

Zpět na Z ordinace pediatra

 

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Spolupráce s Českým rozhlasem

Časopis Děti a my

AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt