PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Pomoc pro sólo rodiče
Rozhovor s Halkou Jaklovou z o.s. Aperio - Společnosti pro zdravé rodičovství:

Unést tu tíhu je někdy těžké

Všichni známe ve svém okolí osamělou maminku nebo tatínka, kteří se bez pomoci druhého partnera starají o dítě či děti. Nemají to lehké. Zvládnout péči o rodinu a k tomu se ještě starat o obživu bývá téměř nezvládnutelný úkol, zvlášť když zaměstnavatelé prozatím neoplývají ochotou vycházet vstříc. Společnost APERIO nyní nabízí sólo rodičům pomocnou ruku v podobě nového projektu nazvaného výstižně "Sólo rodiče a práce". Projekt je podpořený v rámci Evropského roku boje proti chudobě - vzhledem k tomu, že sólo rodiče patří do skupiny obyvatel nejvíce chudobou ohrožených. Projekt vede právnička Halka Jaklová, která má s osamělým rodičovstvím osobní zkušenost.


Záběr ze seminářů o.s. Aperio - foto archiv

Kolik osamělých rodičů, v ČR v současnosti žije?

Nemám k dispozici aktuální data, ale data z posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 podle Studie VÚPSV z roku 2009 Neúplné rodiny v ČR a ve vybraných evropských zemích hovoří o cca 22% rodin samoživitelů z celkového počtu všech rodin s dětmi do 18 let věku, nebo také o 341 tisících neúplných domácností se závislými dětmi.

Sólo rodičů stále přibývá. Jaké pro to máte vysvětlení?

Naše společnost se čím dál tím víc individualizuje. Svoboda a štěstí jednotlivce jsou nejvíc vyzdvihovanými hodnotami. To zahrnuje riziko omezení svobod ostatních lidí. Je velmi těžké najít správnou míru svobody pro všechny. Stalo se běžným, že partneři ve vztahu nějak nespokojení mohou z něho kdykoliv odejít a hledat své štěstí jinde, a to bez ohledu na to, že svým rozhodnutím omezí právo dětí na oba rodiče či práva prarodičů stýkat se s vnoučaty. K současné situaci dle mého názoru přispívá i to, že mizí i základní zajišťovací funkce rodiny jako ekonomického garanta pro výživu a výchovu dětí. Děti s jedním rodičem už nemají problém s přežitím, jako tomu bylo v minulosti nebo stále ještě je v jiných částech světa. Budou sice s velkou pravděpodobností chudší, ale nemusí nutně živořit. Společnost je začíná považovat za normu.

Dříve pro sociálně znevýhodněné rodiče, resp. osamělé matky, existovala tzv. "záchranná síť". Nakolik něco podobného funguje dnes?

Navzdory všeobecnému přesvědčení, že sólo rodiče zajišťují své potomky ze sociálních dávek, tomu tak není. Neúplné rodiny v současnosti nejsou v sociálním systému skoro nijak zvýhodněny. Mají pouze nárok na o 5 % vyšší sociální příplatek, což znamená sotva několik desetikorun měsíčně navíc. Ještě mohou o sedm dní déle pobírat podporu při ošetřování nemocného dítěte. Co se týká přídavků nebo např. daňových a jiných úlev, nijak zvýhodněni nejsou.

Na pracovním trhu se ale osamělí rodiče, a zvláště ženy, perou s mnoha znevýhodněními. Která jsou ta nejčastější?

V první řadě jsou to překážky společné pro ženy, tedy nižší platové ohodnocení vzhledem k mužům a diskriminace při přijímání do zaměstnání a v kariérním postupu z důvodu péče nebo potenciální péče o děti. Dále jde o překážky, kterým jsou vystaveny ženy-matky, jako např. o nedostatek míst s flexibilními pracovními režimy a zkrácených úvazků. Přítomnost dětí v domácnosti částečně nebo úplně omezuje čas, jež by žena mohla mít k dispozici pro svou pracovní aktivitu. Její zaměstnání pak závisí na dostupnosti hlídacích služeb. A těch je především pro věkovou skupinu od jednoho do tří let katastrofální nedostatek. Ale stejně tak i u předškolních dětí, v současné době nabídka služeb mateřských škol zdaleka nepokrývá poptávku. V případě sólo rodičů jsou výše uvedené problémy ještě akcentovány faktem, že často nesou plnou zodpovědnost jak za ekonomické zajištění rodiny, tak za péči o děti, a nemohou se o své povinnosti s nikým podělit.

Nový projekt APERIA nazvaný "Sólo rodiče a práce" chce situaci osamělých rodičů změnit v tom smyslu, že jim poskytne informace a dovednosti, které jim vstup nebo návrat do zaměstnání usnadní. Co všechno chcete nabídnout?

Už letos na podzim nabídneme bezplatné interaktivní semináře ušité na míru právě sólo rodičům. Budou si moci vybrat ze dvou forem vzdělávání. Buď absolvovat tzv. webinář, což je dvouhodinový seminář on-line po internetu, nebo klasický dvoudenní seminář pořádaný v Praze. Webináře budou probíhat v červnu, říjnu a listopadu. Dvoudenní semináře v září, říjnu a listopadu. Již dnes je možné se na ně přihlásit na webových stránkách www.aperio.cz.

Co konkrétního se účastníci a účastnice naučí?

Získají především znalosti a dovednosti z oblasti personalistiky. Dozví se, kde a jak hledat práci, jak komunikovat s potenciálním zaměstnavatelem, jak se připravit na přijímací pohovor. Ten si také budou moci vyzkoušet nanečisto s personalisty z praxe. Odnesou si ze semináře svůj aktualizovaný životopis, individuální plán návratu do práce, informace o rekvalifikačních kurzech a další důležité informace. Součástí bude práce s psychology na témata podpory sebevědomí, time-managementu a možností, jak zvládat stres, včetně přístupu k dětem v souvislosti s nástupem do práce. V neposlední řadě se dozvědí praktické informace z právní oblasti týkající se např. pracovních smluv a podmínek, možností flexibilních pracovních režimů, dávek atd. Semináře povedou zkušení lektoři a lektorky, kteří již v minulosti se sólo rodiči pracovali.

Jaké předpoklady musí zájemkyně nebo i zájemci o vaše kurzy splnit, aby do nich mohly být přijaty/i?

Podmínky pro účast na seminářích nejsou nijak striktní. Semináře i webináře jsou určené rodičům vychovávajícím své děti bez partnera/ky, kteří jsou nezaměstnaní nebo nemají pravidelný příjem z práce či z podnikání. Důležitý je zájem o vstup nebo návrat do práce.

Týká se nabídka i mimopražských rodičů?

Ano, rádi bychom, aby se zúčastnilo co nejvíce rodičů z celé republiky. I když semináře pořádáme v Praze, snažíme se je zpřístupnit všem tím, že poskytneme mimopražským účastníkům ubytování a stravu zdarma. Pro děti všech účastníků máme zajištěné bezplatné hlídání s programem, které bude probíhat v místě konání seminářů na Toulcově dvoře. Děti se budou moci ve dvoře potěšit se zvířaty, pohrát si na hřišti, nebo shlédnout divadelní představení.

Máte nějakou zpětnou vazbu z minulých souvisejících aktivit?

Aperio pracuje se sólo rodiči již několik let. V minulém roce jsme nabízeli podobné služby v rámci projektu "Samy mámy". Na seminářích jsme proškolili 48 maminek, které nám pak poskytly stoprocentně pozitivní zpětnou vazbu. Jedenáct z nich si do tří měsíců po skončení programu nalezlo práci. Další konstatují, že je program tzv. "nakopl" do procesu hledání. Nejvíce na závěr ocenily podpořené sebevědomí a možnost praktického nácviku přijímacího procesu do zaměstnání.

Na našich webových stránkách také proběhla anketa k problémům a potřebám sólo rodičů. Z odpovědí 103 sólo rodičů mj. vyplynulo, že největšími problémy je nedostatek dostupných služeb péče o děti předškolního věku, nemocnost dětí a předsudky zaměstnavatelů týkající se žen - matek, těch osamělých zvláště.

Vy máte s osamělým rodičovstvím osobní zkušenost. Co považujete za nejobtížnější okolnost takové situace?

Za nejobtížnější považuji nezastupitelnost v rodičovské roli, a to jak v ekonomickém smyslu, tak ve faktické péči o děti a v rozhodování o výchově či praktických záležitostech. Sólo rodič musí zvládnout všechno sám. Unést tu tíhu je někdy moc těžké. Někteří mají podporu širší rodiny, ale existují i takoví, kteří jsou opravdu úplně sami, a musejí vše skloubit. To naštěstí není můj případ, mám podporu svých rodičů a o děti se starám s jejich otcem ve střídavé péči, takže mám i čas, který můžu věnovat své práci. Navíc už šest let pracuji ve společnosti Aperio, kde jsem vždy měla a mám možnost flexibilní pracovní doby i práce z domova, např. v případě nemoci dětí. To mi v mé situaci výrazně pomáhá. Flexibilní možnosti práce mají samozřejmě i svá úskalí, jako je hůře ohraničitelná pracovní doba nebo nutnost odevzdat práci na termín za všech okolností. Přesto je pro mne práce v neziskové organizaci velkou výhrou. Pracujeme tam všichni ve flexibilním režimu a vycházíme si vzájemně vstříc. V tomto směru se komerční firmy většinou mají od neziskovek co učit.


Halka Jaklová se syny, foro archiv Halky Jaklové

Box 1:

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství je občanské sdružení, které se orientuje na podporu informované volby, osobní zodpovědnosti a aktivního přístupu k rodičovství a mateřství. Více informací ZDE

Box 2:

Zkušenosti účastnic seminářů o.s. Aperio zaměřených na návrat do zaměstnání:
"Pohovory s odborníky odbouraly spoustu mých strachů, teď vše vypadá reálněji."
"Dalo mi to hlavně motivaci a díky načerpání sil jsem pak nepropadala beznaději, po dvou měsících jsem uspěla a mám práci, která mě baví."
"Pomohlo mi setkání se ženami, které mají často podobné problémy jako já."

Psáno pro časopis Rodiče

Zpět na seznam rozhovorů

 

Blog Evy Labusové

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Hovory o vztazích v ČRo 6

Časopis Děti a myAZ RODINA.cz
– informační portál
(nejen) pro rodiče
AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt