PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

První editorial k nové verzi internetového magazínu MojeChytreDite.cz

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vítejte na stránkách magazínu MojeChytreDite.cz, kterým bychom rádi přispívali zejména ke zlepšování vztahů v užší i širší rodině a k zušlechťování rodičovství.

V poslední době se mi opakovaně děje zvláštní věc. Když přednáším k tématům rodinného soužití, objevuje se v následné diskusi dotaz, co vlastně pojem rodina dnes označuje. Už jsem zaznamenala i námitku, že uvádím své posluchače v omyl, pokud o rodině mluvím jako o základní sociální jednotce vzniklé manželstvím nebo pokrevním příbuzenstvím (tak prozatím rodinu definuje psychologický slovník). Jak to, že prý stále počítám s tím, že běžná rodina se skládá z mámy, táty, dětí, prarodičů a tak dále, když častá, ne-li častější je situace, že rodina je neúplná nebo tvoří složitý slepenec členů náležejících původně do rodin hned několika?

Neberu tuhle námitku na lehkou váhu. Jsem si vědoma trendů, které potvrzují i současní vědci, ať už jde o oblibu soužití mimo manželství, odpojení sexuality od rodičovství, odkládání rodičovské role na neurčito či o to, že lidé od vztahů očekávají mnoho, nikoliv však nutně trvalost. Jinými slovy: čím dál častěji počítáme s tím, že v různých fázích života budeme mít po boku jiného partnera. Žijeme zkrátka ve společnosti, která někdejší jasné definice manželství a rodiny nahrazuje jinými vzorci, a dokonce bere v potaz i možnost, že tradiční pohledy pozvolna úplně vyvanou.

Ať už bude budoucnost jakákoliv, lidé, kteří někdy sdíleli stůl a lože a mají společné děti, vždy budou spojeni silným poutem, bez ohledu na to, zda spolu (ještě) žijí v jedné domácnosti či (už) nikoliv. Nic se také nemění na tom, že naše základní potřeba někam patřit se nám v různé kvalitě naplňuje nejprve tam, kam se jako děti narodíme, a poté - opět v různé kvalitě - ve vztazích, které si pro svůj dospělý život vybereme sami. (Mnozí asi tuší, že ona "nejprve" a "poté" mají hlubokou souvislost.)

Jde o to rozpoznat, co je důležité právě pro nás, kterým hodnotám dovolíme zmizet, a které budeme naopak obhajovat.

Významnou inspirací jsou nám, přiznejme si, média, která umně a často podprahově vytvářejí skupinové postoje, jež přejímáme, aniž bychom se nad nimi pořádně zamysleli. Pokud vám tyto stránky alespoň trochu pomohou v hledání vlastní cesty a v tříbení názorů, za nimiž si skutečně stojíte, bude to pro nás znamením, že se nám daří, co jsme si předsevzali.

Těšíme se na sdílení s vámi.

Více ZDE.

Zpět na Úvahy, postřehy a zkušenosti

 

Blog Evy Labusové

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Hovory o vztazích v ČRo 6

Časopis Děti a myAZ RODINA.cz
– informační portál
(nejen) pro rodiče
AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt