PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Rodičem bez traumat

Iveta Kučerová je zakladatelka projektu pro zdravé ženství a přirozené početí Živá radost. V září 2014 pořádá seminář švýcarského lektora Andre Jacometa (více na http://www.andrejacomet.ch) o tom, jak je možné podpořit odolnost dětí vůči stresu a traumatu v těhotenství, při porodu a krátce po něm. Seminář se uskuteční 17. září 2014 v Praze. Více o semináři i o další Ivetině práci najdete v následujícím rozhovoru:

Iveto, můžete na úvod čtenářkám Rodičů krátce představit sebe a svůj projekt Živá radost? Co jsou Vaše klíčová témata?

Především jsem žena, která má zkušenost s volbou mít, či nemít dítě, tedy stát se nebo nestát se matkou po čtyřicítce. Při hledání odpovědi na to, co můžu, mám a nemůžu , jsem si uvědomila, pod jak velkým tlakem biologických hodin, rodinných vzorců, společenských přesvědčení, médií a farmaceutických společností jsme a jak snadno se lze se v přemítání na tohle téma zacyklit i ztratit. Devět let jsem působila na Klinice dětské onkologie FN Motol jako koordinátorka motivačních programů pro vážně nemocné děti a jejich rodiče. Domnívám se, že tohle období bylo jedním z hlavních impulsů pro zablokování mé touhy po dítěti. Tak se nakonec realizuji jinak - stala jsem se lektorkou kurzů pro ženy, pro obnovu jejich přirozených instinktů a životní síly a založila jsem obecně prospěšný projekt Živá radost, který nabízí program pro přirozenou a vědomou cestu k ženství a k rodičovství

Projekt Živá radost zaštiťujete, ale jistě jej nevytváříte sama?

Oslovila jsem přední české i zahraniční osobnosti - odborníky z různých oborů - MUDr. Chválu, MUDr. Hnízdila, Jiřinu Prekopovou, Michela Odenta, Elenu Tonetti, Alana Lowena a další. A také rodiče i bezdětné. Na webu www.zivaradost.cz zprostředkovávám jejich názory a vhledy formou článků, rozhovorů a tipů na semináře. Sama jsem absolvovala mnoho kurzů a seznámila se s různými metodami sebeuvědomění, cvičení i léčení. V současnosti s týmem spolupracovníků vytváříme novou podobu webu a proměňujeme ho v rozcestník pro sdílení zkušeností, důležitých informací a kontaktů na téma příprava na početí a rodičovství. Pod záštitou psychogynekoložky MUDr. Heleny Máslové probíhají pravidelně odborné konference a semináře, letos v dubnu na příklad v Centru komplexní péče Dobřichovice na téma Mít, či nemít dítě?

Na září 2014 plánujete seminář nazvaný "Rodiče bez traumat" se Švýcarem Andre Jacometem, který do České republiky už několik let jezdí léčit traumatizované pacienty a také své zkušenosti sdílí se zdejšími odborníky. Jeho pohled na zacházení s traumatem je ovšem v mnohém netypický. Můžete nastínit, čím?

Andre Jacomet je vynikající praktik metody Somatic Experiencing podle Petera Levina., V češtině se o více o její podstatě můžeme dočíst v Levinově knize Probouzení tygra (vydalo nakladatelství Maitrea). Metoda Somatického prožívání je založena na zjištění, že člověk má přirozenou schopnost následky traumatických situací překonávat a zpracovávat. Jacomet rozvíjí Levinovu myšlenku, že trauma je energie zadržovaná v našem nervovém systému, která e může být impulsem k životní změně a osobnímu růstu, pokud se rozhodneme ji odblokovat. Při práci s klienty i na svých seminářích Jacomet kombinuje jedinečným způsobem metodu Somatic Experiencing s Polaritní terapií a dalšími technikami.

Nutno říci, že Andre Jacomet jen neteoretizuje. Sám má za sebou silně traumatizující první část života. V důsledku stresujícího průběhu těhotenství jeho matky a nepříznivých vlivů v dětství se stal v devatenácti letech závislým na heroinu. Dokázal se vyléčit, a dnes pomáhá druhým.

Ano, cestu ze samého dna popsal Andre nedávno v rozhovoru, který vyšel v časopise Psychologie dnes (lze najít na http://www.zivaradost.cz/trauma-je-ztrata-spojeni/). Souzním s jeho odpovědí na otázku, co nejdůležitějšího se při práci s traumatem naučil. Odpovídá: Především, že si musím nejdřív uklidit ve vlastním domě, než se začnu starat o druhé. Andre své klienty nediagnostikuje, jak bývá zvykem v ordinacích. Jen pozoruje - při podání ruky vnímá teplotu kůže, rychlost dechu a tepu, sleduje mrkání očí a naklonění hlavy, pozice rukou i nohou, výraz v obličeji, tón hlasu, obsah slov - a z toho vyvozuje, co se děje uvnitř. V průběhu sezení vytváří bezpečné prostředí, a pole neutrality, ve kterém se může to, co bylo oddělené, znovu spojit a tím i zahojit. V procesu často mizí nežádoucí symptomy a zároveň dochází k "otevření vědomí". Jacometovým záměrem je lidi nejen uzdravovat, ale také jim pomáhat k tomu, aby si život naplno užívali, tedy vlastně následovali svou živou radost.

Jak se pan Jacomet, sám otec dvou dětí, dívá na význam počátků lidského života?

Je přesvědčen, že způsob, jakým přicházíme na svět, úzce souvisí s pozdější kvalitou našeho života. To se týká početí, těhotenství i průběhu porodu. Zastává názor, že trauma může nastat už v okamžiku početí, třeba v případě znásilnění, ale také u asistované reprodukce. Připomíná, jak je vpřípravě na proces umělého oplodnění nezbytné postupovat vědomě a soucitně - pokud si pár tuto cestu k rodičovství vybere Už dnes je v této oblasti mnoho neporozumění, téma je podhodnocené a v širším rozsahu neprozkoumané. Andre považuje za klíčové také to, co v Čechách vytlačujeme na okraj pozornosti nebo zcela opomíjíme - totiž, že nezpracované trauma osob pomáhajících u porodu nepříznivě ovlivňuje jeho průběh a že dynamika příchodu dítěte na svět souvisí s jeho pozdějším životním nastavením. Uvádí příklad: "Pokud se miminko během porodu snaží dostat ven a zasekne se, pak v určitém okamžiku zkolabuje a rezignuje. Tato dynamika může v dospělosti pokračovat ve strategiích typu to se přece nevyplatí, nebo proč bych se měl/a vlastně namáhat?. Když dítěti v okamžiku rezignace pomůžou mechanicky ven, např. vakuovým extraktorem nebo kleštěmi, tak je jeho první zkušenost na tomto světě abych to dokázal, musím se vzdát, a někdo mě zachrání. Tato dynamika se promítá do života v různých rovinách, například v podobě výslovného přání být zachráněn či spasen, čímž se lidé často vmanévrují do dynamiky pachatel-oběť-zachránce. Což pak pozorujeme třeba u člověka s opakujícími se destruktivními vztahy, které probíhají podle stejného vzorce."

Právě těmto tématům bude věnován i zářijový seminář Rodiče bez traumat?

Ano. Seminář je určen pro budoucí i stávající rodiče stejně jako pro odborníky v pomáhajících profesích v oblasti porodnictví a rodičovství. Tedy pro všechny, kteří se aktivně zajímají o to, jak je možné podpořit odolnost dětí proti traumatu v prenatálním období, při porodu a brzy po narození. Speciální část programu bude určena tématům umělého oplodnění (IVF) - Andre bude s účastníky semináře sdílet terapeutické zkušenosti s dětmi počatými tímto způsobem. Řeč bude i o porodech císařským řezem a koncem pánevním. A zřejmě zazní i Andreho názor na to, zda je možné komunikovat s dítětem před početím, či to, jakým způsobem probíhá mezigenerační přenos traumatu.

Více na www.zivaradost.cz

Děkuji za rozhovor!

Vyšlo v časopise Rodiče 8 2014

Zpět na seznam rozhovorů

 

Blog Evy Labusové

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Hovory o vztazích v ČRo 6

Časopis Děti a myAZ RODINA.cz
– informační portál
(nejen) pro rodiče
AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt