PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Práce z domova

V České republice využívá v současnosti jen asi 5 % z celkového počtu zaměstnaných osob některého z typů tzv. flexibilních / alternativních pracovních úvazků. V porovnání s evropskými zeměmi využíváme méně běžných forem práce jen velmi málo (např. v Rakousku tak pracuje 23 a ve Švédsku 26 % obyvatel). Specifickou podobou je i práce z domova. Na otázky s ní spojené odpovídá ing. Michal Martoch, provozovatel Portálu práce a komunikace online a práce z domova:


Foto: archiv Michala Martocha

Co přesně znamená pojem "flexibilní / alternativní pracovní úvazek"?

Jedná se o jakýkoliv jiný pracovní režim, než je standardní osmihodinová pracovní doba vykonávaná v předem stanovenou dobu na pracovišti zaměstnavatele. Nejčastěji nabízenou formou ze strany zaměstnavatelů je zkrácená nebo pružná pracovní doba. Dále to je stlačený pracovní týden či sdílené pracovní místo. A v neposlední řadě i plná nebo částečná práce z domova Poslední tři jmenované formy flexibilní práce jsou v ČR nové a nabízí je jen asi 10% zaměstnavatelů především z řad větších zahraničních firem, které si tyto dovednosti přinesly ve svých firmách mateřských.

Kolik lidí v současné době v ČR pracuje z domova?

Existují dvě skupiny. Do první - větší - patří samostatně výdělečně činní živnostníci a podnikatelé. Jejich počet není přesně znám, jedná se však o několik set tisíc lidí. Druhou skupinu tvoří zaměstnanci. Těch bylo podle posledního průzkumu z roku 2004 asi 90 tisíc (2% všech pracujících). Převážně se ovšem jedná o pracovníky, kteří pracují z domova spíše příležitostně. Do konce roku 2009 se očekává nárůst na 8%. Zvýšení počtu osob pracujících z domova je úzce spojen s kvalitou a rychlostí připojení k Internetu. V současnosti vlastní vysokorychlostní připojení téměř 100% firem a také každá domácnost, která o to projeví zájem. Základní bariéra tím byla odstraněna.

Kdo především - příslušníci jakých profesí - v ČR práci z domova provozují?

Nejrozšířenější skupinou jsou lidé s vyšší kvalifikací, např. jde o účetní, překladatele, redaktory, obchodníky, konzultanty, programátory, grafiky, architekty, některé umělce a další. Další skupinou jsou administrativní činnosti jako zpracování dat, provoz internetových obchodů, operátoři call center nebo tzv. virtuální sekretářky, což je nová profese vykonávaná výhradně z domova. V případě manuálních prací je situace poněkud jiná. Zde jsou možnosti značně omezené a většinou se jedná o nárazové akce než o dlouhodobý pracovní vztah. Manuální práce z domova jsou v ČR rájem pro podvodníky, kteří se snaží důvěřivé lidi nalákat na nejrůznější nesmyslné nabídky. Je s podivem, kolik lidí stále věří slibům o úžasné práci z domova za mnoho desítek tisíc Kč měsíčně, a to bez jakékoliv kvalifikace a s minimem úsilí.

Kdo další by o ni potenciálně mohl mít zájem, ale zatím z domova nepracuje, protože to zkrátka není běžné nebo dostupné?

Podle průzkumů by minimálně o občasnou práci z domova měla zájem většina lidí. Obecně můžeme říci, že je vhodná pro jakékoliv profese, jenž nejsou podmíněny fyzickým pobytem na určitém místě. Trend v západní Evropě a USA je naprosto zřejmý, např. v USA a Kanadě nabízí práci z domova jako alternativu 40% zaměstnavatelů. Ve Velké Británii to bylo v roce 2008 46% firem. Zde došlo během dvou let k trojnásobnému nárůstu ze 14%. Další velké příležitosti jsou v oblasti státní správy. V USA je v platnosti zákon, který ukládá postupně zvyšovat počet federálních zaměstnanců pracujících z domova. Dovolím si říct, že města i obce nyní čeká další etapa na cestě přibližování k občanům. V nejbližších letech to začne online spojením přes Internet. Již delší dobu si říkám, proč nemohu některé své dotazy vyřídit např. přes Skype a musím chodit na úřad? Jakmile se uskuteční tyto inovace, bude možné z domova vykonávat také část administrativy státních zaměstnanců.

Jakému typu osobnosti práce z domova vyhovuje a kdo s ní naopak mívá problém?

Práce z domova je výborná pro každého, kdo má vnitřní disciplínu a motivaci pracovat samostatně. Takový člověk dosahuje při práci z domova výrazně lepších výsledků. Má zde totiž klid na koncepční práci bez hluku a vyrušování. Naproti tomu je naprosto nevhodná pro ty, kdo potřebují stálou kontrolu. Práce z domova předpokládá vzájemnou důvěru mezi pracovníkem a zaměstnavatelem. Všem firmám i zájemcům o práci z domova bych doporučil, aby si práci z domova nejdříve vyzkoušeli několikrát měsíčně. Po získání určitých pracovních zkušeností mohou postupně počet dní zvyšovat. Jednoduše si tak ověří své schopnosti a vnitřní pocity při práci na odděleném místě, a následně se mohou rozhodnout, jestli z domova pracovat či nikoliv. Občas se setkávám s extroverty, kteří práci z domova odmítají kvůli pocitu izolace.

Jaké výhody a jaké nevýhody firmám přináší, pokud zaměstnávají pracovníky z domova?

Hlavním překážkou pro práci z domova z pohledu firem je nedůvěra vedoucích pracovníků v zaměstnance, kteří nesedí ve vedlejší kanceláři a nejsou pod kontrolou. Skutečnost je však taková, že šéfové převážnou většinu času netuší, co pracovník vedle dělá. Kvalitně zavedená práce z domova umožňuje firmě získat systémy, jenž vedou k přesnější evidenci dosažených výsledků odvedené práce, než je tomu běžně v kanceláři. Lidé pracující z domova jsou totiž mnohem přístupnější vykonávané činnosti evidovat. Z pohledu výhod je toto téma aktuální obzvláště v dnešní době, kdy se řada firem obává dopadů finanční krize. Práce z domova jim může přinést úspory nákladů za kancelářské prostory a další režijní náklady a po zavedení efektivního systému také zvýšení produktivity práce. Dále umožňuje výrazně snížit fluktuaci a nemocnost zaměstnanců. Osobně však vidím největší přínos především ve střednědobém horizontu, a to v oblasti řízení talentu a dlouhodobé motivace zaměstnanců. Firma, která chce být na trhu trvale úspěšná, musí hledat způsoby, jak získat a dlouhodobě udržet kvalitní lidi. A alternativa pracovat z domova je jednou z velkých příležitostí, jak toho dosáhnout.

Jaké výhody a jaké nevýhody přináší práce z domova naopak pracovníkům?

Pro pracovníky existuje celá řada výhod. Jedná se především o výrazné úspory výdajů za cestování a času stráveného dojížděním. Mimo to získá větší klid na práci a možnost alespoň částečně pracovat i v době nemoci nebo úrazu. Z hlediska nevýhod je nejtěžší vlastní přechod z práce v kanceláři na práci z domova. U některých lidí vzniká pocit izolace nebo osamělosti. Trvá několik týdnů až měsíců než si pracovník upraví své pracovní rituály a navykne si na to i jeho rodina. Ta musí plně respektovat, že i když je jejich blízký doma, je "v práci", za kterou je plně zodpovědný. Někteří lidé se obávají ztráty příležitosti k dalšímu kariérnímu růstu. Pokud však budou trvale odvádět kvalitní pracovní výkony, neměl by ani v tom být problém.

Jak došlo ke vzniku speciálního "Portálu práce a komunikace online a práce z domova"?

Někteří z nás původně pracovali v mezinárodních firmách, kde se řada projektů realizuje v mezinárodních týmech lidí, kteří se osobně nikdy neviděli. Práce a komunikace v těchto týmech probíhala výhradně online pomocí emailů, chatů, telekonferencí, videokonferencí a s pomocí sdílení pracovní plochy. Od toho už je jen kousek k práci z domova. Dovednosti a znalosti nezbytné pro práci a komunikaci online jsou základem pro úspěšnou práci z domova. Naše zkušenosti nás inspirovaly k vytvoření specializovaného portálu a založení firmy, jenž nabízí v dané oblasti informace i řešení. V České republice se jedná o nové téma, které nabízí obrovský prostor pro zvyšování firemní i osobní efektivity. Většina lidí vidí stále jediný způsob využití Internetu pro komunikaci výhradně v emailu, ti pokročilejší k tomu přidávají navíc telefonování přes Internet jako např. Skype. To je však pouze začátek. Mohu říci, že většina lidí je po seznámení s přínosy práce a komunikace online velice pozitivně překvapena.

Komu "Portál" slouží a jaké služby nebo informace nabízí?

Naším posláním je poskytovat informace a řešení pro práci a komunikaci online včetně práce z domova. Prostřednictvím portálu nabízíme poradenství, školení a řešení pro jednotlivce, firmy nebo instituce, jenž chtějí využít výhod práce online nebo práce z domova. Pro zájemce o práci z domova jsme začali zveřejňovat odkazy na nabídky práce i zaměstnavatele nabízející práci z domova. Zaměstnavatele tak mohou bezplatně na portálu zveřejnit svůj inzerát na plnou nebo částečnou práci z domova. Všechny podrobné informace lze nalézt zde

Ing. Michal Martoch působil jako IT specialista a manažer v několika mezinárodních společnostech, které běžně využívají online komunikaci a práci na dálku. Realizoval řadu projektů zaměřených na výrobu, inovace a zlepšování procesů, a to včetně komunikačních. Je zakladatelem společnosti Idealine Solutions, která je 100% postavena na konceptu práce online a práce z domova. Ve volném čase se společně se svou ženou věnuje osobnímu rozvoji i hledání možností rozvoje talentu a potenciálu ostatních lidí.

Vyšlo v časopise Rodiče 4/2009

Zpět na seznam rozhovorů

 

Blog Evy Labusové

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Hovory o vztazích v ČRo 6

Časopis Děti a myAZ RODINA.cz
– informační portál
(nejen) pro rodiče
AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt