PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Více o autorce

Eva Labusová

Věnuji se poradenské činnosti a publicistice. Organizuji semináře a diskuzní večery k tématům těchto webových stránek. Přednáším ve školách, v mateřských a rodinných centrech a v různých dalších společenstvích.

 

Předchozí pracovní zkušenosti:

říjen 2006 – únor 2013 pravidelná externí spolupráce s Českým rozhlasem 6 na pořadu Hovory o vztazích

2011: Šéfredaktorka časopisu Děti a my

2003 - únor 2006: Šéfredaktorka časopisu Aperio

1999 - 2003: Občanské sdružení Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství (koordinátorka vzdělávacích a publikačních projektů, koordinátorka pro spolupráci s médii a editorka čtvrtletníku Aperio)

1999 - 2001: Koordinace nadačního programu Zdravé rodičovství při Nadaci Open Society Fund Praha (spolu s Lucií Suchochebovou Ryntovou)

1991 - 1994: Euroškola Praha - výuka němčiny a angličtiny

1990 - 1994: Překladatelská činnost (němčina), kromě kratších překladů pro komerční účely i několik publikací: Atlas psychologie, kapitoly 7 - 12, Nakladatelství Lidové noviny

1995: Die christlichen Kirchen in der Tschechoslowakei - Selbsbildnisse der Kirchen (s Gerhardem Frey-Reininghausem), Ekumenická rada církví 1992

1994: Každý den usínáme s medvídkem, nakladatelství Rebo

1991 - 1994: Soukromá prázdninová výuka češtiny pro cizince v Německu, Velké Británii a Japonsku

1991- 1994: Konsekutivní tlumočení v humanitních oborech (němčina)

Vzdělání:

1991: postgraduální semestrální studium na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem (Universität zu Köln), obor Deutsch als Fremdsprache - Deutschkurs zur Wissenschaftssprache

1985 -1990: FFUK Praha, obor čeština - němčina / učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, státní závěrečná zkouška z českého jazyka a literatury s didaktikou, z německého jazyka a literatury s didaktikou a z pedagogiky a psychologie pro učitele. Diplomová práce / doktorát v oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - němčina (Komenského Nejnovější metoda jazyků v moderní výuce němčiny)

1981 - 1985: gymnázium Frýdlant

Konference, semináře, kurzy, výcviky:

2011 – 2018:

Výcvik v dynamické hlubinně orientované psychoterapii (akreditováno Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP) při Rafael Institutu u Mgr. Heleny Klímové. Výcvik ukončen v září 2018.

2010:

Seminář Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik (Fokus Praha, 44 hodin, PhDr. Vendula Junková, PhDr. Pavel Zach, Mgr. Alena Vítová, MUDr. Jiří Krombholz, Mgr. Jan Siřínek, MUDr. Šárka Poupětová, PhDr. Jan Benda, MUDr. Olga Kunertová, PhDr. Hynek Jůn, Doc. PhDr. Jana Kocourková, Marian Chrasta)

Seminář Obnova lásky v rodině (NFJP Brno, 14 hodin, PhDr. Jiřina Prekopová, PhDr. Jaroslav Šturma)

2009:

Seminář Práce s krizí a tělem (Fokus Praha, 27 hodin, PhDr. Yvonna Lucká; PhDr. Luboš Kobrle)

Seminář Práce s postmoderním manželstvím a rodinou (Fokus Praha, 32 hodin, PhDr. Andrej Gjurič)

2008 – 2009:

Výcvik v krátké terapii – zaměření na rodinnou terapii (120 hodin, PhDr. Ivana Veltrubská)

Četné semináře a konference absolvované v rámci práce pro rodičovské a ženské časopisy (o rodinné politice, o domácím násilí, o způsobu trestání a odměňování dětí, o normálním porodu, o komunikaci v rodině, o partnerských vztazích, o mezigeneračním dialogu, o emoční inteligenci, o etické výchově atd.)

1993: Kurz pro učitele angličtiny ve Velké Británii (Eastbourn School of English)

1991: Letní kurz pro germanisty v SRN (Universität Bonn)

1987: Letní kurz pro germanisty v NDR (Universität Rostock)

 

Blog Evy Labusové

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Hovory o vztazích v ČRo 6

Časopis Děti a myAZ RODINA.cz
– informační portál
(nejen) pro rodiče
AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt