PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Rodičovství a astrologické poradenství

Astrologie patří k vyhledávaným poradenským metodám. Četní lidé se k ní - byť často potají - obracejí, aby pátrali po interpretaci svého horoskopu a řešili své vztahy, profesi či zdraví. Přibývá i těch, kteří chtějí astrologických poznatků využít pro kvalifikovanější rodičovství. Na otázky související s možnostmi takového poradenství odpovídá astrolog Antonín Baudyš mladší:

PŘED PORODEM

Rodičovský zájem o astrologii někdy přichází dřív než samo dítě. Příkladem je situace, kdy žena nemůže otěhotnět. Nakolik je možno využít astrologie pro určení doby optimální pro početí?

Jako dříve bylo výjimkou pokud žena neotěhotněla, dnes se stává výjimkou, pokud počne a porodí bez komplikací. To, na co se ptáte, souvisí s jednoduchým, ale o to překvapivějším objevem. Publikoval jej poprvé v roce 1954 dosud žijící slovenský lékař MUDr. Eugen Jonáš. O ovulaci je známo, že k ní dochází v časové souslednosti s pohybem Měsíce kolem Země. V těle ženy však dochází k ještě jednomu procesu, který se svými důsledky ovulaci podobá. Připravenost těla každé ženy na přijetí spermie totiž nastává při určitém postavení Měsíce a Slunce. Konkrétně, když se Slunce a Měsíc na nebi postaví ve stejné úhlové vzdálenosti od sebe, v jaké Slunce a Měsíc stály i při narození ženy. Tato situace se opakuje znovu každý měsíc, a dává tedy během roku dvanáct příležitostí k otěhotnění. Tento "kalendář možných početí" má ale význam nejen kvůli otěhotnění jako takovému. Děti z něj počaté mívají klidnější těhotenství, porod obsahuje méně komplikací a děti bývají po narození zdravé. Dokazují to lidé, kteří se narodili v šedesátých letech právě na základě spolupráce s MUDr. Jonášem. Ten svůj poznatek v 60. letech rozvinul do sítě celosvětově fungujících středisek s mnoha pomocníky, zapojenými do výpočtů. Jenže po okupaci v roce 1968 se v ČR tato výzkumná činnost zakázala, ukončila a Jonášova metoda upadla v zapomnění.

Tato metoda ale nejspíš stejně není univerzálně použitelná…

Ano, vyhovuje především lidem, kteří se celkově orientují na přirozený způsob života. Nepracuje s žádnými léky či preparáty, využívá pouze vlastností času. Nejde také o metodu samospasitelnou. Existuje celá řada psychických bariér vůči otěhotnění a ty si zaslouží, aby byly dříve, než je kalendář početí aplikován, zpracovány terapeuticky. Navíc metoda skrývá i jednu komplikaci: ve chvíli, kdy se Měsíc dostane do stejného úhlu se Sluncem, nesmí v úhlech 0°, 90° a 180° vůči Měsíci stát planety Mars, Saturn, Uran, Neptun, Pluto a Černá Luna. V takovém případě totiž k otěhotnění sice dojde, ale kalendář početí nesplňuje záruky klidného těhotenství, úspěšného porodu ani zdraví dítěte. Tyto záruky se s kalendářem početí nabízejí, pokud je Měsíc z hlediska úhlových vzdáleností k ostatní planetám čistý. Takto čistý bývá šest až deset termínů v roce, zatímco počet nepoužitelných termínů se pohybuje ročně mezi dvěma a čtyřmi.

Nakolik astrologie skýtá možnosti pro skutečnou léčbu neplodnosti?

Praxe ukazuje, že zhruba čtyři případy neplodnosti z pěti připadají na psychické zábrany ženy a pouze jeden případ z pěti zahrnuje fyziologické změny v ženském organismu či na straně muže a jeho spermií. Za této situace existuje velký prostor pro to, aby žena ovlivnila mnoho tím, že nahlédne do své psychiky jinak než běžnou introspekcí. Zpracování toho, co horoskop ukáže, je posléze zapotřebí dokončit s psychoterapeutem, např. v rámci rodinných konstelací. Podvědomých "programů", které vedou k neplodnosti, může být, jak už jsem řekl, celá řada. Vídám například strach ženy, že se mateřstvím stane podobnou své matce. Ženám také někdy vzniká blok vůči otěhotnění skrze strach ze závislosti na partnerovi během mateřské dovolené. Jde o strach ze ztráty svobody a nevratnosti procesu, jakým je narození dítěte. Dneska můžete vrátit nebo reklamovat úplně všechno, včetně manžela. Vlastní dítě ale nemáte komu vrátit. Porod a čas strávený s miminkem představuje v životě dnešních žen objektivně velkou výzvu. Ve chvíli, kdy astrolog konkrétní obavy či zábrany ženy pojmenuje, může žena vůči nim zaujmout odstup a blokující program se může začít pomalu rozpadat.

Lze díky astrologii nějak pracovat s předurčením pohlaví dítěte?

Kupodivu ano. A je to velmi zajímavý doklad toho, jak je vesmír inteligentní. Funguje to, pokud k otěhotnění dojde během 48 hodin před stejnou fází postavení Slunce a Měsíce, kdy se narodila žena. Pohlaví dítěte se pak dá předem určit podle toho, zda se Měsíc právě nachází ve znamení mužském nebo ženském. Mužská znamení jsou Beran, Blíženci, Lev, Váhy, Střelec a Vodnář, ženská znamení Býk, Rak, Panna, Štír, Kozoroh a Ryby. Každým znamením Luna na nebi putuje dva a půl dne. Velká část žen dostává v daném časovém intervalu podvědomě chuť se milovat. I mé ženě se podařilo mne v takovém okamžiku mírně řečeno zmermomocnit. A to jsme ani jeden netušili, že právě probíhají ony dva dny její soli-lunární fáze. Přišla do jiného stavu a ve zdraví porodila silné dítě, přestože jsme se o to předtím dva roky snažili bez výsledku…

PO PORODU

Na svém blogu Týdeníku Respekt jste uvedl, že když se rodil váš syn, s postupujícím časem jste sledoval proměňování jeho horoskopu. Viděl jste, jak se protahováním svého příchodu na svět vzdaluje od dobrých hvězdných konstelací, aby se přiblížil k těm horším, předznamenávajícím obtížnější život. Opravdu to je tak jednoznačné?

Dnes se za tenhle svůj přístup trochu stydím. Ukázalo se, že ve vztahu k vlastnímu dítěti člověk někdy poněkud ztrácí nadhled. Dva týdny před porodem jsem opravdu stresoval svou ženu Kristinu i miminko v bříšku poznámkami, kdy je rodit lepší, a kdy ne. Naše miminko ale nerozumělo tomu, co se po něm chce, aby se nenarodilo špatně. Přes bříško se nás zřejmě ptalo: "Copak není dobře, že se prostě narodím?" A nakonec se preventivně nechtělo narodit vůbec. Nedivím se mu, sám jsem kdysi také nechtěl na svět a moje žena jakbysmet. Když se náš Eliáš nakonec přece jen začal klubat ven, věděl jsem, že je-li narozený právě z této chvíle, bude mít vůči druhým lidem velmi plachou povahu a s mnohým se před nimi bude skrývat. Uvnitř mne se prala radost z jeho příchodu s určitým steskem, že si náš chlapíček svým časem narození dobrovolně mnoho odepřel.

Co všechno zkušenému astrologovi prozradí přesný čas narození?

Přesný čas narození říká všechno důležité o tom, jak bude fungovat povaha dítěte. Jak se v závislosti na povaze zformuje jeho soukromý a vnější život. Horoskop dítěte paradoxně vypovídá i o budoucích dějích, jako je profese, bydlení, zdraví, partnerství. Z horoskopu malého dítěte jsou patrné informace o jeho budoucích dětech. Jde však pouze o informace vysoké pravděpodobnosti, nikoliv o definitivní věc. Pozorností, trpělivostí a způsobem volby se dá mnohé přenastavit.

Lze dítěti jeho přirozenou konstelaci, k níž by došlo přirozeným porodem, změnit plánovaným císařským řezem v přesně určenou hodinu?

Toto je velice sporná otázka. Úcta vůči osudu by nám měla bránit dělat jakékoliv manipulace s časem narození. Jiná situace nastává, pokud lékař ze zdravotních důvodů rodičům doporučí císařský řez a umožní, aby si vybrali, kdy chtějí, aby se miminko narodilo. Někteří rodiče se v takovém případě opravdu přijdou poradit s astrologem. Pokud řeknou, že si přejí, abych se nad horoskopem dítěte předem zamyslel, beru to tak, že se v tu chvíli stávám součástí životního plánu miminka. Snažím se vybrat ten nejlepší den a čas, jaký mohu.

Je práce s horoskopy dětí složitější než s horoskopy dospělých?

Opak je pravdou. Na děti se lze psychicky napojit snáze než na dospělé. Přístup dítěte astrologovi nekomplikuje práci tak, jako tomu bývá u dospělého člověka. Mám na mysli všechny ty problematické nánosy, které si dospělí často dokázali vyrobit a které na mne přes jejich horoskop svítí. Zpracovávání horoskopu miminka dává astrologovi možnost předem ošetřit místa vývoje a výchovy miminka, která rodiče mívají tendenci nepostřehnout či podcenit. Tím, že rodiče upozorním, co dítěti ubližuje, čím by se s ním mohli zbytečně odcizit a podobně, mohu napomoci tomu, aby rodina byla spokojená a soudržná a aby dítě pokud možno vyrůstalo bez traumat. U dospělého člověka astrolog chtě nechtě naráží na četné programy, traumata a obranné valy a cokoliv měnit už je mnohem těžší.

Jakým způsobem by rodiče měli s astrologem spolupracovat?

Rodiče pochopitelně chtějí pro své dítě to nejlepší. Než se ovšem nějakému astrologovi svěří, mohou si jej trochu prověřit. Udělají dobře, pokud si nejdříve vyžádají nějakou ukázku jeho dřívější práce. Aby nekupovali zajíce v pytli, aby nedostali jen nějaký suchý text nebo nic neříkající popis. Většina astrologů si nahrávky či texty horoskopů archivuje, i kvůli riziku pozdější reklamace ze strany klienta. Neměl by být problém od nich toto předem získat a udělat si představu, jestli takový produkt stojí za objednávku. Za druhé by rodiče měli astrologa upozornit, že chtějí přímo informace o zranitelných místech a obavách dítěte. O jeho sebevědomí a nadání. Zkrátka informace, jichž lze při výchově bezprostředně využít ve prospěch dítěte. A za třetí je žádoucí a vlastně i slušné, aby rodiče astrologovi poskytli po přečtení či vyposlechnutí horoskopu zpětnou vazbu. Ošetří se tím možná nedorozumění a i pro astrologa to je užitečné. Chtěl bych zdůraznit, že je velmi důležité pochopit, s čím náš malý človíček přišel na svět a jaká je jeho přirozenost. Rodič potomka často upravuje k obrazu svému, a ne vždy se to u dítěte setká s úspěchem či vděkem. Pokud nás nebude překvapovat nebo dokonce pobuřovat to, jak se děťátko chová, můžeme si ušetřit spoustu nervů. Ostatně se domnívám, že i veškeré případy týrání dětí vyplývají z toho, že rodiče nepochopili, kdo jejich děti vlastně jsou. Dobrý horoskop dítěte je - hodně zjednodušeně řečeno - jako návod na ovládání přístroje. Ono to sice nějak jde i bez návodu, bývá to ale cesta způsobem pokus omyl. Dětství je jedinečné a to, co jako rodiče nezvládneme, děti v pozdějším věku namáhavě dohánějí.

Kde byste spatřoval největší rizika nekompetentního zacházení s astrologickým "rodičovským" poradenstvím, ať už ze strany astrologa, nebo rodičů?

Při zpracovávání horoskopu dítěte je výhodou, pokud astrolog sám vychovává nebo v minulosti vychoval děti. Dává mu to určitý nadhled vůči nedostatkům, které se v horoskopu každého miminka přirozeně vyskytují. Je bohužel poměrně snadné nasázet mezi rodiče a jejich dítě překážky, nedůvěru nebo pochybnosti, např. v podobě kritiky vyřčené na adresu dítěte a jeho vlastností. Je také dobré, pokud sám cítí určitou lásku ke svým vlastním rodičům. Horoskopy dětí se mu pak lépe otevírají.

Antonín Baudyš ml. (1972) studoval teologii ve Fribourgu, filozofii v Mnichově a religionistiku v Praze. Poradenské astrologii se věnuje dvanáct let, deset let astrologii vyučoval společně se svým otcem Antonínem Baudyšem st., s ing. Stříbným a ing. Bohuslavem. Založil a spravuje astrologický server astrolab.cz, pořádá každoročně astrologickou konferenci Den s českou astrologií. S manželkou Kristinou (1979) jsou velkými příznivci alternativních terapií. Vychovávají společně syny Nikyho a Eliáše. Antonín si váží každé aktivity, která ze života odstraňuje utrpení, ať už je to sport, studium, umění nebo esoterika.

Více informací:
http://www.kalendar-poceti.cz:80/
http://www.evalabusova.cz/rozhovory/baudys_antonin_senior.php

Vyšlo v časopise Miminko 9 a 10/2008

Zpět na seznam rozhovorů

 

Blog Evy Labusové

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Hovory o vztazích v ČRo 6

Časopis Děti a myAZ RODINA.cz
– informační portál
(nejen) pro rodiče
AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt