PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Porod: Nemyslet na bolest, nýbrž na práci!

Není bez zajímavosti, že spojení "porodní bolesti" zdaleka nenajdeme ve všech jazycích. Častěji se hovoří o "porodní práci". Je to na první pohled optimističtější a především podpůrnější pro budoucí maminky. Přesto se ženy právě kvůli bolestivosti kontrakcí porodu obávají.

Co pomáhá případné obavy z bolesti odstranit?

1. Porozumět jí

Ano, porod s sebou nese bolest, ta se ale od každé jiné - průvodního jevu patologií - liší. Jde o nedílnou součást otvírání porodních cest. Bolest při porodu má jasný pozitivní důvod. Kromě toho existuje celá řada opatření a prostředků, které ji pomáhají mírnit, a to zdaleka nejen medicínských: K nejefektivnějším patří změny polohy a průběžná pohyblivost, dýchání a relaxace, působení teplé vody (koupel či sprcha), masáže a doteky, aromaterapie, homeopatie či akupunktura. Více lze nalézt v průvodci "Zdravé těhotenství, přirozený porod" od Ingeborg Stadelmannové (vydalo nakladatelství One Woman Press).

2. Vidět ji jako předzvěst radosti

Inspirací jsou nejen pozitivní příběhy žen, které na porod zpětně rády vzpomínají jako na mimořádný a posilující zážitek. K dispozici jsou i dokumentární filmy, ať už zahraniční (např. Orgasmický porod, Rodit a být porozen, Porod v holandské porodnici, Vlastní silou, Porod volba a výzva), nebo české (Porod doma od Jany Doležalové, Porodní plán od Gabriely Kontra a Kateřiny Kačerovské). Všechny tyto filmy představují porod jako naplňující radost. Ujišťují, že jde o normální součást života, nikoliv o nebezpečnou nemoc či operací. Přibližují emocionální náboj a obrovskou sílu žen, které přivádějí na svět nový život. Některé filmy je možno ke zhlédnutí objednat v Unii porodních asistentek na www.unipa.cz

3. Hledat spojence

"Kdyby byla dula lékem, bylo by neetické ho rodícím ženám nenabídnout." Ano, citlivý doprovod k porodu představuje při zacházení s bolestí výraznou pomoc. To stejné platí i o doprovodu citlivé porodní asistentky nebo lékařů. Pro dobré zvládnutí porodu je velmi důležité celkové klidné a podpůrné prostředí za přítomnosti zdravotníků či zástupců soukromého doprovodu, jimž žena důvěřuje a kteří nenarušují její intimitu. Více na http://www.duly.eu/ nebo http://www.mojedula.cz/.

4. Připravit se na ni - třeba i s pomocí porodního plánu

Štěstí přeje připraveným. Do určité míry to jistě platí i o porodu. Součástí příprav, které zahrnují i přípravu na porodní bolesti, je tzv. porodní plán. Jde o rodičkou sestavený dokument, který vyjadřuje její souhlas či nesouhlas se zdravotnickými úkony před i během porodu a další důležitá přání v jednotlivých fázích porodu. Samostatnou část tvoří požadavky ohledně péče o miminko po porodu i po celou dobu pobytu v porodnici.

Příklady:

  • Nepřeji si pokud možno epidurální analgézii.
  • Během porodu chci mít možnost pohybu. Ráda bych zůstala mobilní i během snímání kontrakcí na CTG.
  • Nepřeji si epiziotomii (nastřižení hráze), zvláště pokud bude hrozit jen malá trhlinka.
  • Po porodu si nepřeji odloučení od svého miminka, ani kvůli lékařským vyšetřením. Všechna nechť proběhnou v mé těsné blízkosti.
  • Nepřeji si, aby mé dítě dostalo v porodnici dudlík nebo bylo dokrmováno z lahvičky.

Jestliže máte nějaká zvláštní přání týkající se např. vašeho náboženství, měli by je do porodního plánu rovněž připojit. Nesmí chybět jméno rodičky, její datum narození, podpis a datum platnosti. Rozsah by neměl překročit 1 stranu textu. Vybírejte takovou porodnici, kde vaše přání nepřekážejí! Více na www.normalniporod.cz

Buďte realistické! Jakékoliv upnutí k porodnímu plánu a konkrétním představám o průběhu porodu není vzhledem k možným komplikacím na místě. Věci mohou být jinak než si představujete. Jistá míra flexibility je při každém porodu nevyhnutelná. Zůstaňte otevřené tomu, co přijde - i to napomůže vašemu uvolnění a tím lepšímu zvládnutí porodních bolestí.

Vyšlo v časopise Rodiče 5/2011

Zpět na překlady

 

Blog Evy Labusové

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Hovory o vztazích v ČRo 6

Časopis Děti a myAZ RODINA.cz
– informační portál
(nejen) pro rodiče
AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt