PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví 
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Více o Stránkách pro živou rodinu

Tyto stránky obsahují texty zveřejněné v časopisech či jiných médiích, ale také původní příspěvky psané přímo pro tento web. Usilují o vhled do problematiky moderní rodiny v psychosociálním a psychosomatickém kontextu. Vycházejí z následujících principů:

 • Na dětech závisí budoucnost. Investovat do jejich tělesného a duševního zdraví je základním projevem odpovědnosti dospělých.
 • Těhotenství a porod jsou přirozené součásti života žen, a nikoliv lékařská diagnóza. Fyzická, duševní a emoční spokojenost nastávajících matek je důležitým předpokladem pro rozvoj jejich mateřských kompetencí.
 • Rodiče mají právo být plně informováni. Jsou to oni, kdo má za děti primární odpovědnost.
 • Děti se rodí fyzickými, intelektuálními a duchovními potřebami. A především také s citovou potřebou milovat a být milovány. Jejich potenciál se nejlépe rozvíjí, jsou-li vítané a je-li s nimi zacházeno s láskou, moudrostí a respektem a v souladu s nejnovějším prověřeným vědeckým poznáním (tzv. evidence based care).
 • Děti jsou závislé na těch, kdo o ně pečují. Dospělí mají povinnost děti chránit před jakýmkoliv násilím a ponižováním, a také před v současné době se rozmáhajícím normativním zneužíváním a poškozováním zdraví, projevujícím se např. nedostatkem společně tráveného času, nevhodnou zábavou, nezdravým jídlem, znečištěným životním prostředím apod.
 • Od rodičů a dalších dospělých se děti učí bezpečnému a respektujícímu chování, ale také hranicím vymezujícím normy pro přijatelné jednání.
 • Není radno podceňovat důležitost obou rodičů. Role matky a role otce jsou jedinečné a nezastupitelné. Je také důležité udržovat kontakty s prarodiči a s lidmi, v jejichž blízkosti rodina žije. Komunitní a sociální smýšlení hraje ve výchově nesmírně důležitou roli.
 • Být dobrým rodičem vždy znamená vychovávat také sebe a pěstovat vlastní schopnost sebekritiky a sebereflexe.
 • Nedílnou součástí zdravého vztahu mezi rodiči a dětmi je i následné oddělení dítěte z původní rodiny a založení rodiny vlastní.
 • Nedokonalost je všudypřítomnou součástí života. Cílem rodičovství není dosáhnout dokonalosti, nýbrž nabídnout dětem stabilní a inspirativní domov naplněný atmosférou bezpodmínečné lásky, která všem přítomným napomáhá ve vzájemném pochopení, odpouštění a osobnostním růstu.

Za inspiraci pro formulování těchto principů děkuji již nevycházejícímu australskému časopisu Byron Child (léto 2005). Náš svět je malý a propojený.
Foto

 

Blog Evy Labusové

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Hovory o vztazích v ČRo 6

Časopis Děti a myAZ RODINA.cz
– informační portál
(nejen) pro rodiče
AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt